ספרים |
כישורי שפה
חדש על המדף
ספרי חופש
מבצעים
ספרים בהפצה
גנים
העשרה
כישורי שפה
בטיחות בדרכים
יסודי
בטיחות בדרכים
הלכה
מתמטיקה
אנגלית
כישורי שפה
עם התנ"ך
שערים לתורה
שערים לתורה
משנה
גמרא
מדעים
ערבית
מוזיקה
חוברות קיץ
תורני
תנ"ך
חטיבת ביניים
מתמטיקה
גיאוגרפיה
מדעים
שפה
פיסיקה
יהדות
הלכה
ערבית
משנה
גמרא
תיכון
אנקורי
אזרחות
מתמטיקה
ספרות
גיאוגרפיה
תנ"ך
פיסיקה
אנגלית
תנך
לימודי ארץ ישראל
היסטוריה
הלכה
משנה
גמרא
גמרא סדורה
ה. ש. ב. ח. ה.
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
רשת נעם צביה
מגזר ערבי
מדעים
מתמטיקה
ערבית
מגזר תורני
לגדול עם התורה
אפיקי קריאה
מיקוד אנקורי
כימיה
אזרחות
היסטוריה
גיאוגרפיה
לשון
ספרות
אנגלית
ביולוגיה
תנ"ך
פיסיקה
מתמטיקה
ספרי עיון
חדש
באישור משרד החינוך
ספר הדרכה
סדרה
ספר דיגיטלי
מחברת - ראשית כתיבה - שורות - לכתוב חכם

מחבר/ת: עדות

שכבת גיל: כתה א

מחברת שורות
 
מחברת להמשך תהליכי כתיבה ברצף
מעבר לכתיבה בשורות
בהמשך לתרגול ראשית הכתיבה‚ מגיע שלב המעבר לכתיבה בשורות.
בראשית כל שורה סמן המורה על כיוון תחילת הכתיבה.
גודל השורה מתאם לשלבי ההתפתחות של היכולת הפסיכוגרפית והגראפומוטורית בראשית כתיבה.
מרחב המשבצת מאפשר עיצוב נכון ללא מאמץ יתר של היד הכותבת.
הגבולות בין השורות ברורים.
 
מבנה ייחודי זה של שלבים:
מסייע בהתארגנות במרחב הדף והשורה.
מקנה אסטרטגיה לכתיבה יעילה ומאורגנת.
מאפשר ביצע מוטורי נכון.
מונע קשיים טכניים בביצוע.
מסייע בתהליכי הקניית ראשית הכתב‚ הבנת מבנה האותיות והפנמתו.

לכתוב חכם - סדרת מחברות לראשית כתיבה ותרגול.
מותאמת לשלבי ההתפתחות הגראפומוטורית וליכולת הפסיכוגרפית בראשית רכישת תהליכי הכתיבה.

 
לכתוב חכם - סדרת מחברות לראשית כתיבה ותרגול.
מותאמת לשלבי ההתפתחות הגראפומוטורית וליכולת הפסיכוגרפית בראשית רכישת תהליכי הכתיבה.

ספרים נלווים ונוספים שיכולים לעניין אותך:

דפדפת - ראשית כתיבה

מאת: עדות

מחברת ראשית כתיבה -

מאת: עדות

מחברת ראשית כתיבה -

מאת: עדות

מחברת ראשית כתיבה -

מאת: עדות

מחברת ראשית כתיבה -

מאת: עדות

מחברת ראשית כתיבה -

מאת: עדות