סגור
הודעה חשובה: לחצו כאן במידה ואינכם מצליחים לצפות בתכנים באתר
ספרים |
חדש על המדף
ספרי חופש
גנים
העשרה
כישורי שפה
בטיחות בדרכים
יסודי
בטיחות בדרכים
הלכה
מתמטיקה
אנגלית
כישורי שפה
עם התנ"ך
שערים לתורה
שערים לתורה
משנה
גמרא
מדעים
גמרא סדורה
מוזיקה
ערבית
חוברות קיץ
תורני
תנ"ך
חטיבת ביניים
מתמטיקה
גיאוגרפיה
מדעים
שפה
פיסיקה
יהדות
הלכה
משנה
גמרא
תיכון
אנקורי
אזרחות
מתמטיקה
ספרות
גיאוגרפיה
תנ"ך
פיסיקה
אנגלית
תנך
לימודי ארץ ישראל
היסטוריה
הלכה
משנה
גמרא
ה. ש. ב. ח. ה.
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
רשת נעם צביה
מגזר ערבי
מדעים
מתמטיקה
מגזר תורני
לגדול עם התורה
אפיקי קריאה
מיקוד אנקורי
כימיה
אזרחות
היסטוריה
גיאוגרפיה
לשון
ספרות
אנגלית
ביולוגיה
תנ"ך
פיסיקה
מתמטיקה
ספרי עיון
חדש
באישור משרד החינוך
ספר הדרכה
סדרה
ספר דיגיטלי
במעגלי ההלכה - ספרות השו"ת - אוסף מקורות

מחבר/ת: הרב אלי טרגין

שכבת גיל: כיתה יב

משפט‚ חברה ורפואה - מספרות השו ת
 
א. פירוש מושגים הלכתיים - על מנת להקל על הבנת מושגים שאינם ידועים לכל והקשרם [מסומן באדום]. 
ב. סיכומי ביניים והקדמות בעזרתם יוכל המורה לוודא תוך כדי הלימוד כי הבין נכונה את שלביה השונים של התשובה. וכי עקב נכונה אחר סדר הדברים אותם הציג הפוסק [מסומן בכחול]
 
המטרה בלימוד מקור מספר שאלות ותשובות היא להכניס את הלומד לעולמו של הפוסק: להתלבטויות והדילמות‚ לדרך בה הוא ניתח את הבעיה‚ למבט הכולל והמקיף על ההשלכות השונות של הספיקה‚ ולמסלול שהוביל להצעת הפתרון ולקביעת ההלכה.
הנושאים שביחידה זו עוסקים בשאלות ציבוריות וחברתיות שעולות על סדר היום הציבורי הכללי או הפנים - דתי.
המבוקש הוא ללמוד ולדעת מה היא הדרכת התורה וחכמי ההלכה בנושאים הללו‚ שהלומדים והלומדות את היחידה הזו יכירו בכך שענפי ההלכה פרושים על פני תחומי חיים רבים ובהם שאלות של משפט חברה ורפואה הנוגעות לחיי הכלל. 
רוב הפוסקים המובאים הם אחרונים בני זמננו‚ זאת בשל העובדה שההתעניינות היא בפסיקות אקטואליות ורלוונטיות לכאן ולהיום.
בחלק מהנושאים מובאות עמדות שונות וחולקות. אין אנו נדרשים לפסוק או להכריע על פי דעה מסוימת. המטרה היא להציג את העמדות השונות‚ את המקורות‚ הסברא וההגיון העומדים בבסיסה של כל עמדה ודעה‚ ולדעת ולהכיל דעות שונות ומורכבות.