ספרים |
כישורי שפה
חדש על המדף
ספרי חופש
גנים
העשרה
כישורי שפה
בטיחות בדרכים
יסודי
בטיחות בדרכים
מתמטיקה
אנגלית
כישורי שפה
מדעים
ערבית
מוסיקה
חוברות קיץ
תורני
תנ"ך
חטיבת ביניים
מתמטיקה
גיאוגרפיה
מדעים
שפה
פיסיקה
יהדות
תיכון
היסטוריה
אנקורי
אזרחות
מתמטיקה
ספרות
גיאוגרפיה
תנ"ך
פיסיקה
אנגלית
תנך
לימודי ארץ ישראל
ה. ש. ב. ח. ה.
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
רשת נעם צביה
מגזר ערבי
מדעים
מתמטיקה
מגזר תורני
לגדול עם התורה
אפיקי קריאה
מיקוד אנקורי
מתמטיקה
כימיה
אזרחות
היסטוריה
גיאוגרפיה
לשון
ספרות
אנגלית
ביולוגיה
תנ"ך
פיסיקה
ספרי עיון
חדש
באישור משרד החינוך
ספר הדרכה
סדרה
ספר דיגיטלי
מדריך למורה - קריאה ראשונה

מחבר/ת:

שכבת גיל: כתה א

קריאה ראשונה היא שיטת קריאה המבוססת על עקרונות הגישה הפונטית-סינתטית. על פי גישה זו הקריאה היא תהליך של הרכבת צירופים מהפרטים הקטנים (אבני היסוד: עיצורים‚ אותיות‚ תנועות‚ ותת-הברות) אל השלם (המילה‚ המשפט והטקסט). בשיטה זו נעשית הקניה שיטתית‚ מדורגת ומובנית של העיצורים והתנועות‚ ומושם דגש על פיתוח מודעות פונולוגית באופן מעמיק ויסודי ביותר‚ בד בבד עם פיתוח ותרגול של סוגי ידע שונים בשפה: ידע מורפולוגי‚ תחבירי וסמנטי. ההקניה נעשית תוך כדי למידה משמעותית‚ חוויתית ומהנה‚ ובהתייחסות להטרוגניות של התלמידים.
הקריאה על פי שיטה זו נלמדת באמצעות שש חוברות‚ הבנויות  משני צירים מרכזיים שמשולבים זה בזה כבר מראשית השנה:
  • בציר האחד הוראת הקריאה בצורה מובנית ושיטתית‚ הכוללת טקסטים מדורגים לקריאה עצמיתף של התלמידים‚ קריאה שנועדה לביסוס דיוק ושטף ופיתוח שליטה במיומנויות של פענוח והפקת משמעות
  • בציר השני טקסטים איכותיים - ספרותיים ואחרים המיועדים להקראה בכיתה על ידי המורה. הטקסטים הספרותיים נבחרו מתוך רשימת היצירות המומלצות להוראה בכיתה א‚ בהתאם למעגלים השונים.
בשיטת קריאה ראשונה מוצע לתלמידים מגוון עשיר שלעולמות שיח: שיח העיוני‚תקשורת בין אישית‚תקשורת המונים‚ספרות ומקורות יהודיים.התלמידים נחשפים לטקסטים מסוגות שונות: סיפורים‚שירים‚ טקסטים מידעיים‚טקסטים מפעילים ועוד.
בשיטת קריאה ראשונה מתורגלות מיומנויות השפה והבנת הנקרא באופן מקיף‚ הכלולל את כל ממדי החשיבה. כמו כן מתורגלות מיומנויות מגוונות של הבעה בכתב תוך פיתוח דימיון‚ מחשבה ויצירתיות רבה.
החוברות מעוצבות באופן אסתטי ונעים לעין‚ וידידותי לתלמיד. משולבים בהם משחקים רבים‚ ההופכים את רכישת הקריאה לחוויתית‚ ומהנה עבור התלמידים הצעירים. החוברות מתאימות לכיתה הטרוגנית ומאפשרות קצב התקדמות אישי בהתאם ליכולת של כל תלמיד ותלמיד. 
שש החוברות להקניית הקריאה מאורגנות על פפי שני עקרונות:
  • עקרון מארגן הקשור להקניית הקריאה - הקניית תנועה אחת בכל חוברת.
  • עיקרון תימטי-תוכני - נושא עיקרי שבו עוסקת החוברת. הטקסטים הספרותיים קשורים בעיקר לנושא זה.

 

ספרים נלווים ונוספים שיכולים לעניין אותך:

קריאה ראשונה - אותיו

מאת:

קריאה ראשונה - אני ו

מאת:

קריאה ראשונה - אני ו

מאת:

קריאה ראשונה - בעלי

מאת:

קריאה ראשונה - הילד

מאת:

קריאה ראשונה - חברים

מאת:

קריאה ראשונה - עונות

מאת:

קריאה ראשונה - עזרים

מאת:

קריאה ראשונה -אני ומ

מאת: