ספרים |
יסודי
חדש על המדף
ספרי חופש
מבצעים
לוגיסטיקה
ספרים בהפצה
גנים
העשרה
כישורי שפה
בטיחות בדרכים
יסודי
בטיחות בדרכים
הלכה
תרבות יהודית-ישראלית
תרבות יהודית-ישראלית
מתמטיקה
אנגלית
כישורי שפה
עם התנ"ך
שערים לתורה
שערים לתורה
משנה
גמרא
מדעים
מולדת
ערבית
מוזיקה
חוברות קיץ
תורני
תנ"ך
חטיבת ביניים
מתמטיקה
גיאוגרפיה
מדעים
שפה
פיסיקה
יהדות
הלכה
ערבית
משנה
גמרא
תיכון
אנקורי
אזרחות
מתמטיקה
ספרות
גיאוגרפיה
תנ"ך
פיסיקה
אנגלית
תנך
לימודי ארץ ישראל
היסטוריה
מחשבים
כימיה
תעבורה
ערבית
אלקטרוניקה
בגרות
לשון
הלכה
משנה
גמרא
גמרא סדורה
ה. ש. ב. ח. ה.
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
רשת נעם צביה
מגזר ערבי
מדעים
מתמטיקה
ערבית
מגזר תורני
לגדול עם התורה
אפיקי קריאה
מיקוד אנקורי
כימיה
אזרחות
היסטוריה
גיאוגרפיה
לשון
ספרות
אנגלית
ביולוגיה
תנ"ך
פיסיקה
מתמטיקה
ספרי עיון
חדש
באישור משרד החינוך
ספר הדרכה
סדרה
ספר דיגיטלי
הבנתי את הקטע - כיתה ד - דוגמית

מחבר/ת: רונית אורי פירסטטר

שכבת גיל: כיתה ד

החוברת הבנתי את הקטע נועדה לתרגול ולפיתוח מיומנויות שפה מגוונות. החוברת מתאימה לדרישות ולהישגים הנדרשים על־פי תכנית הלימודים בחינוך לשוני.
החוברת מחולקת לארבעה נושאים: סיפורים‚ קטעי מידע‚ טקסטים מפעילים והבעה בכתב.
מיומנויות הבנת הנקרא מתורגלות בחוברת בכמה רמות חשיבה‚ הכוללות את כל ממדי ההבנה: הבנת המשמעות הגלויה של הטקסט‚ הבנת המשתמע מתוך הטקסט ומשימות המצריכות רמת חשיבה גבוהה — של יישום‚ הערכה וביקורת. לאורך החוברת כולה ובהקשר לטקסטים המגוונים‚ מתורגלות מיומנויות לשוניות ומטה-לשוניות (משפחות מילים‚ יחסי משמעות בין מילים‚ זיהוי זמנים בפועל ושימוש תקין בהם‚ הבנת משמעות של מילות קישור‚ חיפוש מילים במילון ועוד). כמו כן מתורגלות בה מיומנויות של כתיבה טיעונית באמצעות מגוון של מטלות כתיבה.
המשימות בחוברת נוסחו באופן דומה לנוסח המשימות במבחנים ובמשימות הערכה של משרד החינוך. החשיפה החוזרת למשימות מאפשרת לתלמידים לפצח ולהבין בקלות את המשימות שהם נדרשים לבצע במבחנים ובעבודות.

ספרים נלווים ונוספים שיכולים לעניין אותך:

הבנתי את הקטע - כיתה

מאת: רונית אורי פירסטטר

הבנתי את הקטע - כיתה

מאת: רונית אורי פירסטטר

הבנתי את הקטע - כיתה

מאת: רונית אורי פירסטטר