x
חיפוש ספרים
לפי שם ספר
לפי סדרה
לפי קטגוריה
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
x
שם משתמש
סיסמה
שכחתי סיסמה
  • קטלוג ספרים עשיר ואיכותי בתחומי דעת מגוונים
    ספרי עיון ולימוד
  • ספרים דיגיטליים
    אינטראקטיביים, שיתופיים, מקושרים לסביבות ולשכבות מידע
  • עשירות ומתקדמות להעצמת חווית הלמידה.
    סביבות מתוקשבות

ספרי חופש

הבנתי את הקטע - ממומי - הכנה לכיתה א

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

החופש קורא לי - למסימי כיתה א

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

החופש קורא לי - למסימי כיתה ב

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

החופש קורא לי - למסיימי כיתה ג

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

זרעי קיץ - מתמטיקה - חלק א

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

זרעי קיץ - מתמטיקה - חלק ב

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

זרעי קיץ - מתמטיקה - חלק ג

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

זרעי קיץ - מתמטיקה - חלק ד

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק א

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק ב

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק ג

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק ד

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

זרעי קיץ - חלק ה

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

זרעי קיץ - חלק ו

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

האח לרמזור המוצלח! כריכה קשה

-מאת: אסתי עצמוני, נחמה חרמון

התמרור ששאג צרח ולחש עצור כריכה קשה

-מאת: אסתי עצמוני, נחמה חרמון

חגיגה בשחור לבן -כריכה קשה

-מאת: אסתי עצמוני, נחמה חרמון

התמרור ששאג צרח ולחש מדריך למחנכים

-מאת: אסתי עצמוני, נחמה חרמון

האח לרמזור המוצלח! מדריך למחנכים

-מאת: אסתי עצמוני

האח לרמזור המוצלח! חוברת עבודה

-מאת: אסתי עצמוני

הוסף לסל

אופניים לשועל כריכה קשה

-מאת: אסתי עצמוני

אופניים לשועל מדריך למורה

-מאת: אסתי עצמוני

חגיגה בשחור לבן חוברת

-מאת: אסתי עצמוני

חגיגה בשחור לבן מדריך למורה

-מאת: אסתי עצמוני

התמרור ששאג צרח ולחש עצור! חוברת

-מאת: אסתי עצמוני

אופניים לשועל - חוברת עבודה

-מאת: אסתי עצמוני

הפסיכומטריק שלי 2

-מאת: ויולט שרון

הוסף לסל

הפסיכומטריק שלי 3

-מאת: ויולט שרון

הוסף לסל

הפסיכומטריק שלי 5

-מאת: ויולט שרון

הוסף לסל

הפסיכומטריק שלי אנגלית

-מאת: ויולט שרון

הוסף לסל

מה עושים - חוברת ראשונה

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

מצלילים למילים

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

מדבקאות

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

מה כותבים - חוברת א

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

חדש על המדף

קוראים לעניין

קוראים לעניין - חוברת לפיתוח שטף קריאה

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

קובץ משחקים קוראים לענין

-מאת: רונית אורי פירסטטר

קוראים לעניין - חוברת לפיתוח שטף קריאה - חוברת שנייה

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

קריאה ראשונה

קריאה ראשונה - עונות השנה וחגי ישראל

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

קריאה ראשונה - עונות השנה וחגי ישראל

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

קריאה ראשונה - אותיות הכתב

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

קריאה ראשונה -אני ומשפחתי - חיריק

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

קריאה ראשונה - אני והסביבה - חולם

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

קריאה ראשונה - אני וארצי - צירה סגול

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

קריאה ראשונה - בעלי חיים‚ שורוק קובוץ

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

קריאה ראשונה - הילד הזה הוא אני - קמץ פתח - ספר למורה

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

קריאה ראשונה - חברים מכל הסוגים - שווא - ספר למורה

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

קריאה ראשונה -אני ומשפחתי - חיריק - ספר למורה

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

קריאה ראשונה - אני והסביבה - חולם - ספר למורה

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

קריאה ראשונה - אני וארצי - צירה סגול - ספר למורה

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

קריאה ראשונה - בעלי חיים‚ שורוק קובוץ - ספר למורה - ספר למורה

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

קריאה ראשונה - עונות השנה וחגי ישראל - ספר למורה

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

קריאה ראשונה - גרסת 2018 - חברים מכל הסוגים - שווא

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

קריאה ראשונה - גרסת 2018 - הילד הזה הוא אני - קמץ פתח

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

קריאה ראשונה- עזרים - כרטיסיות מילה-תמונה

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

