ספרים |
מגזר תורני
wives who want to cheat site wife cheated now what
husbands who cheat read how to cheat on husband
חדש על המדף
ספרי חופש
מבצעים
לוגיסטיקה
ספרים בהפצה
גנים
העשרה
כישורי שפה
בטיחות בדרכים
יסודי
בטיחות בדרכים
הלכה
תרבות יהודית-ישראלית
מתמטיקה
אנגלית
כישורי שפה
עם התנ"ך
שערים לתורה
משנה
גמרא
מדעים
מולדת
ערבית
מוזיקה
חוברות קיץ
תורני
תנ"ך
חטיבת ביניים
מתמטיקה
גיאוגרפיה
מדעים
שפה
יהדות
הלכה
אנגלית
ערבית
משנה
גמרא
תיכון
אנקורי
אזרחות
מתמטיקה
ספרות
גיאוגרפיה
תנ"ך
פיסיקה
אנגלית
תנך
היסטוריה
מחשבים
כימיה
תעבורה
ערבית
אלקטרוניקה
בגרות
לשון
הלכה
משנה
גמרא
גמרא סדורה
ה. ש. ב. ח. ה.
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
רשת נעם צביה
מגזר ערבי
מדעים
מתמטיקה
מגזר תורני
לגדול עם התורה
מיקוד אנקורי
כימיה
אזרחות
היסטוריה
לשון
ספרות
אנגלית
ביולוגיה
תנ"ך
פיסיקה
מתמטיקה
ספרי עיון
סדרת צהר - שי אלבוים - סדרת ספרים מאושרת בתנ"ך לממ"ד
הצג תקציר

צוהר לבראשית - פרשת בראשית(1|1)

מאת: שי אלבוים

הוסף לסל

הצג תקציר

צוהר לבראשית - פרשת נח(1|1)

מאת: שי אלבוים

הוסף לסל

הצג תקציר

צוהר לבראשית - פרשת לך לך(1|1)

מאת: שי אלבוים

הוסף לסל

הצג תקציר

צוהר לבראשית - מדריך למורה(1|1)

מאת: שי אלבוים

הוסף לסל

הצג תקציר
צוהר לחומרי עזר

צוהר לבראשית [פרקים א-יז] - מדריך למורה (21|21)

מאת: שי אלבוים

הוסף לסל

הצג תקציר
צוהר לחומרי עזר

צוהר לבראשית [פרקים יח-נ] - מדריך למורה (21|21)

מאת: שי אלבוים

הוסף לסל

הצג תקציר

צוהר לבראשית א(1|1)

מאת: שי אלבוים

הוסף לסל

הצג תקציר

צוהר לבראשית- פרשת בראשית [חדש](1|1)

מאת: שי אלבוים

הוסף לסל

הצג תקציר

צוהר לבראשית- פרשת נח [חדש](1|1)

מאת: שי אלבוים

הוסף לסל

הצג תקציר

צוהר לבראשית- פרשת לך לך [חדש](1|1)

מאת: שי אלבוים

הוסף לסל

הצג תקציר

צוהר לבראשית ב(|)

מאת: שי אלבוים

הוסף לסל

הצג תקציר

צוהר ליהושע- מדריך למורה (1|1)

מאת: שי אלבוים

הוסף לסל

הצג תקציר

צוהר לשמות - מדריך למורה (1|1)

מאת: שי אלבוים

הוסף לסל

הצג תקציר

צוהר לשמות א(|)

מאת: שי אלבוים

הוסף לסל

הצג תקציר

צוהר לשמות ב(|)

מאת: שי אלבוים

הוסף לסל

הצג תקציר

צוהר ליהושע(|)

מאת: שי אלבוים

הוסף לסל

הצג תקציר
צוהר לחומרי עזר

צוהר לשופטים - מדריך למורה (22|20)

מאת: שי אלבוים

הוסף לסל

ללא תקציר

צוהר לויקרא(1|1)

מאת: שי אלבוים

הוסף לסל

הצג תקציר

צוהר לבמדבר(|)

מאת: שי אלבוים

הוסף לסל

הצג תקציר

צוהר לבמדבר(|)

מאת: שי אלבוים

הוסף לסל

הצג תקציר

צוהר לשופטים(1|1)

מאת: שי אלבוים

הוסף לסל

הצג תקציר

צוהר לדברים - מדריך למורה(|)

מאת: שי אלבוים

הוסף לסל

הצג תקציר

צוהר לדברים(|)

מאת: שי אלבוים

הוסף לסל

משניות משמחות
ללא תקציר

משניות משמחות - אבות לכתות ד-ו (|)

מאת: חנניה מלכה

הוסף לסל

ללא תקציר

משניות משמחות - מסכת ברכות (|)

מאת: חנניה מלכה

הוסף לסל

ללא תקציר

משניות משמחות שבת ומועדי ישראל (|)

מאת: חנניה מלכה

הוסף לסל

ללא תקציר

משניות משמחות - תענית (|)

מאת: חנניה מלכה

הוסף לסל

ללא תקציר

משניות משמחות - אבות חדש מקוצר (|)

מאת: חנניה מלכה

הוסף לסל

ללא תקציר

גמרות משמחות פרק אין עומדין [ברכות] (|)

מאת: חנניה מלכה

הוסף לסל

ללא תקציר

משניות משמחות - אבות לכיתה א (|)

מאת: חנניה מלכה

הוסף לסל

ללא תקציר

משניות משמחות - אבות לכיתה ב (|)

מאת: חנניה מלכה

הוסף לסל

ללא תקציר

משניות משמחות - לקט משניות לכיתה ג (|)

מאת: חנניה מלכה

הוסף לסל

סדרת ספרים וחוברות עבודה בתנ"ך לממ"ד מאת שי אלבוים
הצג תקציר

ספר ללימוד יהושע שופטים(|)

מאת: שי אלבוים

הוסף לסל

הצג תקציר

ספר ללימוד חומש במדבר א (|)

מאת: שי אלבוים

הוסף לסל

הצג תקציר

ספר ללימוד חומש במדבר ב (|)

מאת: שי אלבוים

הוסף לסל

הצג תקציר

חוברת עבודה - במדבר א (|)

מאת: שי אלבוים

הוסף לסל

הצג תקציר

חוברת עבודה - במדבר ב (|)

מאת: שי אלבוים

הוסף לסל

הצג תקציר

ספר ללימוד חומש ויקרא א (|)

מאת: שי אלבוים

הוסף לסל

הצג תקציר

ספר ללימוד חומש ויקרא ב (|)

מאת: שי אלבוים

הוסף לסל

הצג תקציר

חוברת עבודה - ויקרא א (|)

מאת: שי אלבוים

הוסף לסל

הצג תקציר

חוברת עבודה - ויקרא ב (|)

מאת: שי אלבוים

הוסף לסל

משניות משמחות
ללא תקציר

משניות משמחות - לקט משניות לכיתה ו - פסחים בבא קמא (|)

מאת: חנניה מלכה

הוסף לסל

סדרת ספרים וחוברות עבודה בתנ"ך לממ"ד מאת שי אלבוים
הצג תקציר

חוברת עבודה ללימוד חומש במדבר(|)

מאת: שי אלבוים

הוסף לסל

הצג תקציר

אלה הדברים - חוברת עבודה ללימוד חומש דברים (חדש תשפ"ב)(|)

מאת: שי אלבוים

הוסף לסל

נעם צביה
הצג תקציר

לקרא בנעם - חולם (7|7)

מאת: רשת נעם צביה

הוסף לסל

הצג תקציר

לקרא בנעם - שורוק קובוץ (7|7)

מאת: רשת נעם צביה

הוסף לסל

הצג תקציר

לקרא בנעם - ללימוד הכתב (7|7)

מאת: רשת נעם צביה

הוסף לסל

הצג תקציר

לקרא בנעם - צירי סגול (7|7)

מאת: רשת נעם צביה

הוסף לסל

הצג תקציר

לקרא בנעם - קמץ פתח (7|7)

מאת: רשת נעם צביה

הוסף לסל

הצג תקציר

לקרא בנעם - חיריק (7|7)

מאת: רשת נעם צביה

הוסף לסל

הצג תקציר

ערכת משחקים כיתתית להעשרה לקרא בנעם (|)

מאת: רשת נעם צביה

הוסף לסל

הצג תקציר

קוראים בנועם - סיפורים מדורגים - שלב א (7|7)

מאת: רשת נעם צביה

הוסף לסל

הצג תקציר

קוראים בנועם - סיפורים מדורגים - שלב ב (7|7)

מאת: רשת נעם צביה

הוסף לסל

הצג תקציר

קוראים בנועם - סיפורים מדורגים - שלב ג (7|7)

מאת: רשת נעם צביה

הוסף לסל

הצג תקציר

קוראים בנועם - סיפורים מדורגים - שלב ד (7|7)

מאת: רשת נעם צביה

הוסף לסל

הצג תקציר

קוראים בנועם - סיפורים מדורגים - שלב ה (7|7)

מאת: רשת נעם צביה

הוסף לסל

הצג תקציר

לקרא בנעם - קמץ פתח [חדש](7|7)

מאת: רשת נעם צביה

הוסף לסל

הצג תקציר

לקרא בנעם כיתה א מדריך (7|7)

מאת: רשת נעם צביה

הוסף לסל

הצג תקציר

עברית בנעם כיתה ג - פרקים נבחרים מתוך המקרא - חוברת עבודה (|)

מאת: רשת נעם צביה

הוסף לסל

הצג תקציר

עברית בנועם לכיתה ב - חוברת מלווה - גרסה 2023(|)

מאת: רשת נעם צביה

הוסף לסל

הצג תקציר

עברית בנועם לכיתה ב - חוברת לתלמיד (|)

מאת: רשת נעם צביה

הוסף לסל

הצג תקציר

עברית בנועם לכיתה ב - חלק א מדריך למורה (|)

מאת: רשת נעם צביה

הוסף לסל

הצג תקציר

עברית בנועם לכיתה ב - חלק א(|)

מאת: רשת נעם צביה

הוסף לסל

הצג תקציר

עברית בנועם כתה ב - חלק ב (|)

מאת: רשת נעם צביה

הוסף לסל

הצג תקציר

עברית בנועם - כתה ב - מדריך למורה - חלקים ב-ג (|)

מאת: רשת נעם צביה

הוסף לסל

הצג תקציר

עברית בנעם כיתה ג - מדריך למורה - חלק א (7|7)

מאת: רשת נעם צביה

הוסף לסל

הצג תקציר

עברית בנעם כיתה ג - חלק א (7|7)

מאת: רשת נעם צביה

הוסף לסל

הצג תקציר

עברית בנעם כיתה ג - מדריך למורה - חלק ב (7|7)

מאת: רשת נעם צביה

הוסף לסל

הצג תקציר

עברית בנעם כיתה ג - חלק ב (7|7)

מאת: רשת נעם צביה

הוסף לסל

הצג תקציר

עברית בנעם כיתה ג - פרקים נבחרים מתוך המקראט(7|7)

מאת: רשת נעם צביה

הוסף לסל

הצג תקציר

עברית בנעם כיתה ד מדריך למורה [חדש] - חלק ב (7|7)

מאת: רשת נעם צביה

הוסף לסל

הצג תקציר

עברית בנעם כיתה ד [חדש] - חלק א (7|7)

מאת: רשת נעם צביה

הוסף לסל

הצג תקציר

עברית בנעם כיתה ד [חדש] - חלק ב (7|7)

מאת: רשת נעם צביה

הוסף לסל

הצג תקציר

עברית בנעם כיתה ד מדריך למורה [חדש] - חלק א (7|7)

מאת: רשת נעם צביה

הוסף לסל

הצג תקציר

עברית בנעם כיתה ד מדריך למורה [חדש] - חלק ב (7|7)

מאת: רשת נעם צביה

הוסף לסל

הצג תקציר

עברית בנעם כיתה ה - גרסה ישנה(7|7)

מאת: רשת נעם צביה

הוסף לסל

הצג תקציר

עברית בנעם כיתה ה מדריך למורה - חדש [טיוטה שהוגשה לאישור](7|7)

מאת: רשת נעם צביה

הוסף לסל

הצג תקציר

עברית בנעם כיתה ה (7|7)

מאת: רשת נעם צביה

הוסף לסל

ללא תקציר

עברית בנעם כיתה ה - גרסה חדשה - חלק ב(7|7)

מאת: רשת נעם צביה

הוסף לסל

ללא תקציר

עברית בנעם כיתה ה - גרסה חדשה - חלק א(|)

מאת: רשת נעם צביה

עונות וליהנות - ממד
הצג תקציר

עונות וליהנות ממד - כתה ה ספר למורה חלק א (|)

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הוסף לסל

הצג תקציר

עונות וליהנות ממד - כתה ה ספר למורה חלק ב (|)

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הוסף לסל

הצג תקציר

עונות וליהנות ממד - כתה ה חלק א (|)

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הוסף לסל

הצג תקציר

עונות וליהנות ממד - כתה ה חלק ב (|)

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הוסף לסל

הצג תקציר

עונות וליהנות ממד - כתה ו חלק א (|)

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הוסף לסל

הצג תקציר

עונות וליהנות ממד - כתה ו חלק ב (|)

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הוסף לסל

הצג תקציר

עונות וליהנות - מדריך למורה - כתה ו - ממד (|)

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הוסף לסל

הצג תקציר

עונות וליהנות ממ"ד - כיתה ו מדריך למורה (|)

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הוסף לסל

הצג תקציר

עונות וליהנות ממד - כתה ו ספר למורה חלק א (|)

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הוסף לסל

הצג תקציר

עונות וליהנות ממד - כתה ו ספר למורה חלק ב (|)

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הוסף לסל

עולמוט
ללא תקציר

טבע החומר ספר לתלמיד תורני (|)

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הוסף לסל

ללא תקציר

טבע החומר מדריך למורה תורני(|)

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הוסף לסל

ללא תקציר

טבע המערכת ספר לתלמיד תורני (|)

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הוסף לסל

ללא תקציר

טבע המערכת מדריך למורה תורני(|)

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הוסף לסל

ללא תקציר

חומר באינטראקציה מותאם תורני (6|6)

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הוסף לסל

ללא תקציר

חומר באינטראקציה מדריך למורה תורני(|)

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הוסף לסל

לגדול עם התורה
ללא תקציר

לגדול עם התורה - בראשית - כיתה א - חלק א - מהדורה חדשה (7|7)

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

הצג תקציר

לגדול עם התורה - בראשית - כיתה א - מדריך למורה - מאוחד (7|7)

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

הצג תקציר

לגדול עם התורה - בראשית - כיתה א (7|7)

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

הצג תקציר

לגדול עם התורה בראשית כיתה א - מדריך למורה (|)

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

הצג תקציר

לגדול עם התורה - בראשית - כיתה ב (7|7)

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

הצג תקציר

לגדול עם התורה בראשית כיתה ב - מדריך למורה (|)

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

הצג תקציר

לגדול עם התורה - בראשית - כיתה א - חלק ב - מהדורה חדשה (7|7)

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

הצג תקציר

לגדול עם התורה יהושע - כיתה ג - מדריך למורה (|)

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

הצג תקציר

לגדול עם התורה - שמות - כיתה ג (7|7)

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

הצג תקציר

לגדול עם הנביא - יהושע -כיתה ג (|)

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

הצג תקציר

לגדול עם התורה שמות - כיתה ג - מדריך למורה (|)

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

הצג תקציר

לגדול עם התורה - ויקרא כיתה ד - מדריך למורה (|)

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

הצג תקציר

לגדול עם התורה - שופטים (|)

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

הצג תקציר

לגדול עם התורה - שופטים - מדריך למורה (|)

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

הצג תקציר

לגדול עם התורה - ויקרא - כיתה ד (7|7)

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

הצג תקציר

לגדול עם התורה - במדבר כיתה ה (|)

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

הצג תקציר

לגדול עם התורה - במדבר כיתה ה - מדריך למורה (|)

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

הצג תקציר

לגדול עם הנביא - שמואל א (|)

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

הצג תקציר

לגדול עם הנביא - שמואל ב (|)

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

הצג תקציר

לגדול עם התורה דברים מדריך למורה - כיתה ו - (|)

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

הצג תקציר

מקראה דברים (|)

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

חמד של קריאה
ללא תקציר

חמד של קריאה - מהדורה חדשה הוגש לאישור לתשע (7|7)

מאת: מחשבת בצלאל

הוסף לסל

ללא תקציר

חמד של קריאה - סט 7 חוברות (7|7)

מאת: מחשבת בצלאל

הוסף לסל

פסוק בפסוק
ללא תקציר

פסוק בפסוק פרשת בראשית כיתה א (|)

מאת: מחשבת בצלאל

הוסף לסל

ללא תקציר

פסוק בפסוק פרשת בראשית - מדריך למורה (|)

מאת: מחשבת בצלאל

הוסף לסל

ללא תקציר

פסוק בפסוק פרשת לך לך - כיתה א- מדריך למורה (|)

מאת: מחשבת בצלאל

הוסף לסל

ללא תקציר

פסוק בפסוק פרשת לך לך כיתה א (|)

מאת: מחשבת בצלאל

הוסף לסל

ללא תקציר

פסוק בפסוק פרשת נח - כיתה א - מדריך למורה (|)

מאת: מחשבת בצלאל

הוסף לסל

ללא תקציר

פסוק בפסוק פרשת נח - כיתה א (|)

