ספרים |
חטיבת ביניים
phone monitoring apps blog.fetish-kinks.com the best android phones
i cheated on my husband now what survivingediscovery.com did my husband cheat
חדש על המדף
ספרי חופש
מבצעים
ספרים בהפצה
גנים
העשרה
כישורי שפה
בטיחות בדרכים
יסודי
בטיחות בדרכים
הלכה
מתמטיקה
אנגלית
כישורי שפה
עם התנ"ך
שערים לתורה
משנה
גמרא
מדעים
ערבית
מוזיקה
חוברות קיץ
תורני
תנ"ך
חטיבת ביניים
מתמטיקה
גיאוגרפיה
מדעים
שפה
יהדות
הלכה
ערבית
משנה
גמרא
תיכון
אנקורי
אזרחות
מתמטיקה
ספרות
גיאוגרפיה
תנ"ך
פיסיקה
אנגלית
תנך
היסטוריה
הלכה
משנה
גמרא
גמרא סדורה
ה. ש. ב. ח. ה.
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
רשת נעם צביה
מגזר ערבי
מדעים
מתמטיקה
מגזר תורני
לגדול עם התורה
מיקוד אנקורי
כימיה
אזרחות
היסטוריה
לשון
ספרות
אנגלית
ביולוגיה
תנ"ך
פיסיקה
מתמטיקה
ספרי עיון
מתמטיקה
ה.ש.ב.ח.ה. חט"ב

ה.ש.ב.ח.ה כיתה ז - ספר למורה חלק א

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ה.ש.ב.ח.ה מתמטיקה כיתה ז - חלק א

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ה.ש.ב.ח.ה מתמטיקה כיתה ז - חלק ב

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ה.ש.ב.ח.ה מתמטיקה כיתה ז - חלק ג

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ה.ש.ב.ח.ה כיתה ז - ספר למורה חלק ב

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ה.ש.ב.ח.ה כיתה ז - ספר למורה חלק ג

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ה.ש.ב.ח.ה כיתה ז חלק א מדריך למורה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

השבחה כיתה ח חלק א

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

השבחה כיתה ח חלק ב

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ה.ש.ב.ח.ה כיתה ח- ספר למורה חלק א

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ה.ש.ב.ח.ה כיתה ח- ספר למורה חלק ב

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

אפשר גם אחרת

אפשר גם אחרת כיתה ז חלק א

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

אפשר גם אחרת כיתה ז חלק ב

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

אפשר גם אחרת כיתה ח חלק א

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

אפשר גם אחרת כיתה ח חלק ב

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

אפשר גם אחרת כיתה ט חלק א

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

אפשר גם אחרת כיתה ט חלק ב

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

שיטת 3 המשחקים

סט משפטים לחטיבת הביניים

מאת: יגאל אלבו, אידן שחם

שיטת 3 המשחקים - לומדים לראות גאומטריה - כיתה ח -ספר תלמיד

מאת: יגאל אלבו, אידן שחם

מיפוי תרגילי גאומטריה לפי שיטת 3 המשחקים - כיתה ח

מאת: יגאל אלבו, אידן שחם

שיטת 3 המשחקים - לומדים לראות גאומטריה - כיתה ט -ספר תלמיד

מאת: יגאל אלבו, אידן שחם

מיפוי תרגילי גאומטריה לפי שיטת 3 המשחקים" - כיתה ט

מאת: יגאל אלבו, אידן שחם

שיטת 3 המשחקים - 4-5 יחידות לומדים לראות גאומטריה - כיתה ט -הנחיות לפתרון

מאת: יגאל אלבו, אידן שחם

שיטת 3 המשחקים - לומדים לראות גאומטריה - כיתה ט -ספר למורה

מאת: יגאל אלבו, אידן שחם

ללא סיווג

קפ"ל ז חלק א

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

קפ"ל ז חלק ב

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

גיאוגרפיה
ללא סיווג

אטלס תבל - גיאוגרפי - היסטורי

מאת: פרופ' משה ברור / יבנה, פרופ' גדעון ביגר

אטלס עממי יסודי

מאת: פרופ' משה ברור / יבנה

אטלס אוניברסיטאי חדש

מאת: פרופ' משה ברור / יבנה

אטלס פיסי מדיני וכלכלי

מאת: פרופ' משה ברור / יבנה

מדעים
עולמוט

חומר באינטראקציה - תלמיד ערבית

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

טבע החומר - מדריך למורה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

טבע המערכת - מדריך למורה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

טבע החומר - מדריך למורה - ערבית

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

טבע המערכת - מדריך למורה - ערבית

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

טבע החומר - תלמיד- ערבית

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

טבע המערכת - ספר לתלמיד - ערבית

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

טבע החומר מדריך למורה תורני

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

טבע המערכת ספר לתלמיד תורני

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

טבע המערכת מדריך למורה תורני

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

טבע החומר ספר לתלמיד תורני

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

טבע המערכת

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

טבע החומר - ספר לתלמיד

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

חומר באינטראקציה - מדריך למורה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

חומר באינטראקציה מדריך למורה תורני

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

טבע הרבייה ערבית

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

חומר באינטראקציה - מדריך למורה - ערבית

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

חומר באינטראקציה מותאם תורני

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

חומר באינטראקציה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

טבע הרבייה מהתא החי למערכת אקולוגית

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

טבע הרבייה מדריך למורה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

שפה
כלים להצלחה

כלים להצלחה 1

מאת: ד"ר כרמלה נשר

כלים להצלחה 1 ירוק

מאת: ד"ר כרמלה נשר

כלים להצלחה 2 צהוב

מאת: ד"ר כרמלה נשר

כלים להצלחה 4 אדום

מאת: ד"ר כרמלה נשר

כלים להצלחה 5 סגול

מאת: ד"ר כרמלה נשר

כלים להצלחה בלדות

מאת: ד"ר כרמלה נשר

כלים להצלחה 3 כחול

מאת: ד"ר כרמלה נשר

גולשים עם המילים

גולשים עם המילים - מדריך למורה

מאת: רחל אוסטרובסקי ואורנה ויילר

גולשים עם המילים -לתלמיד

מאת: רחל אוסטרובסקי ואורנה ויילר

גולשים עם המילים - לתלמיד כיתה ז - ספר חדש

מאת: רחל אוסטרובסקי ואורנה ויילר

גולשים עם המילים - לתלמיד כיתה ח - ספר חדש

מאת: רחל אוסטרובסקי ואורנה ויילר

יהדות
גמרא סדורה

גמרא סדורה -פרק המניח

מאת: וכל בניך לימודי ה’

גמרא סדורה - מסכת מגילה

מאת: וכל בניך לימודי ה’

מסע אל המשנה

מסע אל המשנה - מסכת שבת ומסכת בבא מציעא

מאת: הרב אביעד ברטב

מסע אל המשנה - מסכת שבת ומסכת בבא מציעא - מדריך למורה

מאת: הרב אביעד ברטב

מסע אל המשנה - מסכת שבת ביצה חלה‚ ביכורים ומכות

מאת: הרב אביעד ברטב

מסע אל המשנה - מסכת שבת ביצה חלה‚ ביכורים ומכות - מדריך למורה

מאת: הרב אביעד ברטב

הלכה
במעגלי ההלכה

תפילה - פרקי לימוד לחטיבתהביניים

מאת: הרב אלי טרגין

ערבית
שפה מספרת תרבות

שפה מספרת תרבות - חוברת א

מאת: אלה ולסרטה

מחברת ערבית לתלמיד

מאת: אלה ולסרטה

עולמוט

טבע הרבייה ערבית

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

משנה
מסע אל המשנה

מסע אל המשנה - מסכת שבת ומסכת בבא מציעא

מאת: הרב אביעד ברטב

מסע אל המשנה - מסכת שבת ומסכת בבא מציעא - מדריך למורה

מאת: הרב אביעד ברטב

מסע אל המשנה - מסכת שבת ביצה חלה‚ ביכורים ומכות

מאת: הרב אביעד ברטב

מסע אל המשנה - מסכת שבת ביצה חלה‚ ביכורים ומכות - מדריך למורה

מאת: הרב אביעד ברטב

גמרא
גמרא סדורה

גמרא סדורה -פרק המניח

מאת: וכל בניך לימודי ה’

גמרא סדורה - מסכת מגילה

מאת: וכל בניך לימודי ה’