x
חיפוש ספרים
לפי שם ספר
לפי סדרה
לפי קטגוריה
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
x
שם משתמש
סיסמה
שכחתי סיסמה
  • קטלוג ספרים עשיר ואיכותי בתחומי דעת מגוונים
    ספרי עיון ולימוד
  • ספרים דיגיטליים
    אינטראקטיביים, שיתופיים, מקושרים לסביבות ולשכבות מידע
  • עשירות ומתקדמות להעצמת חווית הלמידה.
    סביבות מתוקשבות

ספרי חופש

הצג תקציר

הבנתי את הקטע - ממומי - הכנה לכיתה א

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

החופש קורא לי - למסימי כיתה א

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

החופש קורא לי - למסימי כיתה ב

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

החופש קורא לי - למסיימי כיתה ג

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - מתמטיקה - חלק א

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - מתמטיקה - חלק ב

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק א

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק ב

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - מתמטיקה - חלק ג

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק ג

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - מתמטיקה - חלק ד

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק ד

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - חלק ה

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק ה

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - חלק ו

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק ו

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

האח לרמזור המוצלח! כריכה קשה

-מאת: אסתי עצמוני, נחמה חרמון

הוסף לסל

ללא תקציר

חגיגה בשחור לבן -כריכה קשה

-מאת: אסתי עצמוני, נחמה חרמון

הוסף לסל

ללא תקציר

התמרור ששאג צרח ולחש מדריך למחנכים

-מאת: אסתי עצמוני, נחמה חרמון

ללא תקציר

האח לרמזור המוצלח! מדריך למחנכים

-מאת: אסתי עצמוני

ללא תקציר

האח לרמזור המוצלח! חוברת עבודה

-מאת: אסתי עצמוני

הוסף לסל

ללא תקציר

אופניים לשועל כריכה קשה

-מאת: אסתי עצמוני

הוסף לסל

ללא תקציר

אופניים לשועל מדריך למורה

-מאת: אסתי עצמוני

ללא תקציר

חגיגה בשחור לבן חוברת

-מאת: אסתי עצמוני

הוסף לסל

ללא תקציר

חגיגה בשחור לבן מדריך למורה

-מאת: אסתי עצמוני

ללא תקציר

התמרור ששאג צרח ולחש עצור! חוברת

-מאת: אסתי עצמוני

הוסף לסל

ללא תקציר

אופניים לשועל - חוברת עבודה

-מאת: אסתי עצמוני

הוסף לסל

הצג תקציר

הפסיכומטריק שלי 2

-מאת: ויולט שרון

הוסף לסל

הצג תקציר

הפסיכומטריק שלי 3

-מאת: ויולט שרון

הוסף לסל

הצג תקציר

הפסיכומטריק שלי 5

-מאת: ויולט שרון

הוסף לסל

הצג תקציר

הפסיכומטריק שלי אנגלית

-מאת: ויולט שרון

הוסף לסל

הצג תקציר

מה עושים - חוברת ראשונה

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

מצלילים למילים

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

ללא תקציר

מדבקאות

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

מה כותבים - חוברת א

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

ללא תקציר

ממילים למשפטים

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

ללא תקציר

ממילים למשפטים - דוגמית

-מאת: רונית אורי פירסטטר

חדש על המדף

קוראים לעניין
הצג תקציר

קוראים לעניין - חוברת לפיתוח שטף קריאה

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

קוראים לעניין - חוברת לפיתוח שטף קריאה - חוברת שלישית

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

ללא תקציר

קוראים לעניין - חוברת לפיתוח שטף קריאה - חוברת שלישית (דוגמית)

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

קוראים לעניין - חוברת לפיתוח שטף קריאה - חוברת שנייה

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

קריאה ראשונה
הצג תקציר

קריאה ראשונה - עונות השנה וחגי ישראל

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה - עונות השנה וחגי ישראל

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה - אותיות הכתב

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה -אני ומשפחתי - חיריק

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה - אני והסביבה - חולם

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה - אני וארצי - צירה סגול

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה - בעלי חיים‚ שורוק קובוץ

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

ללא תקציר

קריאה ראשונה - הילד הזה הוא אני - קמץ פתח - ספר למורה

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

ללא תקציר

קריאה ראשונה - חברים מכל הסוגים - שווא - ספר למורה

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

ללא תקציר

קריאה ראשונה -אני ומשפחתי - חיריק - ספר למורה

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

ללא תקציר

קריאה ראשונה - אני והסביבה - חולם - ספר למורה

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

ללא תקציר

קריאה ראשונה - אני וארצי - צירה סגול - ספר למורה

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

ללא תקציר

קריאה ראשונה - בעלי חיים‚ שורוק קובוץ - ספר למורה - ספר למורה

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

ללא תקציר

קריאה ראשונה - עונות השנה וחגי ישראל - ספר למורה

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה- עזרים - כרטיסיות מילה-תמונה

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה- עזרים - מודעות פונולוגית מדריך לאורך מילה

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה- עזרים - מודעות פונולוגית - חריזה

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה- עזרים - מכוון תנועה אישי לתלמיד

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

ללא תקציר

קריאה ראשונה- עזרים -משחקים

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

ללא תקציר

קריאה ראשונה- עזרים - לחוברת קמץ-פתח

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

ללא תקציר

קריאה ראשונה- עזרים - לחוברת שווא

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

ללא תקציר

קריאה ראשונה- עזרים - לחוברת חיריק

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

ללא תקציר

קריאה ראשונה- עזרים - לחוברת חולם

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

ללא תקציר

קריאה ראשונה- עזרים - לחוברת צירה-סגול

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

ללא תקציר

קריאה ראשונה- עזרים - לחוברת שורוק -קובוץ

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

ללא תקציר

קריאה ראשונה - עזרים -כרזות עצורים ותנועות

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

ללא תקציר

קריאה ראשונה - עזרים - כרזות כללי שיח

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

ללא תקציר

קריאה ראשונה - עזרים - כרזות נכתוב נכון

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

ללא תקציר

קריאה ראשונה - עזרים - מצגת

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

ללא תקציר

קריאה ראשונה - עזרים - כרטיסי הברקה קריאה ראשונה

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

ללא תקציר

קריאה ראשונה - עזרים - פריסה שנתית

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

ללא תקציר

קריאה ראשונה - עזרים -ערכת מבדקים

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

ללא תקציר

קריאה ראשונה - עזרים -כרזות - סמלים

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

ללא תקציר

קריאה ראשונה - גרסת 2019 - הילד הזה הוא אני - קמץ פתח

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

ללא תקציר

קריאה ראשונה - גרסת 2019 - חברים מכל הסוגים - שווא

-מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

ה.ש.ב.ח.ה יסודי
הצג תקציר

צולחים את לוח הכפל

-מאת: כ. בונוס

הוסף לסל

ללא תקציר

מספרים ופעולות א כיתה א

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

מספרים ופעולות ב - כיתה א

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

גאומטריה כיתה א

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מספרים ופעולות 1 כיתה א

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מספרים ופעולות 2 כיתה א

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מספרים בתחום הרבבה - ערבית כתה ג - חוברת לתלמיד

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

חילוק‚ המשך - השבחה ערבית‚ כתה ג‚ מדריך מורה

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

גיאומטריה ערבית ג - חוברת עבודה לתלמידים

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

השבחה ערבית - כפל כתה ג - מדריך מורה

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מידות עשרוניות כיתה ו [חדש]

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מספרים עשרוניים‚ אחוזים וחקר נתונים כיתה ו [חדש]

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מידות עשרוניות כיתה ו

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מספרים עשרוניים‚ אחוזים וחקר נתונים כיתה ו