מאת: מחשבת בצלאל

הוסף לסל

ללא תקציר

פסוק בפסוק פרשת וירא -ויצא כיתה ב (|)

מאת: מחשבת בצלאל

הוסף לסל

ללא תקציר

פסוק בפסוק פרשת וירא -ויצא כיתה ב - מדריך למורה (|)

מאת: מחשבת בצלאל

הוסף לסל

ללא תקציר

פסוק בפסוק פרשת וישלח ויחי -מדריך למורה (|)

מאת: מחשבת בצלאל

הוסף לסל

ללא תקציר

פסוק בפסוק פרשת וישלח ויחי (|)

מאת: מחשבת בצלאל

הוסף לסל

אפיקי קריאה
ללא תקציר

אפיקי קריאה חלק א (7|7)

מאת: זהבה אוזן

הוסף לסל

ללא תקציר

אפיקי קריאה חלק א כיתה א (7|7)

מאת: זהבה אוזן

הוסף לסל

ללא תקציר

אפיקי קריאה חלק ב כיתה א (7|7)

מאת: זהבה אוזן

הוסף לסל

ללא תקציר

אפיקי קריאה חלק ג כיתה א (7|7)

מאת: זהבה אוזן

הוסף לסל

ללא תקציר

אפיקי קריאה חלק ד כיתה א (7|7)

מאת: זהבה אוזן

הוסף לסל

שונה הלכות
ללא תקציר

שונה הלכות (6|6)

מאת:

הוסף לסל

ללא תקציר

שונה הלכות - כתה ד’ (6|6)

מאת: מחשבת בצלאל

הוסף לסל

ללא תקציר

שונה הלכות - כתה ה’ (6|6)

מאת: מחשבת בצלאל

הוסף לסל

ללא תקציר

שונה הלכות - כתה ו’ (6|6)

מאת: מחשבת בצלאל

הוסף לסל

פרקי הלכה
ללא תקציר

פרקי הלכה (6|6)

מאת:

הוסף לסל

ללא תקציר

פרקי הלכה-לכיתה ב’ (6|6)

מאת:

הוסף לסל

ללא תקציר

פרקי הלכה-לכיתה ג’ (6|6)

מאת:

הוסף לסל

ללא תקציר

פרקי הלכה-לכיתה ד’ (6|6)

מאת:

הוסף לסל

ללא תקציר

פרקי הלכה-לכיתה ה’ (6|6)

מאת:

הוסף לסל

ללא תקציר

פרקי הלכה-לכיתה ו’ (6|6)

מאת:

הוסף לסל

שער לחמד
ללא תקציר

שער לחמד-תיקון קוראים (7|7)

מאת: מחשבת בצלאל

הוסף לסל

ללא תקציר

שער לחמד-ימי ההודאות (7|7)

מאת: מחשבת בצלאל

הוסף לסל

ללא תקציר

שער לחמד-שער האותיות א-י (7|7)

מאת: מחשבת בצלאל

הוסף לסל

ללא תקציר

שער לחמד-שער האותיות כ-ת (7|7)

מאת: מחשבת בצלאל

הוסף לסל

ללא תקציר

שער לחמד-שער הבוקר (7|7)

מאת: מחשבת בצלאל

הוסף לסל

ללא תקציר

שער לחמד-מארז 13 חוברות (7|7)

מאת: מחשבת בצלאל

הוסף לסל

ללא תקציר

שער לחמד-שער הברכות (7|7)

מאת: מחשבת בצלאל

הוסף לסל

ללא תקציר

שער לחמד-שער הסידור (7|7)

מאת: מחשבת בצלאל

הוסף לסל

ללא תקציר

שער לחמד-שער השבת (7|7)

מאת: מחשבת בצלאל

הוסף לסל

ללא תקציר

שער לחמד-שער הרגלים (שבועות) (7|7)

מאת: מחשבת בצלאל

הוסף לסל

ללא תקציר

שער לחמד-שער החגים (7|7)

מאת: מחשבת בצלאל

הוסף לסל

ללא תקציר

שער לחמד-שער חנוכה (7|7)

מאת: מחשבת בצלאל

הוסף לסל

ללא תקציר

שער לחמד-שער פורים (7|7)

מאת: מחשבת בצלאל

הוסף לסל

ללא תקציר

שער לחמד-שער פסח (7|7)

מאת: מחשבת בצלאל

הוסף לסל

נחשוב חשבון
ללא תקציר

נחשוב חשבון-א’-1 (7|7)

מאת:

הוסף לסל

ללא תקציר

נחשוב חשבון-א’-2 (7|7)

מאת:

הוסף לסל

ללא תקציר

נחשוב חשבון-א’-3 (7|7)

מאת:

הוסף לסל

ללא תקציר

נחשוב חשבון-ב’-4 (7|7)

מאת:

הוסף לסל

ללא תקציר

נחשוב חשבון-ב’-5 (7|7)

מאת:

הוסף לסל

ללא תקציר

נחשוב חשבון-ג’-6 (7|7)

מאת:

הוסף לסל

ללא תקציר

נחשוב חשבון-ג’-7 (7|7)

מאת:

הוסף לסל

ללא תקציר

נחשוב חשבון-ד’-8 (7|7)

מאת:

הוסף לסל

מצויינים בהלכה
ללא תקציר

מצויינים בהלכה - כתה ה (|)

מאת: אבי בוגנים

הוסף לסל

ללא תקציר

מצויינים בהלכה - כתה ה- מדריך למורה (|)

מאת: אבי בוגנים

הוסף לסל

ללא תקציר

מצויינים בהלכה - כתה ו - מדריך למורה (|)

מאת: אבי בוגנים

הוסף לסל

ללא תקציר

מצויינים בהלכה - כתה ו (|)

מאת: אבי בוגנים

הוסף לסל

שערים לתורה
ללא תקציר

שערים לתורה - בראשית א (|)

מאת: רונית בן ארי/ ענת גסול רביד

הוסף לסל

ללא תקציר

שערים לתורה - בראשית ב (|)

מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

הוסף לסל

ללא תקציר

שערים לתורה - שמות א (|)

מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

הוסף לסל

ללא תקציר

שערים לתורה - שמות ב (|)

מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

הוסף לסל

משניות בהירות
ללא תקציר

מדריך למורה - היום יום - חבד (|)

מאת:

הוסף לסל

ללא תקציר

משניות בהירות - כיתה ג (|)

מאת:

הוסף לסל

ללא תקציר

משניות בהירות - כיתה ד (|)

מאת:

הוסף לסל

ללא תקציר

משניות בהירות - כיתה ה (|)

מאת:

הוסף לסל

ללא תקציר

משניות בהירות - כיתה ו (|)

מאת:

הוסף לסל

ללא תקציר

משניות בהירות - כיתה ו - חבד (|)

מאת: הרב אביעד ברטב

הוסף לסל

גמרא סדורה
הצג תקציר

גמרא סדורה - מסכת מגילה (|)

מאת: וכל בניך לימודי ה’

הוסף לסל

הלכה ומעשה
הצג תקציר

הלכה ומעשה - כיתה ה (7|7)

מאת: מחשבת בצלאל

הוסף לסל

במעגלי ההלכה
הצג תקציר

תפילה כמפגש (|)

מאת:

הוסף לסל

ללא תקציר

תפילה כמפגש - חבד (|)

מאת:

הוסף לסל

הצג תקציר

תפילה - פרקי לימוד לחטיבתהביניים (|)

מאת: הרב אלי טרגין

הוסף לסל

הצג תקציר

במעגלי ההלכה - דינים ומבוא - מסלול תורה שבעל פה (|)

מאת: הרב אלי טרגין

הוסף לסל

הצג תקציר

במעגלי המשנה - משנה א (|)

מאת: הרב אלי טרגין

הוסף לסל

הצג תקציר

במעגלי ההלכה - דינים ומבוא - מסלול תלמוד (|)

מאת: הרב אלי טרגין

הוסף לסל

הצג תקציר

במעגלי ההלכה - ספרות השו"ת - אוסף מקורות (|)

מאת: הרב אלי טרגין

הוסף לסל

הצג תקציר

מבוא לתורה שבעל פה (|)

מאת:

הוסף לסל

הצג תקציר

במעגלי ההלכה - עולים חדשים - (דוגמית) חגי ישראל(|)

מאת: הרב אלי טרגין

הוסף לסל

ללא תקציר

במעגלי המשנה - ויסודות תורה שבעל פה - חוברת מקורות לימוד (|)

מאת: הרב אלי טרגין

הוסף לסל

הצג תקציר

במעגלי המשנה - משנה א - מדריך למורה (|)

מאת: הרב אלי טרגין

הוסף לסל

הצג תקציר

אסופת סוגיות בבא מציעא (|)

מאת: צוות סולמות

הוסף לסל

הצג תקציר

אסופת סוגיות בבא קמא (|)

מאת: צוות סולמות

הוסף לסל

הצג תקציר

במעגלי המשנה -כולל מבוא לתורה שבעל פה - חוברת מקורות לימוד (|)

מאת: הרב אלי טרגין

הוסף לסל

הצג תקציר

אסופת סוגיות קידושין (|)

מאת: צוות סולמות

הוסף לסל

ללא תקציר

במעגלי ההלכה - שמיטה (|)

מאת: הרב אלי טרגין

הוסף לסל

הצג תקציר
פריסות/חומרי עזר

תפילה וברכות (|21)

מאת: הרב אלי טרגין

הוסף לסל

הצג תקציר

במעגלי המשנה - ויסודות תורה שבעל פה - מדריך למורה (|)

מאת: הרב אלי טרגין

הוסף לסל

הצג תקציר
פריסות/חומרי עזר

במעגלי ההלכה- עולים חדשים (|21)

מאת: הרב אלי טרגין

הוסף לסל

אמונה בנועם
הצג תקציר

אמונה בנועם 2 - מדריך למורה (|)

מאת: לימור בן אבי

הוסף לסל

הצג תקציר

אמונה בנועם - מדריך למורה (|)

מאת: לימור בן אבי

הוסף לסל

הצג תקציר

אמונה בנועם (|)

מאת: לימור בן אבי

הוסף לסל

הצג תקציר

אמונה בנועם חלק 2 (|)

מאת: לימור בן אבי

הוסף לסל

משנת הארץ
ללא תקציר

משנת הארץ (|)

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

מסע אל המשנה
הצג תקציר

מסע אל המשנה - מסכת שבת ומסכת בבא מציעא (6|6)

מאת: הרב אביעד ברטב

הוסף לסל

הצג תקציר

מסע אל המשנה - מסכת שבת ומסכת בבא מציעא - מדריך למורה (6|6)

מאת: הרב אביעד ברטב

הוסף לסל

הצג תקציר

מסע אל המשנה - מסכת שבת ביצה חלה‚ ביכורים ומכות - מדריך למורה (6|6)

מאת: הרב אביעד ברטב

הוסף לסל

מבחן הבוגר הדתי
ללא תקציר

מבחן הבוגר הדתי - משנה (|)

מאת: נועם קליין

הוסף לסל

ללא תקציר

מבחן הבוגר הדתי - הלכה (|)

מאת: נועם קליין

הוסף לסל

ללא תקציר

מבחן הבוגר הדתי - משנה -ספר תלמיד (|)

מאת: נועם קליין

הוסף לסל

ללא תקציר

מבחן הבוגר הדתי - הלכה- ספר תלמיד (|)

מאת: נועם קליין

הוסף לסל

ללא תקציר

מבחן הבוגר הדתי - הלכה - תשובון (|)

מאת: נועם קליין

הוסף לסל

ללא תקציר

מבחן הבוגר הדתי - משנה - תשובון (|)

מאת: נועם קליין

הוסף לסל

מקור חיים
ללא תקציר

קיצור שולחן ערוך מקור חיים - ספר לתלמידים (7|7)

מאת: הרב אביעד ברטב

הוסף לסל

הלכות בהירות
ללא תקציר

הלכות בהירות - כיתה ב - טיוטה שהוגשה לאישור(|)

מאת:

הוסף לסל

ללא תקציר

הלכות בהירות - כיתה ד (|)

מאת:

הוסף לסל

ללא תקציר

הלכות בהירות ד - מדריך למורה" (7|7)

מאת: הרב אביעד ברטב

הוסף לסל

הצג תקציר

הלכות בהירות - כיתה ה (|)

מאת:

הוסף לסל

הצג תקציר

הלכות בהירות ה - מדריך למורה" (7|7)

מאת: הרב אביעד ברטב

הוסף לסל

הצג תקציר

הלכות בהירות - כיתה ו (|)

מאת:

הוסף לסל

ללא תקציר

הלכות בהירות ו - מדריך למורה" (7|7)

מאת: הרב אביעד ברטב

הוסף לסל

ללא סיווג
ללא תקציר

גמרא-מסכת ברכות-אין עומדין-ב' (7|7)

מאת: אבנר גדסי

הוסף לסל

ללא תקציר

מסכת-סוכה (7|7)

מאת: אבנר גדסי

הוסף לסל

ללא תקציר

מסכת-מגילה (7|7)

מאת: אבנר גדסי

הוסף לסל

ללא תקציר

מסכת-תענית (7|7)

מאת: אבנר גדסי

הוסף לסל

ללא תקציר

מסכת-יומא (7|7)

מאת: אבנר גדסי

הוסף לסל

ללא תקציר

מסכת-שבת ב' (7|7)

מאת: אבנר גדסי

הוסף לסל

ללא תקציר

מסכת-ראש השנה (7|7)

מאת: אבנר גדסי

הוסף לסל

ללא תקציר

מסכת-פסחים ב' (7|7)

מאת: אבנר גדסי

הוסף לסל

ללא תקציר

מסכת-ביצה (7|7)

מאת: אבנר גדסי

הוסף לסל

ללא תקציר

מסכת-ברכות (7|7)

מאת: אבנר גדסי

הוסף לסל

ללא תקציר

מסכת-פסחים א' (7|7)

מאת: אבנר גדסי

הוסף לסל

ללא תקציר

דברים/ביליק (7|7)

מאת: ביליק

הוסף לסל

ללא תקציר

וקראת לשבת עונג (7|7)

מאת:

הוסף לסל

ללא תקציר

תפילתי (7|7)

מאת:

הוסף לסל

ללא תקציר

בראשית/ביליק (7|7)

מאת: ביליק

הוסף לסל

ללא תקציר

שמות/ביליק (7|7)

מאת: ביליק

הוסף לסל

ללא תקציר

ויקרא/ביליק (7|7)

מאת: ביליק

הוסף לסל

ללא תקציר

במדבר/ביליק (7|7)

מאת: ביליק

הוסף לסל

ללא תקציר

סדרת חוברות משנה (7|7)

מאת:

הוסף לסל

ללא תקציר

סדרת חוברות גמרא (7|7)

מאת:

הוסף לסל

ללא תקציר

מסכת-שבת א’ (7|7)

מאת: אבנר גדסי

הוסף לסל

ללא תקציר

גמרא-תפילה (7|7)

מאת:

הוסף לסל

ללא תקציר

פרשה ופירושה (7|7)

מאת: א. לורי

הוסף לסל

ללא תקציר

אפיקי קריאה - ערכת אביזרים (7|7)

מאת: איזן זהבה

הוסף לסל

ללא תקציר

תפילה (7|7)

מאת: אבנר גדסי

הוסף לסל

ללא תקציר

סדרת חוברות הלכה (7|7)

מאת:

הוסף לסל

ללא תקציר

הלכה-כתה ו’ (6|6)

מאת: אבנר גדסי

הוסף לסל

ללא תקציר

הלכה יומית פלוס חוברת (7|7)

מאת: הרב שלמה שוב

הוסף לסל

לגדול עם התורה
לגדול עם התורה
הצג תקציר

לגדול עם התורה - בראשית - כיתה א - מדריך למורה - מאוחד

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

ללא תקציר

לגדול עם התורה - בראשית - כיתה א - חלק א - מהדורה חדשה

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

הצג תקציר

לגדול עם התורה בראשית כיתה א - מדריך למורה

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

הצג תקציר

לגדול עם התורה - בראשית - כיתה א

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

הצג תקציר

לגדול עם התורה - בראשית - כיתה א - חלק ב - מהדורה חדשה

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

הצג תקציר

לגדול עם התורה בראשית כיתה ב - מדריך למורה

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

הצג תקציר

לגדול עם התורה - בראשית - כיתה ב

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

הצג תקציר

לגדול עם התורה יהושע - כיתה ג - מדריך למורה

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

הצג תקציר

לגדול עם התורה - שמות - כיתה ג

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

הצג תקציר

לגדול עם הנביא - יהושע -כיתה ג

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

הצג תקציר

לגדול עם התורה - שופטים

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

הצג תקציר

לגדול עם התורה - ויקרא כיתה ד - מדריך למורה

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

הצג תקציר

לגדול עם התורה - שופטים - מדריך למורה

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

הצג תקציר

לגדול עם התורה - ויקרא - כיתה ד

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

הצג תקציר

לגדול עם התורה - במדבר כיתה ה

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

הצג תקציר

לגדול עם התורה - במדבר כיתה ה - מדריך למורה

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

הצג תקציר

לגדול עם הנביא - שמואל א

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

הצג תקציר

לגדול עם הנביא - שמואל ב

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

הצג תקציר

לגדול עם התורה דברים מדריך למורה - כיתה ו -

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל

הצג תקציר

מקראה דברים

מאת: עדיאל שושני

הוסף לסל