קריאה ראשונה- עזרים - מודעות פונולוגית מדריך לאורך מילה

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

קריאה ראשונה- עזרים - מודעות פונולוגית - חריזה

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

קריאה ראשונה- עזרים - מכוון תנועה אישי לתלמיד

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

קריאה ראשונה- עזרים -משחקים

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

קריאה ראשונה- עזרים - לחוברת קמץ-פתח

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

קריאה ראשונה- עזרים - לחוברת שווא

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

קריאה ראשונה- עזרים - לחוברת חיריק

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

קריאה ראשונה- עזרים - לחוברת חולם

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

קריאה ראשונה- עזרים - לחוברת צירה-סגול

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

קריאה ראשונה- עזרים - לחוברת שורוק -קובוץ

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

קריאה ראשונה - עזרים -כרזות עצורים ותנועות

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

קריאה ראשונה - עזרים - כרזות כללי שיח

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

קריאה ראשונה - עזרים - כרזות נכתוב נכון

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

קריאה ראשונה - עזרים - מצגת

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

קריאה ראשונה - עזרים - כרטיסי הברקה קריאה ראשונה

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

קריאה ראשונה - עזרים - פריסה שנתית

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

קריאה ראשונה - עזרים -ערכת מבדקים

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

קריאה ראשונה - גרסת 2019 - הילד הזה הוא אני - קמץ פתח

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

קריאה ראשונה - גרסת 2019 - חברים מכל הסוגים - שווא

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

קריאה ראשונה - עזרים -כרזות - סמלים

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

ה.ש.ב.ח.ה יסודי

צולחים את לוח הכפל

-מאת: כ. בונוס

מספרים ופעולות 1 כיתה א [חדש]

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

מספרים ופעולות 2 כיתה א

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

מספרים ופעולות 1 כיתה א

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

מספרים ופעולות 2 כיתה א

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

מספרים בתחום הרבבה - ערבית כתה ג - חוברת לתלמיד

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

חילוק‚ המשך - השבחה ערבית‚ כתה ג‚ מדריך מורה

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

גיאומטריה ערבית ג - חוברת עבודה לתלמידים

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

השבחה ערבית - כפל כתה ג - מדריך מורה

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

מידות עשרוניות כיתה ו [חדש]

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

מספרים עשרוניים‚ אחוזים וחקר נתונים כיתה ו [חדש]

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

מידות עשרוניות כיתה ו

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

מספרים עשרוניים‚ אחוזים וחקר נתונים כיתה ו

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

שברים פשוטים כיתה ו

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

גאומטריה כיתה ו

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ה.ש.ב.ח.ה. חט"ב

ה.ש.ב.ח.ה מתמטיקה כיתה ז - חלק א

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ה.ש.ב.ח.ה מתמטיקה כיתה ז - חלק ב

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ה.ש.ב.ח.ה מתמטיקה כיתה ז - חלק ג

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

השבחה כיתה ח חלק א

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

השבחה כיתה ח חלק ב

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

העיקר שהבנו

העיקר שהבנו כיתה ב חלק א

-מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

העיקר שהבנו כיתה ב חלק ב

-מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

העיקר שהבנו כיתה ג חלק א

-מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

העיקר שהבנו כיתה ג חלק ב

-מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

העיקר שהבנו כיתה ג חלק ב

-מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

העיקר שהבנו כיתה ד חלק א

-מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

העיקר שהבנו כיתה ה מדריך למורה

-מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

העיקר שהבנו כיתה ה חלק א

-מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

העיקר שהבנו כיתה ה חלק ב

-מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

הבנתי את הקטע

הבנתי את הקטע - ממומי - הכנה לכיתה א

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הבנתי את הקטע - קצר וקולע - כיתה א

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הבנתי את הקטע - כיתה ב

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הבנתי את הקטע - כיתה ג

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הבנתי את הקטע - כיתה ד

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הבנתי את הקטע - כיתה ה

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הבנתי את הקטע - כיתה ו

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

נעם צביה

קוראים בנועם - סיפורים מדורגים - שלב א

-מאת: רשת נעם צביה

קוראים בנועם - סיפורים מדורגים - שלב ב

-מאת: רשת נעם צביה

קוראים בנועם - סיפורים מדורגים - שלב ג

-מאת: רשת נעם צביה

קוראים בנועם - סיפורים מדורגים - שלב ד

-מאת: רשת נעם צביה

קוראים בנועם - סיפורים מדורגים - שלב ה

-מאת: רשת נעם צביה

ערכת משחקים כיתתית להעשרה לקרא בנעם

-מאת: רשת נעם צביה

לקרא בנעם - קמץ פתח

-מאת: רשת נעם צביה

לקרא בנעם - חולם

-מאת: רשת נעם צביה

לקרא בנעם - חיריק

-מאת: רשת נעם צביה

לקרא בנעם - צירי סגול

-מאת: רשת נעם צביה

לקרא בנעם - שורוק קובוץ

-מאת: רשת נעם צביה

לקרא בנעם - ללימוד הכתב

-מאת: רשת נעם צביה

עברית בנועם כתה ב - חלק ב

-מאת: רשת נעם צביה

עברית בנועם - כתה ב - מדריך למורה - חלקים ב-ג

-מאת: רשת נעם צביה

קוראים ולומדים בהנאה

קוראים ולומדים בהנאה - מדריך למורה

-מאת: אילנה לוגסי

קוראים ולומדים בהנאה - מדפוס לכתב

-מאת: אילנה לוגסי

קוראים ולומדים בהנאה - ממד - חלק ו -חגים

-מאת: אילנה לוגסי

קוראים ולומדים בהנאה - חלק ה - שורוק קובוץ

-מאת: אילנה לוגסי

קוראים ולומדים בהנאה - חלק ד - צירי סגול

-מאת: אילנה לוגסי

קוראים ולומדים בהנאה - חלק ג - חולם

-מאת: אילנה לוגסי

קוראים ולומדים בהנאה - חלק א - קמץ פתח

-מאת: אילנה לוגסי

קוראים ולומדים בהנאה - חלק ב -חיריק

-מאת: אילנה לוגסי

קוראים ולומדים בהנאה - חלק ו -חגים

-מאת: אילנה לוגסי

קוראים ולומדים בהנאה -ספרונים לקריאה - קמץ פתח

-מאת: אילנה לוגסי

קוראים ולומדים בהנאה -ספרונים לקריאה - חיריק

-מאת: אילנה לוגסי

קוראים ולומדים בהנאה -ספרונים לקריאה - חולם

-מאת: אילנה לוגסי

עזרים - כרטיסי צלילים - קוראים ולומדים בהנאה

-מאת: אילנה לוגסי

עזרים - אותיות- קוראים ולומדים בהנאה

-מאת: אילנה לוגסי

עזרים - המחשה - קוראים ולומדים בהנאה

-מאת: אילנה לוגסי

עונות וליהנות

עונות וליהנות כיתה ב חלק ראשון

-מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

עונות וליהנות כיתה ב חלק שני

-מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

עונות וליהנות - ספר למורה כיתה ג חלק א

-מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

עונות וליהנות - ספר למורה כיתה ג חלק ב

-מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

עונות וליהנות כיתה ד חלק א

-מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

עונות וליהנות - כיתה ד חלק ב

-מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

עונות וליהנות - כיתה ה חלק א

-מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

עונות וליהנות - כיתה ה חלק ב

-מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

עונות וליהנות - ממד

עונות וליהנות ממ"ד - כיתה ו מדריך למורה

-מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

עונות וליהנות

עונות וליהנות - כיתה ו חלק א

-מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

עונות וליהנות - כיתה ו חלק ב

-מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

עולמוט

טבע החומר ספר לתלמיד תורני

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

לגדול עם התורה

לגדול עם התורה - בראשית - כיתה א

-מאת: עדיאל שושני

לגדול עם התורה בראשית כיתה א - מדריך למורה

-מאת: עדיאל שושני

לגדול עם התורה - בראשית - כיתה ב

-מאת: עדיאל שושני

לגדול עם התורה - שמות - כיתה ג

-מאת: עדיאל שושני

לגדול עם הנביא - יהושע -כיתה ג

-מאת: עדיאל שושני

לגדול עם התורה יהושע - כיתה ג - מדריך למורה

-מאת: עדיאל שושני

לגדול עם התורה - שופטים

-מאת: עדיאל שושני

ויקרא - כיתה ד - עם אפשרות כתיבה

-מאת: עדיאל שושני

לגדול עם התורה - ויקרא - כיתה ד

-מאת: עדיאל שושני

לגדול עם התורה - במדבר כיתה ה

-מאת: עדיאל שושני

לגדול עם הנביא - שמואל ב

-מאת: עדיאל שושני

לגדול עם הנביא - שמואל א

-מאת: עדיאל שושני

במדבר - כיתה ה - עם אפשרות כתיבה

-מאת: עדיאל שושני

לגדול עם התורה - במדבר כיתה ה - מדריך למורה

-מאת: עדיאל שושני

לגדול עם התורה - דברים כתה ו

-מאת: עדיאל שושני

דברים - כיתה ו - עם אפשרות כתיבה

-מאת: עדיאל שושני

חמד של קריאה

שער הסידור - חמד של קריאה - קובוץ שורוק

-מאת: מחשבת בצלאל

החופש קורא לי

החופש קורא לי - למסימי כיתה א

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

החופש קורא לי - למסיימי כיתה ג

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

החופש קורא לי - למסימי כיתה ב

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

פסוק בפסוק

פסוק בפסוק פרשת וירא -ויצא כיתה ב - מדריך למורה

-מאת: מחשבת בצלאל

פסוק בפסוק פרשת וישלח ויחי

-מאת: מחשבת בצלאל

פסוק בפסוק פרשת וישלח ויחי -מדריך למורה

-מאת: מחשבת בצלאל

פסוק בפסוק פרשת וירא -ויצא כיתה ב - מהדורה 2017

-מאת: מחשבת בצלאל

לכתוב חכם

דפדפת - ראשית כתיבה - שורות - לכתוב חכם

-מאת: עדות

מחברת - ראשית כתיבה - שורות - לכתוב חכם

-מאת: עדות

מחברת ראשית כתיבה - כתיבה בריבועים אותיות דפוס - לכתוב חכם

-מאת: עדות

מחברת ראשית כתיבה - כתיבה בעיגולים אותיות כתב- לכתוב חכם

-מאת: עדות

מחברת ראשית כתיבה - כתיבה בריבועים חשבון - לכתוב חכם

-מאת: עדות

מחברת ראשית כתיבה - כתיבה בריבועים/שורות אנגלית - לכתוב חכם

-מאת: עדות

מחברת ראשית כתיבה - מאוגד - לכתוב חכם

-מאת: עדות

זרעי קיץ

זרעי קיץ - מתמטיקה - חלק א

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

זרעי קיץ - מתמטיקה - חלק ג

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

זרעי קיץ - מתמטיקה - חלק ד

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק א

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק ב

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק ג

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק ד

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

זרעי קיץ - מתמטיקה - חלק ב

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

עם התנ"ך

עם יהושע - מדריך למורה

-מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

עם השופטים ובלעדיהם - מדריך למורה

-מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

עם שמואל ובני דורו - מדריך למורה

-מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

עם דוד המלך - מדריך למורה

-מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

הפסיכומטריק שלי

הפסיכומטריק שלי אנגלית

-מאת: ויולט שרון

הוסף לסל

הפסיכומטריק שלי 2

-מאת: ויולט שרון

הוסף לסל

הפסיכומטריק שלי 3

-מאת: ויולט שרון

הוסף לסל

הפסיכומטריק שלי 5

-מאת: ויולט שרון

הוסף לסל

משניות בהירות

משניות בהירות - כיתה ג

-מאת:

משניות בהירות - כיתה ד

-מאת:

משניות בהירות - כיתה ה

-מאת:

משניות בהירות - כיתה ו - חבד

-מאת: הרב אביעד ברטב

משניות בהירות - כיתה ו

-מאת:

גולשים עם המילים

גולשים עם המילים - כיתה ח - מדריך למורה

-מאת: רחל אוסטרובסקי ואורנה ויילר

גולשים עם המילים - כיתה ז - מדריך למורה

-מאת: רחל אוסטרובסקי ואורנה ויילר

בול קריאה

בול קריאה

-מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

בול כתיבה

בול כתיבה

-מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

מה עושים

מה עושים - חוברת ראשונה

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

מצלילים למילים

מצלילים למילים - חוברת להדפסה

-מאת: רונית אורי פירסטטר

מצלילים למילים

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

מדבקאות

מדבקאות

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

מה כותבים

מה כותבים - חוברת א

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הלכות בהירות

הלכות בהירות - כיתה ו

-מאת:

ללא סיווג

אטלס עממי יסודי

-מאת: פרופ' משה ברור / יבנה

אטלס אוניברסיטאי חדש

-מאת: פרופ' משה ברור / יבנה

רשימת חנויות בהפצה
לרשימה
מחקר ופיתוח | סביבות מתוקשבות
אנו משקיעים בשיתוף אוניברסיטת בר אילן והמכון לקידום ההוראה במחקר ופיתוח של חומרי למידה חדשניים וסביבות מתוקשבות על מנת לתת מענה לדרישות המתפתחות לשילוב יתרונות הטכנולוגיה בתהליך הלמידה.
מתמטיקה ליסודי - ה.ש.ב.ח.ה //  מדעים לחטב - עולמוט // מתמטיקה לחטב - ה.ש.ב.ח.ה // אנגלית ליסודי - English4All

הרשמה לאתר

הרשמה למשתמשים חדשים, יש למלא את כל הפרטים הנדרשים ולשלוח
את הטופס
אם שלחת טופס זה, הסכמת לקבל מאתנו דברי דוא"ל
בית ספר
שם פרטי
שם משפחה
תפקיד
כתה
דואר אלקטרוני
תחום:
מגזר:
טלפון נייד
רשימת תפוצה מסכים
(כולל
דואר פרסומי):
צור קשר
תודה על יצרת הקשר

פרטי התקשרות:

הירדן 3‚ ת.ד 13182‚ א.ת צפוני יבנה 81228

מייל: bonus@bonusbooks.co.il

טל’: 08-9321610 // 1-800-20-21-41

פקס: 08-9331181