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

שברים פשוטים כיתה ו

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

גאומטריה כיתה ו

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ה.ש.ב.ח.ה. חט"ב
הצג תקציר

ה.ש.ב.ח.ה מתמטיקה כיתה ז - חלק א

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

ה.ש.ב.ח.ה מתמטיקה כיתה ז - חלק ב

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

ה.ש.ב.ח.ה מתמטיקה כיתה ז - חלק ג

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

השבחה כיתה ח חלק א

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

השבחה כיתה ח חלק ב

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

העיקר שהבנו
ללא תקציר

העיקר שהבנו כיתה ב חלק א

-מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

ללא תקציר

העיקר שהבנו כיתה ב חלק ב

-מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

ללא תקציר

העיקר שהבנו כיתה ג חלק א

-מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

ללא תקציר

העיקר שהבנו כיתה ג חלק ב

-מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

ללא תקציר

העיקר שהבנו כיתה ג חלק ב

-מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

ללא תקציר

העיקר שהבנו כיתה ד חלק א

-מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

ללא תקציר

העיקר שהבנו כיתה ה חלק א

-מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

ללא תקציר

העיקר שהבנו כיתה ה חלק ב

-מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

הבנתי את הקטע
הצג תקציר

הבנתי את הקטע - ממומי - הכנה לכיתה א

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

הבנתי את הקטע - כיתה ב

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

הבנתי את הקטע - כיתה ג

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

הבנתי את הקטע - כיתה ד

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

הבנתי את הקטע - כיתה ה

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

הבנתי את הקטע - כיתה ו

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

נעם צביה
ללא תקציר

קוראים בנועם - סיפורים מדורגים - שלב א

-מאת: רשת נעם צביה

ללא תקציר

קוראים בנועם - סיפורים מדורגים - שלב ב

-מאת: רשת נעם צביה

ללא תקציר

קוראים בנועם - סיפורים מדורגים - שלב ג

-מאת: רשת נעם צביה

ללא תקציר

קוראים בנועם - סיפורים מדורגים - שלב ד

-מאת: רשת נעם צביה

ללא תקציר

קוראים בנועם - סיפורים מדורגים - שלב ה

-מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

ערכת משחקים כיתתית להעשרה לקרא בנעם

-מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

לקרא בנעם - קמץ פתח

-מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

לקרא בנעם - חולם

-מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

לקרא בנעם - חיריק

-מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

לקרא בנעם - צירי סגול

-מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

לקרא בנעם - שורוק קובוץ

-מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

לקרא בנעם - ללימוד הכתב

-מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנועם כתה ב - חלק ב

-מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנועם - כתה ב - מדריך למורה - חלקים ב-ג

-מאת: רשת נעם צביה

קוראים ולומדים בהנאה
הצג תקציר

קוראים ולומדים בהנאה -ספרונים לקריאה - קמץ פתח

-מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

קוראים ולומדים בהנאה -ספרונים לקריאה - חיריק

-מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

קוראים ולומדים בהנאה -ספרונים לקריאה - חולם

-מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

קוראים ולומדים בהנאה - מדריך למורה

-מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

קוראים ולומדים בהנאה - מדפוס לכתב

-מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

קוראים ולומדים בהנאה - ממד - חלק ו -חגים

-מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

קוראים ולומדים בהנאה - חלק ה - שורוק קובוץ

-מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

קוראים ולומדים בהנאה - חלק ד - צירי סגול

-מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

קוראים ולומדים בהנאה - חלק ג - חולם

-מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

קוראים ולומדים בהנאה - חלק א - קמץ פתח

-מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

קוראים ולומדים בהנאה - חלק ב -חיריק

-מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

קוראים ולומדים בהנאה - חלק ו -חגים

-מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

עזרים - כרטיסי צלילים - קוראים ולומדים בהנאה

-מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

עזרים - אותיות- קוראים ולומדים בהנאה

-מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

עזרים - המחשה - קוראים ולומדים בהנאה

-מאת: אילנה לוגסי

עונות וליהנות
ללא תקציר

עונות וליהנות כיתה ב חלק ראשון

-מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

ללא תקציר

עונות וליהנות כיתה ב חלק שני

-מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

ללא תקציר

עונות וליהנות - ספר למורה כיתה ג חלק א

-מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

ללא תקציר

עונות וליהנות - ספר למורה כיתה ג חלק ב

-מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

ללא תקציר

עונות וליהנות כיתה ד חלק א

-מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

ללא תקציר

עונות וליהנות - כיתה ד חלק ב

-מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הצג תקציר

עונות וליהנות - כיתה ה חלק א

-מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

ללא תקציר

עונות וליהנות - כיתה ה חלק ב

-מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

עונות וליהנות - ממד
ללא תקציר

עונות וליהנות ממ"ד - כיתה ו מדריך למורה

-מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

עונות וליהנות
ללא תקציר

עונות וליהנות - כיתה ו חלק א

-מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

ללא תקציר

עונות וליהנות - כיתה ו חלק ב

-מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

עולמוט
ללא תקציר

טבע החומר ספר לתלמיד תורני

-מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

לגדול עם התורה
הצג תקציר

לגדול עם התורה - בראשית - כיתה א

-מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה בראשית כיתה א - מדריך למורה

-מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה - בראשית - כיתה ב

-מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה - שמות - כיתה ג

-מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם הנביא - יהושע -כיתה ג

-מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה יהושע - כיתה ג - מדריך למורה

-מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה - שופטים

-מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה - ויקרא - כיתה ד

-מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם הנביא - שמואל א

-מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם הנביא - שמואל ב

-מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה - במדבר כיתה ה

-מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה - במדבר כיתה ה - מדריך למורה

-מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

מקראה דברים

-מאת: עדיאל שושני

חמד של קריאה
ללא תקציר

שער הסידור - חמד של קריאה - קובוץ שורוק

-מאת: מחשבת בצלאל

החופש קורא לי
הצג תקציר

החופש קורא לי - למסימי כיתה א

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

החופש קורא לי - למסימי כיתה ב

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

החופש קורא לי - למסיימי כיתה ג

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

פסוק בפסוק
ללא תקציר

פסוק בפסוק פרשת וירא -ויצא כיתה ב - מדריך למורה

-מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

פסוק בפסוק פרשת וישלח ויחי

-מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

פסוק בפסוק פרשת וישלח ויחי -מדריך למורה

-מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

פסוק בפסוק פרשת וירא -ויצא כיתה ב

-מאת: מחשבת בצלאל

לכתוב חכם
ללא תקציר

דפדפת - ראשית כתיבה - שורות - לכתוב חכם

-מאת: עדות

ללא תקציר

מחברת - ראשית כתיבה - שורות - לכתוב חכם

-מאת: עדות

ללא תקציר

מחברת ראשית כתיבה - כתיבה בריבועים אותיות דפוס - לכתוב חכם

-מאת: עדות

ללא תקציר

מחברת ראשית כתיבה - כתיבה בעיגולים אותיות כתב- לכתוב חכם

-מאת: עדות

ללא תקציר

מחברת ראשית כתיבה - כתיבה בריבועים חשבון - לכתוב חכם

-מאת: עדות

ללא תקציר

מחברת ראשית כתיבה - כתיבה בריבועים/שורות אנגלית - לכתוב חכם

-מאת: עדות

ללא תקציר

מחברת ראשית כתיבה - מאוגד - לכתוב חכם

-מאת: עדות

זרעי קיץ
ללא תקציר

זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק א

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - מתמטיקה - חלק א

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - מתמטיקה - חלק ב

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק ב

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק ג

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - מתמטיקה - חלק ג

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - מתמטיקה - חלק ד

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק ד

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק ה

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק ו

-מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

עם התנ"ך
ללא תקציר

עם יהושע - מדריך למורה

-מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

ללא תקציר

עם השופטים ובלעדיהם - מדריך למורה

-מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

ללא תקציר

עם שמואל ובני דורו - מדריך למורה

-מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

ללא תקציר

עם דוד המלך - מדריך למורה

-מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

הפסיכומטריק שלי
הצג תקציר

הפסיכומטריק שלי אנגלית

-מאת: ויולט שרון

הוסף לסל

הצג תקציר

הפסיכומטריק שלי 2

-מאת: ויולט שרון

הוסף לסל

הצג תקציר

הפסיכומטריק שלי 3

-מאת: ויולט שרון

הוסף לסל

הצג תקציר

הפסיכומטריק שלי 5

-מאת: ויולט שרון

הוסף לסל

משניות בהירות
ללא תקציר

משניות בהירות - כיתה ג

-מאת:

ללא תקציר

משניות בהירות - כיתה ד

-מאת:

ללא תקציר

משניות בהירות - כיתה ה

-מאת:

ללא תקציר

משניות בהירות - כיתה ו - חבד

-מאת: הרב אביעד ברטב

ללא תקציר

משניות בהירות - כיתה ו

-מאת:

גולשים עם המילים
הצג תקציר

גולשים עם המילים - כיתה ז - מדריך למורה

-מאת: רחל אוסטרובסקי ואורנה ויילר

בול קריאה
הצג תקציר

בול קריאה

-מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

הוסף לסל

בול כתיבה
הצג תקציר

בול כתיבה

-מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

הוסף לסל

קטעים אתכם
ללא תקציר

קטעים אתכם - דוגמית

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

מה עושים
הצג תקציר

מה עושים - חוברת ראשונה

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

מצלילים למילים
הצג תקציר

מצלילים למילים - חוברת להדפסה

-מאת: רונית אורי פירסטטר

מדבקאות
ללא תקציר

מדבקאות

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

מה כותבים
הצג תקציר

מה כותבים - חוברת א

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הלכות בהירות
ללא תקציר

הלכות בהירות - כיתה ד

-מאת:

הצג תקציר

הלכות בהירות - כיתה ו

-מאת:

ממילים למשפטים
ללא תקציר

ממילים למשפטים

-מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

קסם של כתיבה
ללא תקציר

מארז מחברות של 5 צבעים - כתה א-ב - 10 שורות

-מאת: שרית רוזנפלד

הוסף לסל

ללא תקציר

מארז מחברות של 5 צבעים - כתה א - 10 שורות מקווקוות

-מאת: שרית רוזנפלד

הוסף לסל

ללא תקציר

קסם של כתיבה - מחברת 10 שורות [אדום]

-מאת: שרית רוזנפלד

ללא תקציר

קסם של כתיבה - מחברת 10 שורות [חום]

-מאת: שרית רוזנפלד

ללא תקציר

קסם של כתיבה - מחברת 10 שורות [ירוק]

-מאת: שרית רוזנפלד

ללא תקציר

קסם של כתיבה - מחברת 10 שורות [סגול]

-מאת: שרית רוזנפלד

ללא תקציר

קסם של כתיבה - מחברת 10 שורות [צהוב]

-מאת: שרית רוזנפלד

ללא תקציר

קסם של כתיבה - מחברת 10 שורות מקווקוות [אדום]

-מאת: שרית רוזנפלד

ללא תקציר

קסם של כתיבה - מחברת 10 שורות מקווקוות [חום]

-מאת: שרית רוזנפלד

ללא תקציר

קסם של כתיבה - מחברת 10 שורות מקווקוות [ירוק]

-מאת: שרית רוזנפלד

ללא תקציר

קסם של כתיבה - מחברת 10 שורות מקווקוות [סגול]

-מאת: שרית רוזנפלד

ללא תקציר

קסם של כתיבה - מחברת 10 שורות מקווקוות [צהוב]

-מאת: שרית רוזנפלד

ללא תקציר

קסם של כתיבה - מחברת 14 שורות

-מאת: שרית רוזנפלד

הוסף לסל

ללא תקציר

קסם של כתיבה - מחברת אנגלית שלב א

-מאת: שרית רוזנפלד

הוסף לסל

ללא תקציר

קסם של כתיבה - מחברת גאומטריה שלב א

-מאת: שרית רוזנפלד

הוסף לסל

ללא תקציר

קסם של כתיבה - חשבון לכל גיל

-מאת: שרית רוזנפלד

הוסף לסל

ללא תקציר

קסם של כתיבה - חשבון שלב א

-מאת: שרית רוזנפלד

הוסף לסל

ללא סיווג
ללא תקציר

אטלס עממי יסודי

-מאת: פרופ' משה ברור / יבנה

ללא תקציר

אטלס אוניברסיטאי חדש

-מאת: פרופ' משה ברור / יבנה

רשימת חנויות בהפצה
לרשימה
מחקר ופיתוח | סביבות מתוקשבות
אנו משקיעים בשיתוף אוניברסיטת בר אילן והמכון לקידום ההוראה במחקר ופיתוח של חומרי למידה חדשניים וסביבות מתוקשבות על מנת לתת מענה לדרישות המתפתחות לשילוב יתרונות הטכנולוגיה בתהליך הלמידה.
מתמטיקה ליסודי - ה.ש.ב.ח.ה //  מדעים לחטב - עולמוט // מתמטיקה לחטב - ה.ש.ב.ח.ה // אנגלית ליסודי - English4All

הרשמה לאתר

הרשמה למשתמשים חדשים, יש למלא את כל הפרטים הנדרשים ולשלוח
את הטופס
אם שלחת טופס זה, הסכמת לקבל מאתנו דברי דוא"ל
בית ספר
שם פרטי
שם משפחה
תפקיד
כתה
דואר אלקטרוני
תחום: