ספרים |
כישורי שפה
חדש על המדף
ספרי חופש
מבצעים
לוגיסטיקה
ספרים בהפצה
גנים
העשרה
כישורי שפה
בטיחות בדרכים
יסודי
בטיחות בדרכים
הלכה
תרבות יהודית-ישראלית
תרבות יהודית-ישראלית
מתמטיקה
אנגלית
כישורי שפה
עם התנ"ך
שערים לתורה
שערים לתורה
משנה
גמרא
מדעים
מולדת
ערבית
מוזיקה
חוברות קיץ
תורני
תנ"ך
חטיבת ביניים
מתמטיקה
גיאוגרפיה
מדעים
שפה
פיסיקה
יהדות
הלכה
ערבית
משנה
גמרא
תיכון
אנקורי
אזרחות
מתמטיקה
ספרות
גיאוגרפיה
תנ"ך
פיסיקה
אנגלית
תנך
לימודי ארץ ישראל
היסטוריה
מחשבים
כימיה
תעבורה
ערבית
אלקטרוניקה
בגרות
לשון
הלכה
משנה
גמרא
גמרא סדורה
ה. ש. ב. ח. ה.
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
רשת נעם צביה
מגזר ערבי
מדעים
מתמטיקה
ערבית
מגזר תורני
לגדול עם התורה
אפיקי קריאה
מיקוד אנקורי
כימיה
אזרחות
היסטוריה
גיאוגרפיה
לשון
ספרות
אנגלית
ביולוגיה
תנ"ך
פיסיקה
מתמטיקה
ספרי עיון
חדש
באישור משרד החינוך
ספר הדרכה
סדרה
ספר דיגיטלי
בול כתיבה

מחבר/ת: אנה טרפיקנט וטלי קפלן

שכבת גיל: כתה א

מטרת החוברת בול כתיבה היא לקדם את כישורי הכתיבה של תלמידי כיתות ב-ג.
החוברת מזמנת פעילויות כתיבה מגוונות ומדורגות.
  • כתיבת טקסטים אותנטיים קצרים (פתק‚ הזמנה‚ מסרון...)
  • כתיבת תשובה לשאלה בעקבות טקסט
  • הבעת דעה מנומקת בעקבות אירועים מעולמם של ילדים
  • עיבוי משפטים בעקבות שאלת שאלות והרחבתם על ידי תיאורים
  • פעילויות שונות בעקבות תמונות:
                     העלאת מחשבותיה של דמות
                     זיהוי בעיות ופתרונן
                     תיאור התרחשות
  • כתיבת סיפור על ידי רצף תמונות
  • כתיבת פתיח לסיפור ועיבוי המשך עלילה
  • כתיבת סיפור על פי תמונה אחת
  • כתיבת סיפור על פי כותרת
החוברת‚ על משימותיה המדורגות‚ נותנת מענה לדרישות תוכנית הלימודים בכתיבה.
החוברות בול כתיבה יכולה לשמש תלקיט שבאמצעותו יוכלו המורים והתלמידים להעריך התקדמות מכתיבה בוסרית לכתיבה איכותית. 
המחברות הן בעלות  ניסיון רב הוראה ובהדרכה בתחום החינוך הלשוני בכל שכבות הגיל.
מפרי עטן הסדרה להוראת העברית לתלמידי בתי הספר היסודיים: העיקר שהבנו ‚
שאושרה על ידי משרד החינוך ונלמדת בהצלחה בבתי ספר רבים ברחבי הארץ.


29 ש"ח

ספרים נלווים ונוספים שיכולים לעניין אותך: