סגור
הודעה חשובה: לחצו כאן במידה ואינכם מצליחים לצפות בתכנים באתר
ספרים |
חטיבת ביניים
חדש על המדף
ספרי חופש
גנים
העשרה
כישורי שפה
בטיחות בדרכים
יסודי
בטיחות בדרכים
הלכה
מתמטיקה
אנגלית
כישורי שפה
עם התנ"ך
שערים לתורה
שערים לתורה
משנה
גמרא
מדעים
גמרא סדורה
מוזיקה
ערבית
חוברות קיץ
תורני
תנ"ך
חטיבת ביניים
מתמטיקה
גיאוגרפיה
מדעים
שפה
פיסיקה
יהדות
הלכה
משנה
גמרא
תיכון
אנקורי
אזרחות
מתמטיקה
ספרות
גיאוגרפיה
תנ"ך
פיסיקה
אנגלית
תנך
לימודי ארץ ישראל
היסטוריה
הלכה
משנה
גמרא
ה. ש. ב. ח. ה.
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
רשת נעם צביה
מגזר ערבי
מדעים
מתמטיקה
מגזר תורני
לגדול עם התורה
אפיקי קריאה
מיקוד אנקורי
כימיה
אזרחות
היסטוריה
גיאוגרפיה
לשון
ספרות
אנגלית
ביולוגיה
תנ"ך
פיסיקה
מתמטיקה
ספרי עיון
חדש
באישור משרד החינוך
ספר הדרכה
סדרה
ספר דיגיטלי
טבע הרבייה מדריך למורה

מחבר/ת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

שכבת גיל: כיתה ט

הספר מיועד לכיתות ח’ ומותאם לדרישות הסילבוס המעודכן לחטה ב בנושא מדעי החיים. במרכז ספר זה‚ לאור התפיסה המערכתית המלווה את הסדרה כולה‚ עומד הרעיון המדעי של תהליכי תיאום ותזמון במערכת דינמית. לאורו‚ נידונים המושגים והרעיונות הביולוגיים הקשורים לתהליכי רבייה באדם‚ בבעלי חיים אחרים ובצמחים. תהליכי הרבייה של היצורים החיים מאפשרים שמירה על שיווי המשקל במערכת האקולוגית. דרך רעיון זה עוסקים התלמידים הן בנושאים אקולוגיים והן בנושא התקשורת - תקשורת בין מגוון היצורים במערכת האקולוגית ותקשורת בתוך גופם של היצורים - מערכת העצבים . בספר הקניה‚ תרגול ויישום של מגוון מיומנויות: ניהול וארגון מידע. איתור מידע ממקורות מגוונים‚ הערכת אמינות מקור המידע‚ קריאה והבנה של טקסט מדעי. מיומנויות חקר‚ כמו שאילת שאלות‚ השערת השערות‚ תכנון וביצוע ניסוי‚ עריכת סקר ותצפיות‚ הבחנה בין דמיון לשוני (השוואה). הפקת מידע מייצוגים חזותיים‚ כמו תמונה‚ איור‚ טבלה‚ גרף‚ אנימציה ממוחשבת. יצירת ייצוגים חזותיים והמרת מידע מייצוג חזותי לייצוג מסוג אחר. הצגת מידע באמצעות דגם (תוך הבחנה בין המציאות לדגם)‚ כרזה‚ הרצאה‚ מפת מושגים‚ דיווח מדעי. מיומנויות נוספות כמו: כתיבת טיעון‚ מיון‚ משוב עצמי באמצעות מחוונים ועבודה בקבוצה. מיומנויות אלה תומכות בפיתוח וטיפוח חשיבה מדעית‚ חשיבה מערכתית‚ יכולת קבלת החלטות וחשיבה מטה-קוגניטיבית.

תוכן העניינים: 

פרק א: דינמיות במערכות אקולוגיות

פרק ב: מערכות הרבייה של היצורים החיים

פרק ג: תיאום ותזמון במערכת הרבייה

פרק ד: תאים בתהליכי רבייה

פרק ה: רבייה זוויגית - תוצאה של קשרי גומלין ותקשורת בין מערכות

פרק ו: חיים חדשים באים לעולם 

פרק ז: התערבות האדם בתהליכי רבייה בסביבה.

ספרים נלווים ונוספים שיכולים לעניין אותך: