ספרים |
יסודי
the symptoms of chlamydia how to cure chlamydia naturally chlamydia mouth pictures
i cheated on my husband how do i fix it justinbuchanan.com cheated on my husband guilt
חדש על המדף
ספרי חופש
מבצעים
לוגיסטיקה
ספרים בהפצה
גנים
העשרה
כישורי שפה
בטיחות בדרכים
יסודי
בטיחות בדרכים
הלכה
תרבות יהודית-ישראלית
מתמטיקה
אנגלית
כישורי שפה
עם התנ"ך
שערים לתורה
משנה
גמרא
מדעים
מולדת
ערבית
מוזיקה
חוברות קיץ
תורני
תנ"ך
חטיבת ביניים
מתמטיקה
גיאוגרפיה
מדעים
שפה
יהדות
הלכה
ערבית
משנה
גמרא
תיכון
אנקורי
אזרחות
מתמטיקה
ספרות
גיאוגרפיה
תנ"ך
פיסיקה
אנגלית
תנך
היסטוריה
מחשבים
כימיה
תעבורה
ערבית
אלקטרוניקה
בגרות
לשון
הלכה
משנה
גמרא
גמרא סדורה
ה. ש. ב. ח. ה.
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
רשת נעם צביה
מגזר ערבי
מדעים
מתמטיקה
מגזר תורני
לגדול עם התורה
מיקוד אנקורי
כימיה
אזרחות
היסטוריה
לשון
ספרות
אנגלית
ביולוגיה
תנ"ך
פיסיקה
מתמטיקה
ספרי עיון
בטיחות בדרכים
חיוכים בדרכים
ללא תקציר

חגיגה בשחור לבן -כריכה קשה

מאת: אסתי עצמוני, נחמה חרמון

הוסף לסל

ללא תקציר

התמרור ששאג צרח ולחש מדריך למחנכים

מאת: אסתי עצמוני, נחמה חרמון

ללא תקציר

התמרור ששאג צרח ולחש עצור כריכה קשה

מאת: אסתי עצמוני, נחמה חרמון

הוסף לסל

ללא תקציר

האח לרמזור המוצלח! כריכה קשה

מאת: אסתי עצמוני, נחמה חרמון

הוסף לסל

ללא תקציר

האח לרמזור המוצלח! מדריך למחנכים

מאת: אסתי עצמוני

ללא תקציר

האח לרמזור המוצלח! חוברת עבודה

מאת: אסתי עצמוני

הוסף לסל

ללא תקציר

אופניים לשועל כריכה קשה

מאת: אסתי עצמוני

הוסף לסל

ללא תקציר

אופניים לשועל מדריך למורה

מאת: אסתי עצמוני

ללא תקציר

חגיגה בשחור לבן חוברת

מאת: אסתי עצמוני

הוסף לסל

ללא תקציר

חגיגה בשחור לבן מדריך למורה

מאת: אסתי עצמוני

ללא תקציר

חיוכים בדרכים מקראה

מאת: אסתי עצמוני

ללא תקציר

חיוכים בדרכים מדריך למורה

מאת: אסתי עצמוני

הוסף לסל

ללא תקציר

התמרור ששאג צרח ולחש עצור! חוברת

מאת: אסתי עצמוני

הוסף לסל

ללא תקציר

אופניים לשועל - חוברת עבודה

מאת: אסתי עצמוני

הוסף לסל

ללא תקציר

מורה דרך מדריך למורה

מאת: אסתי עצמוני

ללא תקציר

מורה דרך

מאת: אסתי עצמוני

הלכה
שונה הלכות
ללא תקציר

שונה הלכות

מאת:

ללא תקציר

שונה הלכות - כתה ד’

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שונה הלכות - כתה ה’

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שונה הלכות - כתה ו’

מאת: מחשבת בצלאל

פרקי הלכה
ללא תקציר

פרקי הלכה

מאת:

ללא תקציר

פרקי הלכה-לכיתה ב’

מאת:

ללא תקציר

פרקי הלכה-לכיתה ג’

מאת:

ללא תקציר

פרקי הלכה-לכיתה ד’

מאת:

ללא תקציר

פרקי הלכה-לכיתה ה’

מאת:

ללא תקציר

פרקי הלכה-לכיתה ו’

מאת:

מצויינים בהלכה
ללא תקציר

מצויינים בהלכה - כתה ה

מאת: אבי בוגנים

ללא תקציר

מצויינים בהלכה - כתה ה- מדריך למורה

מאת: אבי בוגנים

ללא תקציר

מצויינים בהלכה - כתה ו - מדריך למורה

מאת: אבי בוגנים

ללא תקציר

מצויינים בהלכה - כתה ו

מאת: אבי בוגנים

הלכה ומעשה
הצג תקציר

הלכה למעשה - מעגל השנה

מאת: מחשבת בצלאל

הצג תקציר

הלכה ומעשה - בין אדם למקום

מאת: מחשבת בצלאל

הצג תקציר

הלכה ומעשה - בין אדם לחבירו

מאת: מחשבת בצלאל

מבחן הבוגר הדתי
ללא תקציר

מבחן הבוגר הדתי - הלכה- ספר תלמיד

מאת: נועם קליין

ללא תקציר

מבחן הבוגר הדתי - הלכה - תשובון

מאת: נועם קליין

ללא תקציר

מבחן הבוגר הדתי - הלכה

מאת: נועם קליין

מקור חיים
ללא תקציר

קיצור שולחן ערוך מקור חיים - ספר לתלמידים

מאת: הרב אביעד ברטב

הלכות בהירות
ללא תקציר

הלכות בהירות - כיתה ב - טיוטה שהוגשה לאישור

מאת:

ללא תקציר

הלכות בהירות - כיתה ד

מאת:

ללא תקציר

הלכות בהירות ד - מדריך למורה"

מאת: הרב אביעד ברטב

הצג תקציר

הלכות בהירות - כיתה ה

מאת:

הצג תקציר

הלכות בהירות ה - מדריך למורה"

מאת: הרב אביעד ברטב

הצג תקציר

הלכות בהירות - כיתה ו

מאת:

ללא תקציר

הלכות בהירות ו - מדריך למורה"

מאת: הרב אביעד ברטב

ושבתה הארץ
ללא תקציר

ושבתה הארץ - א-ב

מאת: עמוס מיימון

ללא תקציר

ושבתה הארץ - ג-ד

מאת: עמוס מיימון

ללא תקציר

ושבתה הארץ -ה-ו

מאת: עמוס מיימון

ללא תקציר

ושבתה הארץ - ז-ט

מאת: עמוס מיימון

תרבות יהודית-ישראלית
ללא שיוך סדרה
ללא תקציר

מפתחות שבין אדם לחבר - כיתה ג

מאת: חל"ד - מפעלים חינוכיים

ללא תקציר

מפתחות שבין אדם לחברו -כיתה ג - מדריך למורה

מאת: חל"ד - מפעלים חינוכיים

ללא תקציר

מפתחות לערבות הדדית - כיתה ד - מדריך למורה

מאת: חל"ד - מפעלים חינוכיים

ללא תקציר

מפתחות לאדם עם ומקום - כיתה ה - מדריך למורה

מאת: חל"ד - מפעלים חינוכיים

ללא תקציר

מפתחות לערבות הדדית - כיתה ד

מאת: חל"ד - מפעלים חינוכיים

ללא תקציר

מפתחות לאדם עם ומקום - כיתה ה

מאת: חל"ד - מפעלים חינוכיים

ללא תקציר

מפתחות לעצמאות ואחריות - כיתה ו

מאת: חל"ד - מפעלים חינוכיים

מפתחות - ספרי חלד
ללא תקציר

ספרי חלד - מפתחות שבין אדם לחברו

מאת: ספרי חלד

ללא תקציר

מפתחות שבין אדם לחברו -כיתה ג - מדריך למורה

מאת: חל"ד - מפעלים חינוכיים

ללא תקציר

מפתחות לערבות הדדית - כיתה ד - מדריך למורה

מאת: חל"ד - מפעלים חינוכיים

ללא תקציר

מפתחות לאדם עם ומקום - כיתה ה - מדריך למורה

מאת: חל"ד - מפעלים חינוכיים

ללא תקציר

מפתחות לאדם עם ומקום - כיתה ה - מדריך למורה

מאת: חל"ד - מפעלים חינוכיים

ללא תקציר

ספרי חלד - מפתחות לערבות הדדית

מאת: ספרי חלד

ללא תקציר

ספרי חלד - מפתחות לאדם עם ומקום

מאת: ספרי חלד

ללא תקציר

מפתחות לעצמאות ואחריות - כיתה ו

מאת: חל"ד - מפעלים חינוכיים

מתמטיקה
ה.ש.ב.ח.ה יסודי
הצג תקציר

צולחים את לוח הכפל

מאת: כ. בונוס

הוסף לסל

הצג תקציר

מספרים ופעולות ד - מדריך למורה 2017

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

ערכת אביזרים לכיתה א

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מספרים ופעולות 1 כיתה א

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מספרים ופעולות ג

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מספרים ופעולות ד

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מספרים ופעולות 2 כיתה א

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מספרים ופעולות א - מדריך למורה 2017

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מספרים ופעולות ב - מדריך למורה 2017

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

גיאומטריה א- מדריך למורה 2017

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מספרים ופעולות ג - מדריך למורה 2017

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מספרים ופעולות ד [חדש ]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מספרים ופעולות 1 כיתה א [חדש]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מספרים ופעולות 2 כיתה א

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

גאומטריה כתה א [חדש]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מספרים ופעולות ג [חדש]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מספרים ופעולות ג

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מספרים ופעולות ד

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מספרים ופעולות א כיתה א

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מספרים ופעולות ב - כיתה א

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

גאומטריה כיתה א

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

ערכת אביזרים לכיתה ב

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

פעולות החשבון 1 - מדריך למורה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

פעולות החשבון 2 - מדריך למורה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

פעולות החשבון 3 וחקר נתונים - מדריך למורה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

פעולות החשבון 4 והרחבת תחום המספרים - מדריך למורה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

גאומטריה לכיתה ב - מדריך למורה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

פעולות החשבון 1

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

פעולות החשבון 2 והמספרים בתחום ה- 1000

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

גאומטריה כיתה ב

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

פעולות החשבון 3 וחקר נתונים

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

פעולות החשבון 4 והרחבת תחום המספרים

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

פעולות החשבון 4 לכיתה ב - מדריך למורה [מהדורה חדשה]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

פעולות החשבון 1- [חדש 2019]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

פעולות החשבון 2- [חדש 2019]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

גיאומטריה - [חדש 2019]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

פעולות החשבון 3- [חדש 2019]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

פעולות החשבון 4 - [חדש 2019]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

פעולות החשבון 1 לכיתה ב - מדריך למורה [מהדורה חדשה]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

פעולות החשבון 2 לכיתה ב - מדריך למורה [מהדורה חדשה]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

פעולות החשבון 3 לכיתה ב - מדריך למורה [מהדורה חדשה]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

גיאומטריה לכיתה ב - מדריך למורה [מהדורה חדשה]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

פעולות החשבון 1 ערבית [חדש 2020]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

פעולות החשבון 2 ערבית [חדש 2020]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

פעולות החשבון 3 ערבית [חדש 2020]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

גאומטריה כיתה ב ערבית [חדש 2020]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

פעולות החשבון 1 ערבית - מדריך למורה [חדש 2020]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

פעולות החשבון 2 ערבית - מדריך למורה [חדש 2020]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

פעולות החשבון 3 ערבית - מדריך למורה [חדש 2020]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

גאומטריה כיתה ב ערבית - מדריך למורה [חדש 2020]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מספרים בתחום הרבבה - ערבית כתה ג - חוברת לתלמיד

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

כפל וחילוק - כתה ג [חדש]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

כפל וחילוק כיתה ג מדריך למורה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

חילוק המשך ונושאים נוספים - כתה ג מדריך למורה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מספרים בתחום הרבבה - כתה ג

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

כפל וחילוק - כתה ג

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

חילוק (המשך)‚ שברים ונושאים נוספים - כתה ג

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

גאומטריה לכיתה ג - מדריך למורה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מספרים בתחום הרבבה - כתה ג - מדריך למורה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

גאומטריה כיתה ג

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מספרים בתחום המיליון כיתה ד מדריך למורה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

גיאומטריה כיתה ד מדריך למורה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

כפל וחילוק כיתה ד

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

כפל וחילוק כיתה ד מדריך למורה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

שברים פשוטים כיתה ד מדריך למורה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מספרים בתחום המיליון כיתה ד

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

שברים פשוטים כיתה ד

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

גאומטריה כיתה ד

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

כפל וחילוק כיתה ד [טיוטא - בתהליך אישור]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מספרים בתחום המיליון כיתה ד [טיוטא - בתהליך אישור]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

שברים פשוטים כיתה ד [טיוטא- בתהליך אישור]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

גאומטריה כיתה ד [חדש]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

שברים פשוטים כיתה ה מדריך למורה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

ה.ש.ב.ח.ה מספרים עשרוניים מדריך למורה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

פעולות במספרים טבעיים וחקר נתונים כיתה ה מדריך למורה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

גיאומטריה כיתה ה [חדש]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

גיאומטריה כיתה ה מדריך למורה [חדש]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

שברים פשוטים כיתה ה - [ חדש 2020 בתהליך אישור]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

ה.ש.ב.ח.ה- מתמטיקה - כיתה ה - מספרים עשרוניים

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

פעולות במספרים טבעיים וחקר נתונים כיתה ה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

שברים פשוטים כיתה ה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

גיאומטריה כיתה ה מדריך למורה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

ה.ש.ב.ח.ה מספרים עשרוניים מדריך למורה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

פעולות במספרים טבעיים וחקר נתונים כיתה ה מדריך למורה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

גאומטריה כיתה ה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

ביסוס והעשרה לכיתה ה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הוסף לסל

הצג תקציר

שברים פשוטים כיתה ה - [ חדש 2021]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

פעולות במספרים טבעיים וחקר נתונים כיתה ה - [ חדש 2021]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מספרים עשרוניים כיתה ה - [ חדש 2021]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

שברים פשוטים כיתה ה מדריך למורה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

גיאומטריה כיתה ו ערבית מדריך למורה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

שברים פשוטים ו - ערבית מדריך למורה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

גאומטריה כיתה ו מדריך למורה מהדורה 2014

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מספרים עשרוניים ו ערבית- מדריך למורה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מידות עשרוניות‚ קנה מידה ופעולות החשבון הרחבה- מדריך למורה [חדש]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מספרים עשרוניים‚ אחוזים וחקר נתונים - מדריך למורה ו [חדש]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

שברים פשוטים כיתה ו מדריך למורה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

שברים פשוטים כיתה ו

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מידות עשרוניות כיתה ו

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מספרים עשרוניים‚ אחוזים וחקר נתונים כיתה ו

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מספרים עשרוניים‚ אחוזים וחקר נתונים - מדריך למורה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מידות עשרוניות כיתה ו מדריך למורה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

גאומטריה כיתה ו

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מידות עשרוניות ערבית ו -מדריך למורים

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מידות עשרוניות כיתה ו [חדש]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מספרים עשרוניים‚ אחוזים וחקר נתונים כיתה ו [חדש]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

שברים פשוטים ב כיתה ו [חדש]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

גאומטריה כיתה ו [חדש]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

שברים פשוטים - מדריך למורה - כיתה ו [חדש]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

גאומטריה - מדריך למורה - כיתה ו [חדש]

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

נחשוב ונחשב
ללא תקציר

נחשוב ונחשב לחופש

מאת: שלומית לפידות

ללא תקציר

נחשוב ונחשב לחופש כיתה א

מאת: שלומית לפידות

ללא תקציר

נחשוב ונחשב לחופש-כיתה ב’

מאת: שלומית לפידות

ללא תקציר

נחשוב ונחשב לחופש-כיתה ג’

מאת: שלומית לפידות

ללא תקציר

נחשוב ונחשב לחופש-כיתה ד’

מאת: שלומית לפידות

כשרים והקשרים
ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-ד'-לוח מסמרים וקוקודים

מאת:

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-ערבית

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-א’-2-ערבית

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-א’-3-ערבית

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-א’

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה א-1 ערבית

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-א’-1

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-א’-2

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-א’-3

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-א’-מד"ל

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-א’-מחברת החשבון שלי

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-א’-סרגל צורות

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-ב’-4

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-ב’-5

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-ב’-מד"ל

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-ב’-מחברת החשבון שלי

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-ב’-תבניות ביצים

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה ב’

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-ב’-4-ערבית

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-ב’-5-ערבית

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-ג’-6-ערבית

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-ג’-7-ערבית

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה ג’

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-ג’-6

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-ג’-7

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-ג’-מד"ל

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-ג’-מחברת החשבון שלי

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-ג’-רצועות לזויות ומצולעים

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-ג’-דיסקיות

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-ד’-8

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-ד’-9

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-ד’-מד"ל

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה ד’-מחברת החשבון שלי

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-ד’-רצועות שברים

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-ד’-רצועות לזויות ומצולעים

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה- ד’-9

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-ד’

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה- ד’- 8

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-ד’-8-ערבית

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה ה’

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה- ה’ -10

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-ה’ -11

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-ה’-10

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-ה’-11

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-ה’-מד"ל

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-ה’-מחברת החשבון שלי

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-ה’-לוח מסמרים וקוקודים

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-ה’-רצועות שברים

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-ו’-12

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-ו’-13

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-ו’-נספחי גזירה ו’

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-ו’-מחברת החשבון שלי

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-ו’+נספח גזירה-מד"ל

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-ו’

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

זרעי קיץ
ללא תקציר

זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק א

מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - מתמטיקה - חלק א

מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - מתמטיקה - חלק ב

מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק ב

מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק ג

מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - מתמטיקה - חלק ג

מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - מתמטיקה - חלק ד

מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק ד

מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק ה

מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק ו

מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

נחשוב חשבון
ללא תקציר

נחשוב חשבון שעת חשבון 1/חרדי

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

נחשוב חשבון שעת חשבון 2/חרדי

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

נחשוב חשבון שעת חשבון 3/חרדי

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

נחשוב חשבון א’

מאת:

ללא תקציר

נחשוב חשבון-א’-1

מאת:

ללא תקציר

נחשוב חשבון-א’-2

מאת:

ללא תקציר

נחשוב חשבון-א’-3

מאת:

ללא תקציר

נחשוב חשבון א'-מד"ל

מאת:

ללא תקציר

נחשוב חשבון-המחברת שלי א’

מאת:

ללא תקציר

נחשוב חשבון-א’-סרגל צורות

מאת:

ללא תקציר

נחשוב חשבון-ב’-4

מאת:

ללא תקציר

נחשוב חשבון-ב’-5

מאת:

ללא תקציר

נחשוב חשבון ב'-מד"ל

מאת:

ללא תקציר

נחשוב חשבון-המחברת שלי ב’

מאת:

ללא תקציר

נחשוב חשבון ב’-משחק לוטו

מאת:

ללא תקציר

נחשוב חשבון ב’-תבניות ביצים

מאת:

ללא תקציר

נחשוב חשבון ב’

מאת:

ללא תקציר

נחשוב חשבון ג’

מאת:

ללא תקציר

נחשוב חשבון-ג’-6

מאת:

ללא תקציר

נחשוב חשבון-ג’-7

מאת:

ללא תקציר

נחשוב חשבון-ג’-דיסקיות

מאת:

ללא תקציר

נחשוב חשבון-ג’-רצועות מצולעים

מאת:

ללא תקציר

נחשוב חשבון-ד’-8

מאת:

ללא תקציר

נחשוב חשבון-ד’-לוח מסמרים וקודקודים

מאת:

ללא תקציר

נחשוב חשבון-ד’-רצועות שברים

מאת:

אבני דרך
הצג תקציר

אבני דרך-מספרים ופעולות בתחום ה-10

מאת: ריקי בן ישעיהו, לאה ברעם

הוסף לסל

הצג תקציר

אבני דרך-מספרים ופעולות בתחום ה-20

מאת: ריקי בן ישעיהו, לאה ברעם

הוסף לסל

הצג תקציר

אבני דרך-מספרים ופעולות בתחום ה-100

מאת: ריקי בן ישעיהו, לאה ברעם

הוסף לסל

ללא תקציר

אבני דרך - מספרים בתחום הרבבה

מאת: ריקי בן ישעיהו, לאה שמעוני ברעם

הוסף לסל

הצג תקציר

אבני דרך-כפל וחילוק בתחום ה-100

מאת: ריקי בן ישעיהו, לאה ברעם

הוסף לסל

הצג תקציר

אבני דרך- מספרים ופעולות בתחום ה-1000

מאת: ריקי בן ישעיהו, לאה ברעם

הוסף לסל

ראשית הקניית החשבון
ללא תקציר

ראשית הקניית החשבון-1

מאת:

ללא תקציר

ראשית הקניית החשבון-2

מאת:

ללא תקציר

ראשית הקניית החשבון-3

מאת:

ללא תקציר

ראשית הקניית החשבון-4

מאת:

ללא תקציר

ראשית הקניית החשבון-5

מאת:

ללא תקציר

ראשית הקניית החשבון-מדריך למורה

מאת:

פעמוני חשבון
ללא תקציר

פעמוני חשבון-4

מאת: אורנה חנינה

ללא תקציר

פעמוני חשבון-5

מאת: אורנה חנינה

ללא תקציר

פעמוני חשבון-2 [חדש]

מאת: אורנה חנינה

הוסף לסל

ללא תקציר

פעמוני חשבון-3 [חדש]

מאת: אורנה חנינה

הוסף לסל

ללא תקציר

פעמוני חשבון-4 [חדש] - נחבר ונחסר בתחום ה-1000

מאת: אורנה חנינה

הוסף לסל

ללא תקציר

פעמוני חשבון-5 [חדש] - נכפול ונחלק עד 100

מאת: אורנה חנינה

הוסף לסל

ללא תקציר

פעמוני חשבון1 [חדש] - נחבר ונחסר בעשרת הראשונה

מאת: אורנה חנינה

הוסף לסל

ללא תקציר

פעמוני חשבון-1

מאת: אורנה חנינה

ללא תקציר

פעמוני חשבון-2

מאת: אורנה חנינה

הוסף לסל

ללא תקציר

פעמוני חשבון-3

מאת: אורנה חנינה

הוסף לסל

אני יכול לפתור הכל
ללא תקציר

אני יכול לפתור הכל

מאת:

ללא תקציר

אני יכול לפתור הכל-כיתה ג’

מאת:

ללא תקציר

אני יכול לפתור הכל-כיתה ד’

מאת:

ללא תקציר

אני יכול לפתור הכל-כיתה ה’

מאת:

ללא תקציר

אני יכול לפתור הכל-כיתה ו’

מאת:

זמן חשבון
ללא תקציר

זמן חשבון - בנים א - מספרים ופעולות 1

מאת: תשת

ללא תקציר

זמן חשבון - בנים א - מספרים ופעולות 2

מאת: תשת

ללא תקציר

זמן חשבון - בנים א - מספרים ופעולות 3

מאת: תשת

ללא תקציר

זמן חשבון - בנות א - מספרים ופעולות 1

מאת: תשת

ללא תקציר

זמן חשבון - בנות א - מספרים ופעולות 2

מאת: תשת

ללא תקציר

זמן חשבון - בנות א - מספרים ופעולות 3

מאת: תשת

ללא תקציר

זמן חשבון - בנות א - מספרים ופעולות 4

מאת: תשת

ללא תקציר

זמן חשבון - בנות א - ספר גיאומטריה

מאת: תשת

ללא תקציר

זמן חשבון - בנות ב - פעולות החשבון 1

מאת: תשת

ללא תקציר

זמן חשבון - בנות ב - פעולות החשבון 2

מאת: תשת

ללא תקציר

זמן חשבון - בנות ב - פעולות החשבון 3

מאת: תשת

ללא תקציר

זמן חשבון - בנות ב - פעולות החשבון 4

מאת: תשת

ללא תקציר

זמן חשבון - בנות ב - גיאומטריה

מאת: תשת

ללא תקציר

זמן חשבון - בנות ב - משחקים

מאת: תשת

ללא תקציר

זמן חשבון - בנים ב - פעולות החשבון 1

מאת: תשת

ללא תקציר

זמן חשבון - בנים ב - פעולות החשבון 2

מאת: תשת

ללא תקציר

זמן חשבון - בנים ב - פעולות החשבון 3

מאת: תשת

ללא תקציר

זמן חשבון - בנים ב - פעולות החשבון 4

מאת: תשת

ללא תקציר

זמן חשבון - בנים ב - גיאומטריה

מאת: תשת

ללא תקציר

זמן חשבון - בנים ב - משחקים

מאת: תשת

שיטת 3 המשחקים
ללא תקציר

שיטת 3 המשחקים - לומדים לראות גאומטריה - כיתה ח -ספר למורה

מאת: יגאל אלבו, אידן שחם

לשבור את השבר
ללא תקציר

לשבור את השבר-2

מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

ללא תקציר

לשבור את השבר

מאת: רונית אורי פירסטטר

ללא תקציר

לשבור את השבר-א

מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

א-ב של המדע
הצג תקציר

א-ב של המדע מדריך למורה - כתה א

מאת: אירית ברנע | טלי אמבר חציל | שרה איזרדל | גל סלומון

ללא תקציר

א-ב של המדע תלמיד - כתה א - חלק 1

מאת: אירית ברנע | טלי אמבר חציל | שרה איזרדל | גל סלומון

ללא תקציר

א-ב של המדע תלמיד - כתה א - חלק 2

מאת: אירית ברנע | טלי אמבר חציל | שרה איזרדל | גל סלומון

ללא תקציר

א-ב של המדע תלמיד - כתה א - ספר מורה

מאת: אירית ברנע | טלי אמבר חציל | שרה איזרדל | גל סלומון

ללא תקציר

א-ב של המדע תלמיד - דפי פעילויות

מאת: אירית ברנע | טלי אמבר חציל | שרה איזרדל | גל סלומון

ללא תקציר

א-ב של המדע מדריך למורה - כתה א [חדש]

מאת: אירית ברנע | טלי אמבר חציל | שרה איזרדל | גל סלומון

ללא תקציר

א-ב של המדע מדריך וספר למורה - חלק א

מאת: אירית ברנע | טלי אמבר חציל | שרה איזרדל | גל סלומון

ללא תקציר

א-ב של המדע מדריך וספר למורה - חלק ב

מאת: אירית ברנע | טלי אמבר חציל | שרה איזרדל | גל סלומון

הצג תקציר

א-ב של המדע מדריך למורה - כתה ב

מאת: אירית ברנע | טלי אמבר חציל | שרה איזרדל | גל סלומון

הצג תקציר

א-ב של המדע תלמיד - כתה ב - חלק 1

מאת: אירית ברנע | טלי אמבר חציל | שרה איזרדל | גל סלומון

הצג תקציר

א-ב של המדע תלמיד - כתה ב - חלק 2

מאת: אירית ברנע | טלי אמבר חציל | שרה איזרדל | גל סלומון

קסם של כתיבה
ללא תקציר

מארז מחברות של 5 צבעים - כתה א-ב - 10 שורות

מאת: שרית רוזנפלד

הוסף לסל

ללא תקציר

קסם של כתיבה - מחברת גאומטריה שלב א

מאת: שרית רוזנפלד

הוסף לסל

ללא תקציר

מארז מחברות של 5 צבעים - כתה א - 10 שורות מקווקוות

מאת: שרית רוזנפלד

הוסף לסל

מחברת היגיון
ללא תקציר

מחברת הגיון - השבחה - חשבון וגאומטריה

מאת: איילה קורייאת

הוסף לסל

ללא תקציר

מחברת הגיון - השבחה - חוברת 2 - - חשבון וגאומטריה

מאת: איילה קורייאת

הוסף לסל

ללא תקציר

מחברת הגיון - השבחה - חוברת 3 - - חשבון וגאומטריה

מאת: איילה קורייאת

הוסף לסל

ללא סיווג
ללא תקציר

נפלאות המתמטיקה (מסדרת כשרים)

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

ביסוס והעשרה לכיתה ב

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הוסף לסל

ללא תקציר

נפלאות המתמטיקה

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

מעברים מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים

מאת: ד"ר רחל פילו

אנגלית
My First Stories
ללא תקציר

My First Stories-C

מאת: ויולט שרון

הוסף לסל

ללא תקציר

My First Stories- A

מאת: ויולט שרון

הוסף לסל

ללא תקציר

My First Stories-B

מאת: ויולט שרון

הוסף לסל

SPEED READERS
ללא תקציר

Moran and Star

מאת: אורלי רוסטוקר

ללא תקציר

Gwen The Hen

מאת: אורלי רוסטוקר

הפסיכומטריק שלי
הצג תקציר

הפסיכומטריק שלי אנגלית

מאת: ויולט שרון

הוסף לסל

הצג תקציר

הפסיכומטריק שלי 5

מאת: ויולט שרון

הוסף לסל

הצג תקציר

הפסיכומטריק שלי 2

מאת: ויולט שרון

הוסף לסל

Stories and More
ללא תקציר

Stories and More

מאת: לריסה בן יהודה, ויולט שרון

הוסף לסל

Eanglish Adventure
ללא תקציר

HEROES

מאת: Dr.Yael Bejarano

ללא תקציר

The Adventures of HENRY and LUCY

מאת: Julie Yosefyan

ללא תקציר

Epic – Course Book

מאת: Dr.Yael Bejarano

ללא תקציר

Let’s Find Out! - Course book

מאת: Yael Lean-Aharon | Kaye King-Ya’ari

ללא תקציר

MY FIRST ENGLISH ADVENTURE

מאת: Dr.Yael Bejarano

ללא תקציר

The Detectives

מאת: Dr.Yael Bejarano

ללא סיווג
ללא תקציר

Read And Write From A to Z

מאת:

ללא תקציר

Game P.a.l.s-2

מאת:

ללא תקציר

1-Game P.a.l.s

מאת:

ללא תקציר

My First Stories- D

מאת: ויולט שרון

הוסף לסל

ללא תקציר

Let’s Start Reading

מאת: לריסה בן יהודה

ללא תקציר

Summer With ABC

מאת: מכון ABC

ללא תקציר

Master E כיתה ז-ח

מאת: מכון ABC

ללא תקציר

Game p.a.l.s

מאת:

ללא תקציר

Have Fun

מאת: לריסה בן יהודה

ללא תקציר

Fun with English

מאת: לריסה בן יהודה

ללא תקציר

Early Fun in English

מאת: לריסה בן יהודה

ללא תקציר

Reading Is Fun

מאת: לריסה בן יהודה

ללא תקציר

I can Speak English

מאת: לריסה בן יהודה

ללא תקציר

I can speak English-teacher’s guide

מאת: לריסה בן יהודה

ללא תקציר

More Fun with Ensligh

מאת: לריסה בן יהודה

ללא תקציר

Early fun with English

מאת: לריסה בן יהודה

ללא תקציר

My First Stories

מאת:

ללא תקציר

Enjoy Your Reading

מאת: לריסה בן יהודה

ללא תקציר

Read And Write From A to Z-teacher’s guide

מאת:

ללא תקציר

ABC book

מאת: לריסה בן יהודה

ללא תקציר

Fun with English-1st

מאת: לריסה בן יהודה

ללא תקציר

Fun with English-2nd

מאת: לריסה בן יהודה

ללא תקציר

piece of cake

מאת: ויולט שרון

ללא תקציר

Growing with ABC-ערכה למורה

מאת:

ללא תקציר

GROWING WITH ABC

מאת: מכון ABC

ללא תקציר

Have Fun 1

מאת: לריסה בן יהודה

ללא תקציר

Have Fun 2

מאת: לריסה בן יהודה

ללא תקציר

Master E כיתה ה-ו

מאת: מכון ABC

ללא תקציר

Must Have 4

מאת: אורלי רוסטוקר

ללא תקציר

Must Have 3

מאת: אורלי רוסטוקר

ללא תקציר

Must Have 2

מאת: אורלי רוסטוקר

ללא תקציר

Must Have 1

מאת: אורלי רוסטוקר

ללא תקציר

גמרא-מסכת ברכות-תפילת השחר-א’

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

Master E כיתה ו-ז

מאת: מכון ABC

ללא תקציר

Have Fun 3

מאת: לריסה בן יהודה

ללא תקציר

Have Fun 4

מאת: לריסה בן יהודה

כישורי שפה
ללא שיוך סדרה
ללא תקציר

קיץ נעים - חוברת עבודה - לקראת סיום כיתה א

מאת:

קוראים לעניין
הצג תקציר

קוראים לעניין - חוברת לפיתוח שטף קריאה

מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

קוראים לעניין - חוברת לפיתוח שטף קריאה - חוברת שלישית

מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

קוראים לעניין - חוברת לפיתוח שטף קריאה - חוברת רביעית

מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

ללא תקציר

קוראים לעניין - חוברת לפיתוח שטף קריאה - חוברת שלישית (דוגמית)

מאת: רונית אורי פירסטטר

הצג תקציר

קוראים לעניין - חוברת לפיתוח שטף קריאה - חוברת שנייה

מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

קריאה ראשונה
הצג תקציר

מדריך למורה - קריאה ראשונה

מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

רמזור - קריאה ראשונה

מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה - הילד הזה הוא אני - קמץ פתח - ספר למורה

מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה - חברים מכל הסוגים - שווא - ספר למורה

מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה -אני ומשפחתי - חיריק - ספר למורה

מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה - אני והסביבה - חולם - ספר למורה

מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה - אני וארצי - צירה סגול - ספר למורה

מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה - בעלי חיים‚ שורוק קובוץ - ספר למורה - ספר למורה

מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה - עונות השנה וחגי ישראל - ספר למורה

מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה - גרסת 2019 - הילד הזה הוא אני - קמץ פתח

מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

ללא תקציר

קריאה ראשונה - בעלי חיים‚ שורוק קובוץ [חדש]

מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה - עונות השנה וחגי ישראל

מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה - אותיות הכתב

מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה -אני ומשפחתי - חיריק

מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה - אני והסביבה - חולם

מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה - אני וארצי - צירה סגול

מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הצג תקציר

קריאה ראשונה - בעלי חיים‚ שורוק קובוץ

מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

הולך לי בקלות
הצג תקציר

הולך לי בקלות - 3 פרקים דוגמית

מאת: ד"ר יפית מורדוף, רחל גוטמן

ללא תקציר

הולך לי בקלות - דוגמית

מאת: ד"ר יפית מורדוף, רחל גוטמן

ללא תקציר

הולך לי בקלות - חוברת ראשונה

מאת: ד"ר יפית מורדוף, רחל גוטמן

הוסף לסל

ללא תקציר

הולך לי בקלות - חוברת שנייה

מאת: ד"ר יפית מורדוף, רחל גוטמן

הוסף לסל

העיקר שהבנו
הצג תקציר

העיקר שהבנו ב מדריך למורה

מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

הצג תקציר

העיקר שהבנו כיתה ב חלק א

מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

הצג תקציר

העיקר שהבנו כיתה ב חלק ב

מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

ללא תקציר

העיקר שהבנו ב - חוברת מלווה

מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

הצג תקציר

העיקר שהבנו כיתה ג חלק א

מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

הצג תקציר

העיקר שהבנו כיתה ג חלק ב

מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

הצג תקציר

העיקר שהבנו כיתה ג מדריך למורה

מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

ללא תקציר

יחידת הדגמה - העיקר שהבנו כיתה ג

מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

הצג תקציר

העיקר שהבנו כיתה ד חלק א

מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

הצג תקציר

העיקר שהבנו כיתה ד חלק ב

מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

הצג תקציר

העיקר שהבנו ד מדריך למורה

מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

הצג תקציר

העיקר שהבנו כיתה ה חלק א

מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

הצג תקציר

העיקר שהבנו כיתה ה חלק ב

מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

הצג תקציר

העיקר שהבנו כיתה ה מדריך למורה

מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

הבנתי את הקטע
הצג תקציר

הבנתי את הקטע - ממומי - הכנה לכיתה א

מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

הבנתי את הקטע - קצר וקולע - כיתה א

מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

הבנתי את הקטע - כיתה ב

מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

הבנתי את הקטע - כיתה ג

מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

הבנתי את הקטע - כיתה ד

מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

הבנתי את הקטע - כיתה ה

מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

הבנתי את הקטע - כיתה ו

מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

נעם צביה
הצג תקציר

קוראים בנועם - סיפורים מדורגים - שלב א

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

קוראים בנועם - סיפורים מדורגים - שלב ב

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

קוראים בנועם - סיפורים מדורגים - שלב ג

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

קוראים בנועם - סיפורים מדורגים - שלב ד

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

קוראים בנועם - סיפורים מדורגים - שלב ה

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

ערכת משחקים כיתתית להעשרה לקרא בנעם

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

לקרא בנעם - חולם

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

לקרא בנעם - צירי סגול

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

לקרא בנעם - שורוק קובוץ

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

לקרא בנעם כיתה א מדריך

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

לקרא בנעם - קמץ פתח

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

לקרא בנעם - חיריק

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

לקרא בנעם - ללימוד הכתב

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנועם לכיתה ב - חלק א מדריך למורה

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנועם לכיתה ב - חלק א

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנועם כתה ב - חלק ב

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנועם - כתה ב - מדריך למורה - חלקים ב-ג

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנועם לכיתה ב - חוברת לתלמיד

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנועם לכיתה ב - חוברת מלווה

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנעם כיתה ג - מדריך למורה - חלק א

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנעם כיתה ג - חלק א

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנעם כיתה ג - מדריך למורה - חלק ב

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנעם כיתה ג - חלק ב

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנעם כיתה ד [חדש] - חלק א

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנעם כיתה ד [חדש] - חלק ב

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנעם כיתה ד מדריך למורה [חדש] - חלק א

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנעם כיתה ד מדריך למורה [חדש] - חלק ב

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנעם כיתה ד מדריך למורה [חדש] - חלק ב

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנעם כיתה ה - חדש [טיוטה שהוגשה לאישור]

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנעם כיתה ה מדריך למורה - חדש [טיוטה שהוגשה לאישור]

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנעם כיתה ה

מאת: רשת נעם צביה

עונות וליהנות
ללא תקציר

מצגת לסדרת עונות וליהנות

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

קוראים ולומדים בהנאה
הצג תקציר

קוראים ולומדים בהנאה - חלק א - קמץ פתח

מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

קוראים ולומדים בהנאה - חלק ב -חיריק

מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

קוראים ולומדים בהנאה - חלק ג - חולם

מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

קוראים ולומדים בהנאה - חלק ד - צירי סגול

מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

קוראים ולומדים בהנאה - חלק ה - שורוק קובוץ

מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

קוראים ולומדים בהנאה - מדריך למורה

מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

קוראים ולומדים בהנאה - ממד - חלק ו -חגים

מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

קוראים ולומדים בהנאה - מדפוס לכתב

מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

עזרים - כרטיסי צלילים - קוראים ולומדים בהנאה

מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

עזרים - אותיות- קוראים ולומדים בהנאה

מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

עזרים - המחשה - קוראים ולומדים בהנאה

מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

קוראים ולומדים בהנאה - חלק ו -חגים

מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

קוראים ולומדים בהנאה -ספרונים לקריאה - קמץ פתח

מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

קוראים ולומדים בהנאה -ספרונים לקריאה - חיריק

מאת: אילנה לוגסי

הצג תקציר

קוראים ולומדים בהנאה -ספרונים לקריאה - חולם

מאת: אילנה לוגסי

ללא תקציר

קוראים ולומדים בהנאה -ספרונים לקריאה - צירה סגול

מאת: אילנה לוגסי

ללא תקציר

קוראים ולומדים בהנאה -ספרונים לקריאה - שורוק קובוץ

מאת: אילנה לוגסי

עונות וליהנות
הצג תקציר

עונות וליהנות כיתה ב חלק ראשון

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הצג תקציר

עונות וליהנות כיתה ב חלק שני

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הצג תקציר

עונות וליהנות - ספר למורה כיתה ג חלק א

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הצג תקציר

עונות וליהנות - ספר למורה כיתה ג חלק ב

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הצג תקציר

עונות וליהנות כיתה ג חלק ראשון

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הצג תקציר

עונות וליהנות כיתה ג חלק שני

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הצג תקציר

עונות וליהנות כיתה ג מדריך למורה

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הצג תקציר

עונות וליהנות כיתה ד מדריך למורה

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הצג תקציר

עונות וליהנות - ספר למורה כיתה ד חלק א

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הצג תקציר

עונות וליהנות - ספר למורה כיתה ד חלק ב

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הצג תקציר

עונות וליהנות כיתה ד חלק א

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הצג תקציר

עונות וליהנות - כיתה ד חלק ב

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

עונות וליהנות - ממד
הצג תקציר

עונות וליהנות ממד - כתה ה ספר למורה חלק א

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הצג תקציר

עונות וליהנות ממד - כתה ה ספר למורה חלק ב

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הצג תקציר

עונות וליהנות ממד - כתה ה חלק א

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הצג תקציר

עונות וליהנות ממד - כתה ה חלק ב

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הצג תקציר

עונות וליהנות ממ"ד - כיתה ה מדריך למורה

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

עונות וליהנות
הצג תקציר

עונות וליהנות - כיתה ה חלק א

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הצג תקציר

עונות וליהנות - כיתה ה חלק ב

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הצג תקציר

עונות וליהנות כיתה ה מדריך למורה

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הצג תקציר

עונות וליהנות - ספר למורה כיתה ה חלק א

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הצג תקציר

עונות וליהנות - ספר למורה כיתה ה חלק ב

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הצג תקציר

עונות וליהנות ספר למורה כיתה ו חלק שני

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הצג תקציר

עונות וליהנות כיתה ו מדריך למורה

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

עונות וליהנות - ממד
הצג תקציר

עונות וליהנות ממד - כתה ו חלק א

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הצג תקציר

עונות וליהנות ממד - כתה ו חלק ב

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הצג תקציר

עונות וליהנות - מדריך למורה - כתה ו - ממד

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הצג תקציר

עונות וליהנות ממד - כתה ו ספר למורה חלק א

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הצג תקציר

עונות וליהנות ממד - כתה ו ספר למורה חלק ב

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הצג תקציר

עונות וליהנות ממ"ד - כיתה ו מדריך למורה

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

עונות וליהנות
הצג תקציר

עונות וליהנות - כיתה ו חלק א

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הצג תקציר

עונות וליהנות - כיתה ו חלק ב

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

הצג תקציר

עונות וליהנות ספר למורה כיתה ו חלק א

מאת: בת שבע רשף, מיכל הניג-טולדנו, דבורה אמיר

לקרא ולהבין בכיף
ללא תקציר

לקרוא ולהבין בכיף 3

מאת: ד"ר כרמלה נשר, עדי גודר

חמד של קריאה
ללא תקציר

שער ימות הגשמים והברכות - חולם

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שער הבוקר - חיריק

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שער הסדור - קֻבּוּץ שׁוּרוּק

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

תיקון קוראים

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שער הסידור - חמד של קריאה - קובוץ שורוק

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

חמד של קריאה - מדריך למורה

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שער האותיות - קָמָץ פַּתָח

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שער השבת - שְׁ ואָ

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שער החגים

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

חמד של קריאה - סט 7 חוברות

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

חמד של קריאה - מהדורה חדשה הוגש לאישור לתשע

מאת: מחשבת בצלאל

החופש קורא לי
הצג תקציר

החופש קורא לי - למסימי כיתה א

מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

החופש קורא לי - למסימי כיתה ב

מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

החופש קורא לי - למסיימי כיתה ג

מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

אפיקי קריאה
ללא תקציר

אפיקי קריאה חלק א כיתה א

מאת: זהבה אוזן

ללא תקציר

אפיקי קריאה חלק א

מאת: זהבה אוזן

הוסף לסל

ללא תקציר

אפיקי קריאה חלק ב כיתה א

מאת: זהבה אוזן

הוסף לסל

ללא תקציר

אפיקי קריאה חלק ג כיתה א

מאת: זהבה אוזן

הוסף לסל

ללא תקציר

אפיקי קריאה חלק ד כיתה א

מאת: זהבה אוזן

לכתוב חכם
ללא תקציר

מחברת - ראשית כתיבה - שורות - לכתוב חכם

מאת: עדות

ללא תקציר

מחברת ראשית כתיבה - כתיבה בריבועים אותיות דפוס - לכתוב חכם

מאת: עדות

ללא תקציר

מחברת ראשית כתיבה - כתיבה בעיגולים אותיות כתב- לכתוב חכם

מאת: עדות

ללא תקציר

מחברת ראשית כתיבה - כתיבה בריבועים חשבון - לכתוב חכם

מאת: עדות

ללא תקציר

מחברת ראשית כתיבה - כתיבה בריבועים/שורות אנגלית - לכתוב חכם

מאת: עדות

ללא תקציר

מחברת ראשית כתיבה - מאוגד - לכתוב חכם

מאת: עדות

ללא תקציר

דפדפת - ראשית כתיבה - שורות - לכתוב חכם

מאת: עדות

זרעי קיץ
הצג תקציר

זרעי קיץ

מאת: ד"ר רחל פילו

הצג תקציר

זרעי קיץ - חלק ג

מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - חלק ד

מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - חלק ו

מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

שער לחמד
ללא תקציר

שער לחמד-תיקון קוראים

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שער לחמד-ימי ההודאות

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שער לחמד-שער האותיות א-י

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שער לחמד-שער האותיות כ-ת

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שער לחמד-שער הבוקר

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שער לחמד-שער הברכות

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שער לחמד-שער הסידור

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שער לחמד-שער הרגלים (שבועות)

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שער לחמד-שער השבת

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שער לחמד-שער החגים

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שער לחמד-שער חנוכה

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שער לחמד-שער פורים

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שער לחמד-שער פסח

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שער לחמד-מארז 13 חוברות

מאת: מחשבת בצלאל

חלון לשפה
ללא תקציר

חלון לשפה

מאת: דורית אופק

ללא תקציר

חלון לשפה-חלק א

מאת: דורית אופק

ללא תקציר

חלון לשפה-חלק ב

מאת: דורית אופק

ללא תקציר

חלון לשפה-חלק ג

מאת: דורית אופק

ללא תקציר

חלון לשפה-חלק ד

מאת: דורית אופק

סימן קריאה
ללא תקציר

סימן קריאה 1

מאת: תמר שמעוני

ללא תקציר

סימן קריאה - קמץ פתח חטף-פתח שווא

מאת: תמר שמעוני

ללא תקציר

סימן קריאה - חיריק חולם

מאת: תמר שמעוני

ללא תקציר

סימן קריאה - סדרת חוברות ללימוד קריאה

מאת: תמר שמעוני

ללא תקציר

סימן קריאה - צירה סגול שורוק קובוץ

מאת: תמר שמעוני

ללא תקציר

סימן קריאה - רצף קריאה

מאת: תמר שמעוני

ללא תקציר

סימן קריאה - מדריך למורה

מאת: תמר שמעוני

ללא תקציר

סימן קריאה - ערכת אבחונים

מאת: תמר שמעוני

בצעדים שלי
ללא תקציר

בצעדים שלי

מאת: חנה לוינזון

ללא תקציר

בצעדים שלי -1

מאת: חנה לוינזון

ללא תקציר

בצעדים שלי -2

מאת: חנה לוינזון

ללא תקציר

בצעדים שלי -3

מאת: חנה לוינזון

ללא תקציר

בצעדים שלי -4

מאת: חנה לוינזון

ללא תקציר

בצעדים שלי- 5

מאת: חנה לוינזון

ללא תקציר

בצעדים שלי- 6

מאת: חנה לוינזון

ללא תקציר

בצעדים שלי-מדריך למורה

מאת: חנה לוינזון

ללא תקציר

בצעדים שלי-ערכת משחקים

מאת: חנה לוינזון

ללא תקציר

בצעדים שלי מדריך למורה

מאת: חנה לוינזון

זה קורא לי
ללא תקציר

זה קורא לי

מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

ללא תקציר

זה קורא לי-מדריך למורה

מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

ללא תקציר

זה קורא לי מד"ל

מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

ללא תקציר

זה קורא לי - מקראה לראשית הקריאה

מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

ללא תקציר

זה קורא לי מקראה שנייה

מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

ללא תקציר

זה קורא לי מקראה שלישית

מאת: חנה לוינזון,רונית אור פירסטטר

לכתוב כמו גדולים
ללא תקציר

לכתוב כמו גדולים

מאת: מרדכי חאמי

ללא תקציר

לכתוב כמו גדולים

מאת: מרדכי חאמי

הפסיכומטריק שלי
הצג תקציר

הפסיכומטריק שלי 2

מאת: ויולט שרון

הוסף לסל

הצג תקציר

הפסיכומטריק שלי 3

מאת: ויולט שרון

הוסף לסל

הצג תקציר

הפסיכומטריק שלי 5

מאת: ויולט שרון

הוסף לסל

כתיבה בחדווה
הצג תקציר

כתיבה בחדווה 2 - מדריך למורה

מאת: ד"ר רינה ברנר, דבורי דרור

הצג תקציר

כתיבה בחדווה 2

מאת: ד"ר רינה ברנר, דבורי דרור

הוסף לסל

בול קריאה
ללא תקציר

בול קריאה

מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

הוסף לסל

בול כתיבה
הצג תקציר

בול כתיבה

מאת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

הוסף לסל

קטעים אתכם
הצג תקציר

קטעים אתכם - דוגמית

מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

קטעים אתכם

מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

סיפורים בתנועה
ללא תקציר

סיפורים בתנועה - חלק א

מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

ללא תקציר

סיפורים בתנועה - חלק ב

מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

מה עושים
הצג תקציר

מה עושים - חוברת ראשונה

מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

מצלילים למילים
הצג תקציר

מצלילים למילים

מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

מצלילים למילים - חוברת להדפסה

מאת: רונית אורי פירסטטר

מדבקאות
הצג תקציר

מדבקאות

מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

מה כותבים
הצג תקציר

מה כותבים - חוברת א

מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

כל מילה
הצג תקציר

כל מילה - פיתוח מודעות מורפולוגית

מאת: רונית אורי פירסטטר | דר מיכל פלדמן

הוסף לסל

הצג תקציר

כל מילה - פיתוח מודעות מורפולוגית -דוגמית

מאת: רונית אורי פירסטטר | דר מיכל פלדמן

ממילים למשפטים
הצג תקציר

ממילים למשפטים

מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

ממילים למשפטים - דוגמית

מאת: רונית אורי פירסטטר

קסם של כתיבה
ללא תקציר

קסם של כתיבה - מחברת 10 שורות [אדום]

מאת: שרית רוזנפלד

ללא תקציר

קסם של כתיבה - מחברת 10 שורות [חום]

מאת: שרית רוזנפלד

ללא תקציר

קסם של כתיבה - מחברת 10 שורות [ירוק]

מאת: שרית רוזנפלד

ללא תקציר

קסם של כתיבה - מחברת 10 שורות [סגול]

מאת: שרית רוזנפלד

ללא תקציר

קסם של כתיבה - מחברת 10 שורות [צהוב]

מאת: שרית רוזנפלד

ללא תקציר

קסם של כתיבה - מחברת 10 שורות מקווקוות [אדום]

מאת: שרית רוזנפלד

ללא תקציר

קסם של כתיבה - מחברת 10 שורות מקווקוות [חום]

מאת: שרית רוזנפלד

ללא תקציר

קסם של כתיבה - מחברת 10 שורות מקווקוות [ירוק]

מאת: שרית רוזנפלד

ללא תקציר

קסם של כתיבה - מחברת 10 שורות מקווקוות [סגול]

מאת: שרית רוזנפלד

ללא תקציר

קסם של כתיבה - מחברת 10 שורות מקווקוות [צהוב]

מאת: שרית רוזנפלד

ללא תקציר

קסם של כתיבה - מחברת 14 שורות

מאת: שרית רוזנפלד

הוסף לסל

ללא תקציר

קסם של כתיבה - מחברת אנגלית שלב א

מאת: שרית רוזנפלד

הוסף לסל

ללא תקציר

קסם של כתיבה - חשבון לכל גיל

מאת: שרית רוזנפלד

הוסף לסל

ללא תקציר

קסם של כתיבה - חשבון שלב א

מאת: שרית רוזנפלד

הוסף לסל

ללא תקציר

מארז מחברות של 5 צבעים - כתה א - 10 שורות מקווקוות

מאת: שרית רוזנפלד

הוסף לסל

על קצה הלשון
הצג תקציר

על קצה הלשון ב - ומעולמה של ספרות - כרך א - לחינוך הממלכתי

מאת:

הצג תקציר

על קצה הלשון ב - ומעולמה של ספרות - כרך ב - לחינוך הממלכתי דתי

מאת:

הצג תקציר

על קצה הלשון ב - ומעולמה של ספרות - כרך א - לחינוך הממלכתי דתי

מאת:

הצג תקציר

על קצה הלשון ב - ומעולמה של ספרות - כרך ב - לחינוך הממלכתי

מאת:

הצג תקציר

על קצה הלשון ב - ומעולמה של ספרות - מדריך למורה - לחינוך הממלכתי דתי

מאת:

הצג תקציר

על קצה הלשון ב - ומעולמה של ספרות - מדריך למורה - לחינוך הממלכתי

מאת:

הצג תקציר

על קצה הלשון ג - ומעולמה של ספרות - מדריך למורה לחינוך הממלכתי הדתי

מאת:

הצג תקציר

על קצה הלשון ג - ומעולמה של ספרות - כרך א - לחינוך הממלכתי

מאת:

הצג תקציר

על קצה הלשון ג - ומעולמה של ספרות - כרך ב - לחינוך הממלכתי

מאת:

הצג תקציר

על קצה הלשון ג - ומעולמה של ספרות - מדריך למורה לחינוך הממלכתי

מאת:

הצג תקציר

על קצה הלשון ג - ומעולמה של ספרות - כרך א - לחינוך הממלכתי דתי

מאת:

הצג תקציר

על קצה הלשון ג - ומעולמה של ספרות - כרך ב - לחינוך הממלכתי דתי

מאת:

הצג תקציר

על קצה הלשון ד - ומעולמה של ספרות - לחינוך הממלכתי דתי

מאת:

הצג תקציר

על קצה הלשון ד - ומעולמה של ספרות - לחינוך הממלכתי

מאת:

הצג תקציר

על קצה הלשון ד - ומעולמה של ספרות - מדריך למורה - לחינוך הממלכתי דתי

מאת:

הצג תקציר

על קצה הלשון ד - ומעולמה של ספרות מדריך למורה - לחינוך הממלכתי

מאת:

הצג תקציר

על קצה הלשון ה - ומעולמה של ספרות - מדריך למורה - לחינוך הממלכתי דתי

מאת:

הצג תקציר

על קצה הלשון ה - ומעולמה של ספרות - מדריך למורה - לחינוך הממלכתי

מאת:

הצג תקציר

על קצה הלשון ה - ומעולמה של ספרות - לחינוך הממלכתי

מאת:

הצג תקציר

על קצה הלשון ה - ומעולמה של ספרות - לחינוך הממלכתי דתי

מאת:

הצג תקציר

על קצה הלשון ו - ומעולמה של ספרות - לחינוך הממלכתי

מאת:

הצג תקציר

על קצה הלשון ו - ומעולמה של ספרות - לחינוך הממלכתי דתי

מאת:

הצג תקציר

על קצה הלשון ו - ומעולמה של ספרות - מדריך למורה - לחינוך הממלכתי דתי

מאת:

הצג תקציר

על קצה הלשון ו - ומעולמה של ספרות - מדריך למורה - לחינוך הממלכתי

מאת:

עוד לשון
הצג תקציר

עוד לשון - תרגול מיומנויות לשון

מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

תרגולון בחשבון
ללא תקציר

תרגולון בחשבון א

מאת:

ללא תקציר

תרגולון בחשבון ב

מאת:

ללא תקציר

תרגולון בחשבון ג

מאת:

ללא סיווג
ללא תקציר

בין השיטין

מאת: ד"ר מיכל שיינין, ורה יוגב

ללא תקציר

פיתוח כישורי כתיבה

מאת: ד"ר כרמלה נשר

ללא תקציר

בין השיטין-חוברת 1

מאת:

ללא תקציר

העברית בלקט

מאת:

ללא תקציר

העברית בלקט-חלק ב

מאת: נוהא חמאד

ללא תקציר

בין השיטין-חוברת 2

מאת:

ללא תקציר

בין השיטין-חוברת 3

מאת:

ללא תקציר

ערכת אביזרים אפיקי צלילים

מאת:

ללא תקציר

אות לי אות

מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

אפיקי קריאה - ערכת אביזרים

מאת: איזן זהבה

ללא תקציר

אפיקי צלילים סט (3 כרכים)

מאת: איזן זהבה

ללא תקציר

מוכנות לכתיבה בשיטת הרמזור - חלק א

מאת: תמר שמעוני

הוסף לסל

ללא תקציר

מוכנות לכתיבה בשיטת הרמזור - חלק ב

מאת: תמר שמעוני

הוסף לסל

ללא תקציר

פתוח כשורי כתיבה-חוברת א

מאת: ד"ר כרמלה נשר

ללא תקציר

פתוח כשורי כתיבה-חוברת ב

מאת: ד"ר כרמלה נשר

ללא תקציר

פתוח כשורי כתיבה-חוברת ג

מאת: ד"ר כרמלה נשר

עם התנ"ך
עם התנ"ך
ללא תקציר

עם יהושע - מדריך למורה

מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

ללא תקציר

עם יהושע

מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

ללא תקציר

עם השופטים ובלעדיהם - מדריך למורה

מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

ללא תקציר

עם השופטים ובלעדיהם

מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

ללא תקציר

עם שמואל ובני דורו - מדריך למורה

מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

ללא תקציר

עם שמואל ובני דורו

מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

ללא תקציר

עם דוד המלך - מדריך למורה

מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

ללא תקציר

עם דוד המלך

מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

שערים לתורה
שערים לתורה
ללא תקציר

שערים לתורה - בראשית א

מאת: רונית בן ארי/ ענת גסול רביד

ללא תקציר

שערים לתורה - בראשית ב

מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

ללא תקציר

שערים לתורה - שמות א

מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

ללא תקציר

שערים לתורה - שמות ב

מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

משנה
משניות משמחות
ללא תקציר

משניות משמחות - אבות לכתות ד-ו

מאת: חנניה מלכה

ללא תקציר

משניות משמחות - אבות לכתות ד-ו

מאת: חנניה מלכה

ללא תקציר

משניות משמחות - מסכת ברכות

מאת: חנניה מלכה

ללא תקציר

משניות משמחות שבת ומועדי ישראל

מאת: חנניה מלכה

ללא תקציר

משניות משמחות - תענית

מאת: חנניה מלכה

ללא תקציר

משניות משמחות - אבות חדש מקוצר

מאת: חנניה מלכה

ללא תקציר

גמרות משמחות פרק אין עומדין [ברכות]

מאת: חנניה מלכה

ללא תקציר

משניות משמחות - אבות לכיתה א

מאת: חנניה מלכה

ללא תקציר

משניות משמחות - אבות לכיתה ב

מאת: חנניה מלכה

ללא תקציר

משניות משמחות - לקט משניות לכיתה ג

מאת: חנניה מלכה

ללא תקציר

משניות משמחות - לקט משניות לכיתה ו - פסחים בבא קמא

מאת: חנניה מלכה

משניות בהירות
ללא תקציר

משניות בהירות - כיתה ג

מאת:

ללא תקציר

משניות בהירות - כיתה ד

מאת:

ללא תקציר

משניות בהירות - כיתה ה

מאת:

ללא תקציר

משניות בהירות - כיתה ו - חבד

מאת: הרב אביעד ברטב

ללא תקציר

משניות בהירות - כיתה ו

מאת:

במעגלי ההלכה
הצג תקציר

במעגלי המשנה - משנה א - מדריך למורה

מאת: הרב אלי טרגין

משנת הארץ
ללא תקציר

משנת הארץ

מאת: עדיאל שושני

מבחן הבוגר הדתי
ללא תקציר

מבחן הבוגר הדתי - משנה

מאת: נועם קליין

ללא תקציר

מבחן הבוגר הדתי - משנה -ספר תלמיד

מאת: נועם קליין

ללא תקציר

מבחן הבוגר הדתי - משנה - תשובון

מאת: נועם קליין

גמרא
גמרא סדורה
הצג תקציר

גמרא סדורה - אין עומדין

מאת: וכל בניך לימודי ה’

הצג תקציר

גמרא סדורה -פרק תפילת השחר

מאת: וכל בניך לימודי ה’

הצג תקציר

גמרא סדורה - פרק אלו מציאות

מאת: וכל בניך לימודי ה’

מדעים
מדע בעידן טכנונולגי
ללא תקציר

מדע בעידן טכנולוגי - נספח למדריך למורה

מאת: גלית ניב ,סיגלית הבר, מיכל ברק

ללא תקציר

מדע בעידן טכנולוגי - תלמיד 1

מאת: גלית ניב ,סיגלית הבר, מיכל ברק

ללא תקציר

מדע בעידן טכנולוגי - מדריך למורה 1

מאת: גלית ניב ,סיגלית הבר, מיכל ברק

ללא תקציר

מדע בעידן טכנולוגי - תלמיד 2

מאת: גלית ניב ,סיגלית הבר, מיכל ברק

ללא תקציר

מדע בעידן טכנולוגי - מדריך למורה 2

מאת: גלית ניב ,סיגלית הבר, מיכל ברק

ללא תקציר

מדע בעידן טכנולוגי - תלמיד 3

מאת: גלית ניב ,סיגלית הבר, מיכל ברק

ללא תקציר

מדע בעידן טכנולוגי - מורה 3

מאת: גלית ניב ,סיגלית הבר, מיכל ברק

ללא תקציר

מדע בעידן טכנולוגי - תלמיד 4

מאת: גלית ניב ,סיגלית הבר, מיכל ברק

ללא תקציר

מדע בעידן טכנולוגי - מדריך למורה 4

מאת: גלית ניב ,סיגלית הבר, מיכל ברק

ללא תקציר

מדע בעידן טכנולוגי - מורה 5

מאת: גלית ניב ,סיגלית הבר, מיכל ברק

ללא תקציר

מדע בעידן טכנולוגי - תלמיד 5

מאת: גלית ניב ,סיגלית הבר, מיכל ברק

ללא תקציר

מדע בעידן טכנולוגי - תלמיד 6

מאת: גלית ניב ,סיגלית הבר, מיכל ברק

ללא תקציר

מדע בעידן טכנולוגי - מדריך למורה 6

מאת: גלית ניב ,סיגלית הבר, מיכל ברק

א-ב של המדע
ללא תקציר

א-ב של המדע תלמיד - כתה א - חלק 1

מאת: אירית ברנע | טלי אמבר חציל | שרה איזרדל | גל סלומון

הצג תקציר

א-ב של המדע מדריך למורה - כתה א

מאת: אירית ברנע | טלי אמבר חציל | שרה איזרדל | גל סלומון

ללא תקציר

א-ב של המדע תלמיד - כתה א - חלק 2

מאת: אירית ברנע | טלי אמבר חציל | שרה איזרדל | גל סלומון

ללא תקציר

א-ב של המדע תלמיד - כתה א - ספר מורה

מאת: אירית ברנע | טלי אמבר חציל | שרה איזרדל | גל סלומון

ללא תקציר

א-ב של המדע תלמיד - דפי פעילויות

מאת: אירית ברנע | טלי אמבר חציל | שרה איזרדל | גל סלומון

ללא תקציר

א-ב של המדע מדריך למורה - כתה א [חדש]

מאת: אירית ברנע | טלי אמבר חציל | שרה איזרדל | גל סלומון

ללא תקציר

א-ב של המדע מדריך וספר למורה - חלק א

מאת: אירית ברנע | טלי אמבר חציל | שרה איזרדל | גל סלומון

ללא תקציר

א-ב של המדע מדריך וספר למורה - חלק ב

מאת: אירית ברנע | טלי אמבר חציל | שרה איזרדל | גל סלומון

הצג תקציר

א-ב של המדע מדריך למורה - כתה ב

מאת: אירית ברנע | טלי אמבר חציל | שרה איזרדל | גל סלומון

הצג תקציר

א-ב של המדע תלמיד - כתה ב - חלק 1

מאת: אירית ברנע | טלי אמבר חציל | שרה איזרדל | גל סלומון

הצג תקציר

א-ב של המדע תלמיד - כתה ב - חלק 2

מאת: אירית ברנע | טלי אמבר חציל | שרה איזרדל | גל סלומון

מולדת
ישראל - הבית שלנו
הצג תקציר

ישראל – הבית שלנו‚ ספר ללימוד חברה‚ מולדת ואזרחות

מאת:

ערבית
שפה מספרת תרבות
ללא תקציר

שפה מספרת תרבות - יאסאלאם

מאת: אלה ולסרטה

ללא תקציר

שפה מספרת תרבות - א - מדריך למורה [מהדורה ישנה]

מאת: אלה ולסרטה

ללא תקציר

שפה מספרת תרבות - א [חדש]

מאת: אלה ולסרטה

ללא תקציר

שפה מספרת תרבות - א - חוברת עבודה [חדש]

מאת: אלה ולסרטה

ללא תקציר

שפה מספרת תרבות - א [חדש - אישור משרד החינוך]

מאת: אלה ולסרטה

ללא תקציר

שפה מספרת תרבות - א - חוברת עבודה [חדש - אישור משרד החינוך]

מאת: אלה ולסרטה

ללא תקציר

שפה מספרת תרבות - א - מדריך למורה [חדש]

מאת: אלה ולסרטה

ללא תקציר

שפה מספרת תרבות - א [מהדורה ישנה]

מאת: אלה ולסרטה

ללא תקציר

שפה מספרת תרבות - ב - מדריך למורה [חדש]

מאת: אלה ולסרטה

ללא תקציר

שפה מספרת תרבות - ב [חדש - אישור משרד החינוך]

מאת: אלה ולסרטה

ללא תקציר

שפה מספרת תרבות - ב - חוברת עבודה [חדש - אישור משרד החינוך]

מאת: אלה ולסרטה

ללא תקציר

שפה מספרת תרבות - ב- חוברת עבודה [חדש]

מאת: אלה ולסרטה

ללא תקציר

שפה מספרת תרבות - ב [חדש]

מאת: אלה ולסרטה

ללא תקציר

שפה מספרת תרבות - ב - מדריך למורה [מהדורה ישנה]

מאת: אלה ולסרטה

ללא תקציר

שפה מספרת תרבות - ב [מהדורה ישנה]

מאת: אלה ולסרטה

ללא תקציר

שפה מספרת תרבות - ג [מהדורה משוכתבת]

מאת: אלה ולסרטה

ללא תקציר

שפה מספרת תרבות - ג - מדריך למורה [מהדורה משוכתבת]

מאת: אלה ולסרטה

ללא תקציר

שפה מספרת תרבות - ג - חוברת עבודה

מאת: אלה ולסרטה

ה.ש.ב.ח.ה יסודי
הצג תקציר

מספרים בתחום הרבבה - ערבית כתה ג - חוברת לתלמיד

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

גיאומטריה כיתה ו ערבית מדריך למורה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

שברים פשוטים ו - ערבית מדריך למורה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מספרים עשרוניים ו ערבית- מדריך למורה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

הצג תקציר

מידות עשרוניות ערבית ו -מדריך למורים

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

כשרים והקשרים
ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-א’-3-ערבית

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

ללא תקציר

כשרים והקשרים במתמטיקה-ב’-5-ערבית

מאת: האוניברסיטה העברית ירושלים

מוזיקה
אתר המוסיקה
ללא תקציר

דירה להשכיר - ערכת פעילויות

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

דירה להשכיר - אוצר רעיונות

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

דירה להשכיר - APARTMENT FOR RENT - CD with English narration

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

דירה להשכיר - APARTMENT FOR RENT - A WEALTH OF IDEAS

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

דירה להשכיר - תקליטור

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

דירה להשכיר - מדריך למורה מצולם

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

רגליים שמחות - תקליטור שירים אנדרה היידו

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

רגליים שמחות - תקליטור ליווי בפסנתר

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

שביל החלב - תקליטור יצירות לפסנתר

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

צלילונים - אוסף שירים ויצירות

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

צלילונים 1 - חמישה שירים לגן - חוברת + תקליטור

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

צלילונים 2 - שירי סתיו וחורף - תקליטור

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

יצירות ושירים אמנותיים מאת מלחינים ישראליים

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

מוזיקה של קהילות ישראל - בשירה ובתיפוף

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

צלילים בראש - תקליטור מס 1

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

צלילים בראש - תקליטור מס 2

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

צלילים בראש - תקליטור מס 3

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

צלילים בראש - תקליטור מס 4

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

צלילי המוסיקה 1

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

צלילי המוסיקה 2

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

צלילי המוזיקה 1 - חוברת לתלמיד עם תקליטור

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

צלילי המוזיקה 2 - חוברת לתלמיד עם תקליטור

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

צלילי המוזיקה 1 - תקליטור

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

צלילי המוזיקה 2 - תקליטור

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

צלילי המוזיקה 1 - מדריך למורה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

צלילי המוזיקה 2 - מדריך למורה

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

מה נשמע? 1 - חוברת לתלמיד

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

מה נשמע? 2 - חוברת לתלמיד

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

מה נשמע? מה נראה? - תקליטור

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

מה נשמע? מה נראה? - DVD

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

מה נשמע? מה נראה? - רישומים גרפיים

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

פטר והזאב - חוברת לתלמיד + תקליטור

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

פטר והזאב - תקליטור

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

פטר והזאב DVD - מדריך למורה מצולם

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

מודסט מוסורגסקי - תמונות בתערוכה - חוברת לתלמיד + תקליטור

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

מודסט מוסורגסקי - תמונות בתערוכה - תקליטור

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

פליקס מנדלסון - חלומות ליל קיץ - חוברת לתלמיד + תקליטור

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

פליקס מנדלסון - חלומות ליל קיץ - תקליטור

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

אדווארד גריג - צלילים ואגדות - חוברת לתלמיד + תקליטור

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

אדווארד גריג - צלילים ואגדות - תקליטור

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

ג’אז בסגנון ניו-אורלינס - חוברת לתלמיד + תקליטור

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

ג’אז בסגנון ניו-אורלינס - תקליטור

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

הכול בקול - ספר ותקליטור

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

ללא תקציר

הכול בקול - מדריך למנצח

מאת: המכון לאינטגרציה אוניברסיטת בר אילן

חוברות קיץ
ללא שיוך סדרה
ללא תקציר

קיץ נעים - חוברת עבודה - לקראת סיום כיתה א

מאת:

נחשוב ונחשב
ללא תקציר

נחשוב ונחשב לחופש

מאת: שלומית לפידות

ללא תקציר

נחשוב ונחשב לחופש כיתה א

מאת: שלומית לפידות

ללא תקציר

נחשוב ונחשב לחופש-כיתה ב’

מאת: שלומית לפידות

ללא תקציר

נחשוב ונחשב לחופש-כיתה ג’

מאת: שלומית לפידות

ללא תקציר

נחשוב ונחשב לחופש-כיתה ד’

מאת: שלומית לפידות

החופש קורא לי
הצג תקציר

החופש קורא לי - למסימי כיתה א

מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

החופש קורא לי - למסימי כיתה ב

מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

הצג תקציר

החופש קורא לי - למסיימי כיתה ג

מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

זרעי קיץ
הצג תקציר

זרעי קיץ

מאת: ד"ר רחל פילו

ללא תקציר

זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק א

מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - מתמטיקה - חלק ב

מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק ב

מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק ג

מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

הצג תקציר

זרעי קיץ - חלק ג

מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - מתמטיקה - חלק ג

מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - מתמטיקה - חלק ד

מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - חלק ד

מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - חלק ה

מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

ללא תקציר

זרעי קיץ - חלק ו

מאת: ד"ר כרמלה נשר

הוסף לסל

חיוכים בדרכים
ללא תקציר

חיוכים בדרכים מקראה

מאת: אסתי עצמוני

ללא תקציר

חיוכים בדרכים מדריך למורה

מאת: אסתי עצמוני

הוסף לסל

הפסיכומטריק שלי
הצג תקציר

הפסיכומטריק שלי 3

מאת: ויולט שרון

הוסף לסל

הצג תקציר

הפסיכומטריק שלי 2

מאת: ויולט שרון

הוסף לסל

הצג תקציר

הפסיכומטריק שלי 5

מאת: ויולט שרון

הוסף לסל

הצג תקציר

הפסיכומטריק שלי אנגלית

מאת: ויולט שרון

הוסף לסל

מה עושים
הצג תקציר

מה עושים - חוברת ראשונה

מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

מצלילים למילים
הצג תקציר

מצלילים למילים

מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

מדבקאות
הצג תקציר

מדבקאות

מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

מה כותבים
הצג תקציר

מה כותבים - חוברת א

מאת: רונית אורי פירסטטר

הוסף לסל

תרגולון בחשבון
ללא תקציר

תרגולון בחשבון א

מאת:

ללא תקציר

תרגולון בחשבון ב

מאת:

ללא תקציר

תרגולון בחשבון ג

מאת:

תורני
סדרת צהר - שי אלבוים - סדרת ספרים מאושרת בתנ"ך לממ"ד
ללא תקציר

צוהר לבראשית- מדריך למורה

מאת: שי אלבוים

ללא תקציר

צוהר לבראשית א

מאת: שי אלבוים

ללא תקציר

צוהר לבראשית ב

מאת: שי אלבוים

ללא תקציר

צוהר ליהושע- מדריך למורה

מאת: שי אלבוים

ללא תקציר

צוהר לשמות - מדריך למורה

מאת: שי אלבוים

ללא תקציר

צוהר לשמות א

מאת: שי אלבוים

ללא תקציר

צוהר לשמות ב

מאת: שי אלבוים

ללא תקציר

צוהר ליהושע

מאת: שי אלבוים

ללא תקציר

צוהר לשופטים - מדריך למורה

מאת: שי אלבוים

ללא תקציר

צוהר לשופטים

מאת: שי אלבוים

ללא תקציר

צוהר לדברים

מאת: שי אלבוים

ללא תקציר

צוהר לדברים - מדריך למורה

מאת: שי אלבוים

משניות משמחות
ללא תקציר

משניות משמחות שבת ומועדי ישראל

מאת: חנניה מלכה

ללא תקציר

משניות משמחות - תענית

מאת: חנניה מלכה

ללא תקציר

משניות משמחות - אבות חדש מקוצר

מאת: חנניה מלכה

ללא תקציר

גמרות משמחות פרק אין עומדין [ברכות]

מאת: חנניה מלכה

ללא תקציר

משניות משמחות - אבות לכתות ד-ו

מאת: חנניה מלכה

ללא תקציר

משניות משמחות - אבות לכתות ד-ו

מאת: חנניה מלכה

ללא תקציר

משניות משמחות - מסכת ברכות

מאת: חנניה מלכה

ללא תקציר

משניות משמחות - אבות לכיתה א

מאת: חנניה מלכה

ללא תקציר

משניות משמחות - אבות לכיתה ב

מאת: חנניה מלכה

ללא תקציר

משניות משמחות - לקט משניות לכיתה ג

מאת: חנניה מלכה

סדרת ספרים וחוברות עבודה בתנ"ך לממ"ד מאת שי אלבוים
ללא תקציר

ספר ללימוד חומש במדבר א

מאת: שי אלבוים

ללא תקציר

ספר ללימוד חומש במדבר ב

מאת: שי אלבוים

ללא תקציר

חוברת עבודה - במדבר א

מאת: שי אלבוים

ללא תקציר

חוברת עבודה - במדבר ב

מאת: שי אלבוים

ללא תקציר

ספר ללימוד חומש ויקרא א

מאת: שי אלבוים

ללא תקציר

ספר ללימוד חומש ויקרא ב

מאת: שי אלבוים

ללא תקציר

חוברת עבודה - ויקרא א

מאת: שי אלבוים

ללא תקציר

חוברת עבודה - ויקרא ב

מאת: שי אלבוים

משניות משמחות
ללא תקציר

משניות משמחות - לקט משניות לכיתה ו - פסחים בבא קמא

מאת: חנניה מלכה

סדרת ספרים וחוברות עבודה בתנ"ך לממ"ד מאת שי אלבוים
ללא תקציר

אלה הדברים - חוברת עבודה ללימוד חומש דברים (חדש תשפ"ב)

מאת: שי אלבוים

נעם צביה
הצג תקציר

לקרא בנעם - חולם

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

לקרא בנעם כיתה א מדריך

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

לקרא בנעם - שורוק קובוץ

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

ערכת משחקים כיתתית להעשרה לקרא בנעם

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

קוראים בנועם - סיפורים מדורגים - שלב ב

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

קוראים בנועם - סיפורים מדורגים - שלב ד

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

קוראים בנועם - סיפורים מדורגים - שלב ה

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

קוראים בנועם - סיפורים מדורגים - שלב ג

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

קוראים בנועם - סיפורים מדורגים - שלב א

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

לקרא בנעם - קמץ פתח

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

לקרא בנעם - חיריק

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

לקרא בנעם - ללימוד הכתב

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנועם כתה ב - חלק ב

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנועם לכיתה ב - חלק א מדריך למורה

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנועם לכיתה ב - חלק א

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנועם - כתה ב - מדריך למורה - חלקים ב-ג

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנועם לכיתה ב - חוברת לתלמיד

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנועם לכיתה ב - חוברת מלווה

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנעם כיתה ג - מדריך למורה - חלק א

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנעם כיתה ג - חלק א

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנעם כיתה ג - מדריך למורה - חלק ב

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנעם כיתה ג - חלק ב

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנעם כיתה ד [חדש] - חלק א

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנעם כיתה ד [חדש] - חלק ב

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנעם כיתה ד מדריך למורה [חדש] - חלק א

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנעם כיתה ד מדריך למורה [חדש] - חלק ב

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנעם כיתה ד מדריך למורה [חדש] - חלק ב

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנעם כיתה ה - חדש [טיוטה שהוגשה לאישור]

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנעם כיתה ה מדריך למורה - חדש [טיוטה שהוגשה לאישור]

מאת: רשת נעם צביה

הצג תקציר

עברית בנעם כיתה ה

מאת: רשת נעם צביה

לגדול עם התורה
ללא תקציר

לגדול עם התורה - בראשית - כיתה א - חלק א - מהדורה חדשה

מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה בראשית כיתה א - מדריך למורה

מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה - בראשית - כיתה א

מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה בראשית כיתה ב - מדריך למורה

מאת: עדיאל שושני

ללא תקציר

לגדול עם התורה - בראשית - כיתה א - חלק ב - מהדורה חדשה

מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה - בראשית - כיתה ב

מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה שמות - כיתה ג - מדריך למורה

מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה יהושע - כיתה ג - מדריך למורה

מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם הנביא - יהושע -כיתה ג

מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה - שמות - כיתה ג

מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה - ויקרא - כיתה ד

מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה - שופטים

מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה - ויקרא כיתה ד - מדריך למורה

מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם הנביא - שמואל א

מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה - במדבר כיתה ה

מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה - במדבר כיתה ה - מדריך למורה

מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם הנביא - שמואל ב

מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

מקראה דברים

מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה דברים מדריך למורה - כיתה ו -

מאת: עדיאל שושני

חמד של קריאה
ללא תקציר

חמד של קריאה - סט 7 חוברות

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

חמד של קריאה - מהדורה חדשה הוגש לאישור לתשע

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שער האותיות - קָמָץ פַּתָח

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שער השבת - שְׁ ואָ

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שער ימות הגשמים והברכות - חולם

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שער הבוקר - חיריק

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שער הסדור - קֻבּוּץ שׁוּרוּק

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

תיקון קוראים

מאת: מחשבת בצלאל

פסוק בפסוק
ללא תקציר

פסוק בפסוק פרשת בראשית כיתה א

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

פסוק בפסוק פרשת בראשית - מדריך למורה

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

פסוק בפסוק פרשת לך לך - כיתה א- מדריך למורה

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

פסוק בפסוק פרשת לך לך כיתה א

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

פסוק בפסוק פרשת נח - כיתה א - מדריך למורה

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

פסוק בפסוק פרשת נח - כיתה א

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

פסוק בפסוק פרשת וירא -ויצא כיתה ב

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

פסוק בפסוק פרשת וירא -ויצא כיתה ב - מדריך למורה

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

פסוק בפסוק פרשת וישלח ויחי

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

פסוק בפסוק פרשת וישלח ויחי -מדריך למורה

מאת: מחשבת בצלאל

אפיקי קריאה
ללא תקציר

אפיקי קריאה חלק א כיתה א

מאת: זהבה אוזן

ללא תקציר

אפיקי קריאה חלק א

מאת: זהבה אוזן

הוסף לסל

ללא תקציר

אפיקי קריאה חלק ב כיתה א

מאת: זהבה אוזן

הוסף לסל

ללא תקציר

אפיקי קריאה חלק ג כיתה א

מאת: זהבה אוזן

הוסף לסל

ללא תקציר

אפיקי קריאה חלק ד כיתה א

מאת: זהבה אוזן

שונה הלכות
ללא תקציר

שונה הלכות

מאת:

ללא תקציר

שונה הלכות - כתה ד’

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שונה הלכות - כתה ה’

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שונה הלכות - כתה ו’

מאת: מחשבת בצלאל

פרקי הלכה
ללא תקציר

פרקי הלכה

מאת:

ללא תקציר

פרקי הלכה-לכיתה ב’

מאת:

ללא תקציר

פרקי הלכה-לכיתה ג’

מאת:

ללא תקציר

פרקי הלכה-לכיתה ד’

מאת:

ללא תקציר

פרקי הלכה-לכיתה ה’

מאת:

ללא תקציר

פרקי הלכה-לכיתה ו’

מאת:

שער לחמד
ללא תקציר

שער לחמד-תיקון קוראים

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שער לחמד-ימי ההודאות

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שער לחמד-שער האותיות א-י

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שער לחמד-שער האותיות כ-ת

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שער לחמד-שער הבוקר

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שער לחמד-מארז 13 חוברות

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שער לחמד-שער הברכות

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שער לחמד-שער הסידור

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שער לחמד-שער השבת

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שער לחמד-שער הרגלים (שבועות)

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שער לחמד-שער החגים

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שער לחמד-שער חנוכה

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שער לחמד-שער פורים

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

שער לחמד-שער פסח

מאת: מחשבת בצלאל

נחשוב חשבון
ללא תקציר

נחשוב חשבון-א’-1

מאת:

ללא תקציר

נחשוב חשבון-א’-2

מאת:

ללא תקציר

נחשוב חשבון-א’-3

מאת:

ללא תקציר

נחשוב חשבון-ב’-4

מאת:

ללא תקציר

נחשוב חשבון-ב’-5

מאת:

ללא תקציר

נחשוב חשבון-ג’-6

מאת:

ללא תקציר

נחשוב חשבון-ג’-7

מאת:

ללא תקציר

נחשוב חשבון-ד’-8

מאת:

ושננתם לבניך
ללא תקציר

ושננתם לבניך-בראשית

מאת:

ללא תקציר

ושננתם לבניך-שמות

מאת:

ללא תקציר

ושננתם לבניך-ויקרא

מאת:

ללא תקציר

ושננתם לבניך-דברים

מאת:

ללא תקציר

ושננתם לבניך-מסכות-ברכות סוכה תענית

מאת:

ללא תקציר

ושננתם לבניך

מאת:

זורע וקוצר
ללא תקציר

זורע וקוצר-בראשית א’

מאת: גבריאל בן יצחק

זמן חשבון
ללא תקציר

זמן חשבון - בנים א - מספרים ופעולות 1

מאת: תשת

ללא תקציר

זמן חשבון - בנים א - מספרים ופעולות 2

מאת: תשת

ללא תקציר

זמן חשבון - בנים א - מספרים ופעולות 3

מאת: תשת

ללא תקציר

זמן חשבון - בנות א - מספרים ופעולות 2

מאת: תשת

ללא תקציר

זמן חשבון - בנות א - מספרים ופעולות 1

מאת: תשת

ללא תקציר

זמן חשבון - בנות א - מספרים ופעולות 3

מאת: תשת

ללא תקציר

זמן חשבון - בנות א - מספרים ופעולות 4

מאת: תשת

ללא תקציר

זמן חשבון - בנות א - ספר גיאומטריה

מאת: תשת

ללא תקציר

זמן חשבון - בנות ב - פעולות החשבון 1

מאת: תשת

ללא תקציר

זמן חשבון - בנות ב - פעולות החשבון 2

מאת: תשת

ללא תקציר

זמן חשבון - בנות ב - פעולות החשבון 3

מאת: תשת

ללא תקציר

זמן חשבון - בנות ב - פעולות החשבון 4

מאת: תשת

ללא תקציר

זמן חשבון - בנות ב - גיאומטריה

מאת: תשת

ללא תקציר

זמן חשבון - בנות ב - משחקים

מאת: תשת

ללא תקציר

זמן חשבון - בנים ב - פעולות החשבון 1

מאת: תשת

ללא תקציר

זמן חשבון - בנים ב - פעולות החשבון 2

מאת: תשת

ללא תקציר

זמן חשבון - בנים ב - פעולות החשבון 3

מאת: תשת

ללא תקציר

זמן חשבון - בנים ב - פעולות החשבון 4

מאת: תשת

ללא תקציר

זמן חשבון - בנים ב - גיאומטריה

מאת: תשת

ללא תקציר

זמן חשבון - בנים ב - משחקים

מאת: תשת

מצויינים בהלכה
ללא תקציר

מצויינים בהלכה - כתה ה

מאת: אבי בוגנים

ללא תקציר

מצויינים בהלכה - כתה ה- מדריך למורה

מאת: אבי בוגנים

ללא תקציר

מצויינים בהלכה - כתה ו

מאת: אבי בוגנים

ללא תקציר

מצויינים בהלכה - כתה ו - מדריך למורה

מאת: אבי בוגנים

שערים לתורה
ללא תקציר

שערים לתורה - בראשית א

מאת: רונית בן ארי/ ענת גסול רביד

ללא תקציר

שערים לתורה - בראשית ב

מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

ללא תקציר

שערים לתורה - שמות א

מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

ללא תקציר

שערים לתורה - שמות ב

מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

משניות בהירות
ללא תקציר

מדריך למורה - היום יום - חבד

מאת:

ללא תקציר

משניות בהירות - כיתה ג

מאת:

ללא תקציר

משניות בהירות - כיתה ד

מאת:

ללא תקציר

משניות בהירות - כיתה ה

מאת:

ללא תקציר

משניות בהירות - כיתה ו

מאת:

ללא תקציר

משניות בהירות - כיתה ו - חבד

מאת: הרב אביעד ברטב

גמרא סדורה
הצג תקציר

גמרא סדורה - אין עומדין

מאת: וכל בניך לימודי ה’

הצג תקציר

גמרא סדורה -פרק תפילת השחר

מאת: וכל בניך לימודי ה’

הצג תקציר

גמרא סדורה - פרק אלו מציאות

מאת: וכל בניך לימודי ה’

הלכה ומעשה
הצג תקציר

הלכה למעשה - מעגל השנה

מאת: מחשבת בצלאל

הצג תקציר

הלכה ומעשה - בין אדם למקום

מאת: מחשבת בצלאל

הצג תקציר

הלכה ומעשה - בין אדם לחבירו

מאת: מחשבת בצלאל

הצג תקציר

הלכה ומעשה - כיתה ה

מאת: מחשבת בצלאל

במעגלי ההלכה
הצג תקציר

במעגלי המשנה - חוברת מקורות לימוד

מאת: הרב אלי טרגין

הצג תקציר

במעגלי המשנה -כולל מבוא לתורה שבעל פה - חוברת מקורות לימוד

מאת: הרב אלי טרגין

ללא תקציר

במעגלי המשנה - ויסודות תורה שבעל פה - חוברת מקורות לימוד

מאת: הרב אלי טרגין

הצג תקציר

במעגלי המשנה - ויסודות תורה שבעל פה - מדריך למורה

מאת: הרב אלי טרגין

אמונה בנועם
הצג תקציר

אמונה בנועם 2 - מדריך למורה

מאת: לימור בן אבי

הצג תקציר

אמונה בנועם חלק 2

מאת: לימור בן אבי

הצג תקציר

אמונה בנועם - מדריך למורה

מאת: לימור בן אבי

משנת הארץ
ללא תקציר

משנת הארץ

מאת: עדיאל שושני

מבחן הבוגר הדתי
ללא תקציר

מבחן הבוגר הדתי - משנה

מאת: נועם קליין

ללא תקציר

מבחן הבוגר הדתי - הלכה

מאת: נועם קליין

ללא תקציר

מבחן הבוגר הדתי - משנה -ספר תלמיד

מאת: נועם קליין

ללא תקציר

מבחן הבוגר הדתי - הלכה- ספר תלמיד

מאת: נועם קליין

ללא תקציר

מבחן הבוגר הדתי - הלכה - תשובון

מאת: נועם קליין

ללא תקציר

מבחן הבוגר הדתי - משנה - תשובון

מאת: נועם קליין

מקור חיים
ללא תקציר

קיצור שולחן ערוך מקור חיים - ספר לתלמידים

מאת: הרב אביעד ברטב

הלכות בהירות
ללא תקציר

הלכות בהירות - כיתה ב - טיוטה שהוגשה לאישור

מאת:

ללא תקציר

הלכות בהירות - כיתה ד

מאת:

ללא תקציר

הלכות בהירות ד - מדריך למורה"

מאת: הרב אביעד ברטב

הצג תקציר

הלכות בהירות - כיתה ה

מאת:

הצג תקציר

הלכות בהירות ה - מדריך למורה"

מאת: הרב אביעד ברטב

הצג תקציר

הלכות בהירות - כיתה ו

מאת:

ללא תקציר

הלכות בהירות ו - מדריך למורה"

מאת: הרב אביעד ברטב

ושבתה הארץ
ללא תקציר

ושבתה הארץ - א-ב

מאת: עמוס מיימון

ללא תקציר

ושבתה הארץ - ג-ד

מאת: עמוס מיימון

ללא תקציר

ושבתה הארץ -ה-ו

מאת: עמוס מיימון

ללא תקציר

ושבתה הארץ - ז-ט

מאת: עמוס מיימון

ללא סיווג
ללא תקציר

גמרא-מסכת ברכות-אין עומדין-א'

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

גמרא-מסכת ברכות-אין עומדין-ב'

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

מסכת-סוכה

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

מסכת-מגילה

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

מסכת-תענית

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

מסכת-יומא

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

מסכת-שבת ב'

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

מסכת-ראש השנה

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

מסכת-פסחים ב'

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

מסכת-ביצה

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

מסכת-ברכות

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

מסכת-פסחים א'

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

דברים/ביליק

מאת: ביליק

ללא תקציר

מדבקות - המשכן

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

גמרא-מסכת ברכות-תפילת השחר-ב’

מאת:

ללא תקציר

גמרא-תפילה

מאת:

ללא תקציר

מסכת-שבת א’

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

סדרת חוברות משנה

מאת:

ללא תקציר

סדרת חוברות גמרא

מאת:

ללא תקציר

וקראת לשבת עונג

מאת:

ללא תקציר

תפילתי

מאת:

ללא תקציר

בראשית/ביליק

מאת: ביליק

ללא תקציר

שמות/ביליק

מאת: ביליק

ללא תקציר

ויקרא/ביליק

מאת: ביליק

ללא תקציר

במדבר/ביליק

מאת: ביליק

ללא תקציר

פרשה ופירושה

מאת: א. לורי

ללא תקציר

אפיקי קריאה - ערכת אביזרים

מאת: איזן זהבה

ללא תקציר

שמות-חוברת א’-פרשיות שמות וארא בא

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

שמות-חוברת ב’-פרשיות בשלח יתרו משפטים

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

שמות-חוברת ג’-פרשיות תרומה תצוה כי תשא ויקהל פקודי

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

במדבר-חלק א’-פרשיות במדבר-שלח

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

במדבר-חלק ב’-פרשיות קרח-מסעי

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

במדבר-מנוקד-חלק א’-פרשיות במדבר-שלח

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

במדבר-מנוקד-חלק ב’-פרשיות קרח-מסעי

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

סדרת חוברות הלכה

מאת:

ללא תקציר

גמרא-מסכת ברכות-תפילת השחר-א’

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

תפילה

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

הלכה-כתה ו’

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

דברים-חלק א’-פרשיות דברים-ראה

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

דברים-חלק ב’-פרשיות ראה-וזאת הברכה

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

דברים-מנוקד-חלק א’-פרשיות דברים-ראה

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

דברים-מנוקד-חלק ב’-פרשיות ראה-וזאת הברכה

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

הלכה יומית פלוס חוברת

מאת: הרב שלמה שוב

תנ"ך
סדרת צהר - שי אלבוים - סדרת ספרים מאושרת בתנ"ך לממ"ד
ללא תקציר

צוהר לבראשית- מדריך למורה

מאת: שי אלבוים

ללא תקציר

צוהר לבראשית א

מאת: שי אלבוים

ללא תקציר

צוהר לבראשית ב

מאת: שי אלבוים

ללא תקציר

צוהר ליהושע- מדריך למורה

מאת: שי אלבוים

ללא תקציר

צוהר לשמות - מדריך למורה

מאת: שי אלבוים

ללא תקציר

צוהר לשמות א

מאת: שי אלבוים

ללא תקציר

צוהר לשמות ב

מאת: שי אלבוים

ללא תקציר

צוהר ליהושע

מאת: שי אלבוים

ללא תקציר

צוהר לשופטים - מדריך למורה

מאת: שי אלבוים

ללא תקציר

צוהר לשופטים

מאת: שי אלבוים

ללא תקציר

צוהר לדברים

מאת: שי אלבוים

ללא תקציר

צוהר לדברים - מדריך למורה

מאת: שי אלבוים

סדרת ספרים וחוברות עבודה בתנ"ך לממ"ד מאת שי אלבוים
ללא תקציר

ספר ללימוד חומש במדבר א

מאת: שי אלבוים

ללא תקציר

ספר ללימוד חומש במדבר ב

מאת: שי אלבוים

ללא תקציר

חוברת עבודה - במדבר א

מאת: שי אלבוים

ללא תקציר

חוברת עבודה - במדבר ב

מאת: שי אלבוים

ללא תקציר

ספר ללימוד חומש ויקרא א

מאת: שי אלבוים

ללא תקציר

ספר ללימוד חומש ויקרא ב

מאת: שי אלבוים

ללא תקציר

חוברת עבודה - ויקרא א

מאת: שי אלבוים

ללא תקציר

חוברת עבודה - ויקרא ב

מאת: שי אלבוים

ללא תקציר

אלה הדברים - חוברת עבודה ללימוד חומש דברים (חדש תשפ"ב)

מאת: שי אלבוים

לגדול עם התורה
ללא תקציר

לגדול עם התורה - בראשית - כיתה א - חלק א - מהדורה חדשה

מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה - בראשית - כיתה א

מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה בראשית כיתה א - מדריך למורה

מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה בראשית כיתה ב - מדריך למורה

מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה - בראשית - כיתה ב

מאת: עדיאל שושני

ללא תקציר

לגדול עם התורה - בראשית - כיתה א - חלק ב - מהדורה חדשה

מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה - שמות - כיתה ג

מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם הנביא - יהושע -כיתה ג

מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה שמות - כיתה ג - מדריך למורה

מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה יהושע - כיתה ג - מדריך למורה

מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה - ויקרא כיתה ד - מדריך למורה

מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה - ויקרא - כיתה ד

מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה - שופטים

מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם הנביא - שמואל א

מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה - במדבר כיתה ה

מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם הנביא - שמואל ב

מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה - במדבר כיתה ה - מדריך למורה

מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

מקראה דברים

מאת: עדיאל שושני

הצג תקציר

לגדול עם התורה דברים מדריך למורה - כיתה ו -

מאת: עדיאל שושני

פסוק בפסוק
ללא תקציר

פסוק בפסוק פרשת בראשית - מדריך למורה

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

פסוק בפסוק פרשת לך לך - כיתה א- מדריך למורה

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

פסוק בפסוק פרשת לך לך כיתה א

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

פסוק בפסוק פרשת נח - כיתה א - מדריך למורה

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

פסוק בפסוק פרשת נח - כיתה א

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

פסוק בפסוק פרשת בראשית כיתה א

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

פסוק בפסוק פרשת וירא -ויצא כיתה ב - מדריך למורה

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

פסוק בפסוק פרשת וישלח ויחי

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

פסוק בפסוק פרשת וישלח ויחי -מדריך למורה

מאת: מחשבת בצלאל

ללא תקציר

פסוק בפסוק פרשת וירא -ויצא כיתה ב

מאת: מחשבת בצלאל

ושננתם לבניך
ללא תקציר

ושננתם לבניך-בראשית

מאת:

ללא תקציר

ושננתם לבניך-שמות

מאת:

ללא תקציר

ושננתם לבניך-ויקרא

מאת:

ללא תקציר

ושננתם לבניך-דברים

מאת:

ללא תקציר

ושננתם לבניך-מסכות-ברכות סוכה תענית

מאת:

ללא תקציר

ושננתם לבניך

מאת:

זורע וקוצר
ללא תקציר

זורע וקוצר-במדבר

מאת: גבריאל בן יצחק

ללא תקציר

זורע וקוצר-דברים

מאת: גבריאל בן יצחק

ללא תקציר

זורע וקוצר-בראשית ב’

מאת: גבריאל בן יצחק

ללא תקציר

זורע וקוצר-בראשית ג’

מאת: גבריאל בן יצחק

ללא תקציר

זורע וקוצר-שמות א’

מאת: גבריאל בן יצחק

ללא תקציר

זורע וקוצר-בראשית א’

מאת: גבריאל בן יצחק

ללא תקציר

זורע וקוצר-שמות ב’

מאת: גבריאל בן יצחק

ללא תקציר

זורע וקוצר-ויקרא

מאת: גבריאל בן יצחק

והאר עינינו
ללא תקציר

והאר עיננו - שמות חלק א - כיתה ג

מאת: ציפי נווה

ללא תקציר

והאר עיננו - שמות חלק ב - כיתה ג

מאת: ציפי נווה

ללא תקציר

והאר עיננו - יהושע - כיתה ג

מאת: ציפי נווה

ללא תקציר

והאר עיננו - שופטים - כיתה ג

מאת: ציפי נווה

ללא תקציר

והאר עינינו - במדבר חלק ב - כיתה ד

מאת: ציפי נווה

ללא תקציר

והאר עינינו - ויקרא חלק ב - כיתה ד

מאת: ציפי נווה

ללא תקציר

והאר עיננו - במדבר חלק א - כיתה ד

מאת: ציפי נווה

ללא תקציר

והאר עינינו - ויקרא חלק א - כיתה ד

מאת: ציפי נווה

עם התנ"ך
ללא תקציר

עם השופטים ובלעדיהם - מדריך למורה

מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

ללא תקציר

עם השופטים ובלעדיהם

מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

ללא תקציר

עם יהושע

מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

ללא תקציר

עם יהושע - מדריך למורה

מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

ללא תקציר

עם שמואל ובני דורו - מדריך למורה

מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

ללא תקציר

עם דוד המלך - מדריך למורה

מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

ללא תקציר

עם דוד המלך

מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

ללא תקציר

עם שמואל ובני דורו

מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

ללא תקציר

עם מלכי יהודה וישראל א

מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

ללא תקציר

עם מלכי יהודה וישאל א - מדריך למורה

מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

ללא תקציר

עם מלכי יהודה וישראל ב - מדריך למורה

מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

שערים לתורה
ללא תקציר

שערים לתורה - בראשית א

מאת: רונית בן ארי/ ענת גסול רביד

ללא תקציר

שערים לתורה - בראשית ב

מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

ללא תקציר

שערים לתורה - שמות א

מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

ללא תקציר

שערים לתורה - שמות ב

מאת: בינה גלר טליתמן - אביבה תירוש

ללא סיווג
ללא תקציר

יהושע-רמה א’

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

שמואל א’

מאת:

ללא תקציר

שופטים-רמה א’

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

שופטים-רמה ב’

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

שמואל ב’

מאת:

ללא תקציר

סדרת חוברות תנ"ך

מאת:

ללא תקציר

חלון אל בראשית חוברת עבודה

מאת: רונית בן ארי/ ענת גסול רביד

ללא תקציר

חלון אל בראשית ספר

מאת: רונית בן ארי/ ענת גסול רביד

ללא תקציר

חלון אל בראשית - מדריך למורה

מאת: רונית בן ארי/ ענת גסול רביד

ללא תקציר

שערים לתורה בראשית חלק א

מאת: רונית בן ארי/ ענת גסול רביד

ללא תקציר

חלון אל שמות חוברת עבודה

מאת: רונית בן ארי/ ענת גסול רביד

ללא תקציר

חלון אל שמות ספר

מאת: רונית בן ארי/ ענת גסול רביד

ללא תקציר

שמות-חוברת א’-פרשיות שמות וארא בא

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

שמות-חוברת ב’-פרשיות בשלח יתרו משפטים

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

שמות-חוברת ג’-פרשיות תרומה תצוה כי תשא ויקהל פקודי

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

במדבר-חלק א’-פרשיות במדבר-שלח

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

במדבר-חלק ב’-פרשיות קרח-מסעי

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

במדבר-מנוקד-חלק א’-פרשיות במדבר-שלח

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

במדבר-מנוקד-חלק ב’-פרשיות קרח-מסעי

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

יהושוע-רמה ב

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

ויקרא

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

מלכים א

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

דברים-חלק א’-פרשיות דברים-ראה

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

דברים-חלק ב’-פרשיות ראה-וזאת הברכה

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

דברים-מנוקד-חלק א’-פרשיות דברים-ראה

מאת: אבנר גדסי

ללא תקציר

דברים-מנוקד-חלק ב’-פרשיות ראה-וזאת הברכה

מאת: אבנר גדסי