ספרים |
יסודי
חדש על המדף
ספרי חופש
מבצעים
לוגיסטיקה
ספרים בהפצה
גנים
העשרה
כישורי שפה
בטיחות בדרכים
יסודי
בטיחות בדרכים
הלכה
תרבות יהודית-ישראלית
תרבות יהודית-ישראלית
מתמטיקה
אנגלית
כישורי שפה
עם התנ"ך
שערים לתורה
שערים לתורה
משנה
גמרא
מדעים
מולדת
ערבית
מוזיקה
חוברות קיץ
תורני
תנ"ך
חטיבת ביניים
מתמטיקה
גיאוגרפיה
מדעים
שפה
פיסיקה
יהדות
הלכה
אנגלית
ערבית
משנה
גמרא
תיכון
אנקורי
אזרחות
מתמטיקה
ספרות
גיאוגרפיה
תנ"ך
פיסיקה
אנגלית
תנך
לימודי ארץ ישראל
היסטוריה
מחשבים
כימיה
תעבורה
ערבית
אלקטרוניקה
בגרות
לשון
הלכה
משנה
גמרא
גמרא סדורה
ה. ש. ב. ח. ה.
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
רשת נעם צביה
מגזר ערבי
מדעים
מתמטיקה
ערבית
מגזר תורני
לגדול עם התורה
אפיקי קריאה
מיקוד אנקורי
כימיה
אזרחות
היסטוריה
גיאוגרפיה
לשון
ספרות
אנגלית
ביולוגיה
תנ"ך
פיסיקה
מתמטיקה
ספרי עיון
חדש
באישור משרד החינוך
ספר הדרכה
סדרה
ספר דיגיטלי
זרעי קיץ - הבנת הנקרא - חלק ו

מחבר/ת: ד"ר כרמלה נשר

שכבת גיל: כיתה ו

זרעי קיץ - עברית היא סדרת חוברות המיועדת לתרגול‚ לחזרה ולהעשרה בשפה ובהבנת הנקרא לתלמידי החטיבה הצעירה.
הסדרה נכתבה בהלימה לתוכנית הלימודים החדשה בחינוך לשוני ובהתאם לדרישות מבחני המיצ ב (מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית).
לד ר כרמלה נשר נסיון עשיר בתחום החינוך כמורה‚ כמחנכת‚ כמדריכה פדגוגית‚ כמרצה באוניברסיטה הפתוחה בבית הספר לחינוך‚
כמכשירת סגלי הראה בדרך ההוראה הקונסטרוקטיבית ובאסטרטגיות למידה‚ כמנהלת בעת ספר וכמפקחת במשרד החינוך.
32 ש"ח

ספרים נלווים ונוספים שיכולים לעניין אותך:

זרעי קיץ - חלק ו

מאת: ד"ר כרמלה נשר