ספרים |
כישורי שפה
חדש על המדף
ספרי חופש
מבצעים
לוגיסטיקה
ספרים בהפצה
גנים
העשרה
כישורי שפה
בטיחות בדרכים
יסודי
בטיחות בדרכים
הלכה
תרבות יהודית-ישראלית
תרבות יהודית-ישראלית
מתמטיקה
אנגלית
כישורי שפה
עם התנ"ך
שערים לתורה
שערים לתורה
משנה
גמרא
מדעים
מולדת
ערבית
מוזיקה
חוברות קיץ
תורני
תנ"ך
חטיבת ביניים
מתמטיקה
גיאוגרפיה
מדעים
שפה
פיסיקה
יהדות
הלכה
ערבית
משנה
גמרא
תיכון
אנקורי
אזרחות
מתמטיקה
ספרות
גיאוגרפיה
תנ"ך
פיסיקה
אנגלית
תנך
לימודי ארץ ישראל
היסטוריה
מחשבים
כימיה
תעבורה
ערבית
אלקטרוניקה
בגרות
לשון
הלכה
משנה
גמרא
גמרא סדורה
ה. ש. ב. ח. ה.
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
רשת נעם צביה
מגזר ערבי
מדעים
מתמטיקה
ערבית
מגזר תורני
לגדול עם התורה
אפיקי קריאה
מיקוד אנקורי
כימיה
אזרחות
היסטוריה
גיאוגרפיה
לשון
ספרות
אנגלית
ביולוגיה
תנ"ך
פיסיקה
מתמטיקה
ספרי עיון
חדש
באישור משרד החינוך
ספר הדרכה
סדרה
ספר דיגיטלי
מחברת ראשית כתיבה - כתיבה בריבועים אותיות דפוס - לכתוב חכם

מחבר/ת: עדות

שכבת גיל: כתה א

מחברת לראשית כתיבה-שלב א’- כתיבה בריבועים.
 
מיועדת: לתהליכי ראשית כתיבה באותיות דפוס.
במחברת: כל שורה מורכבת מרצף ריבועים.
כל ריבוע מיועד לכתיבת את אחת בלבד.
בין הריבועים רווח קטן המכוון לארגון הכתיבה.
מאפשר רווח מוגדר ושיטתי בין תבניות המילים והשורה.
עובי השורה וגודל הריבועים מותאמים לשלבי ההתפתחות של היכולת הפסיכוגרפית והגראפומוטורית בראשית כתיבה.
 מבנה ייחודי זה של שורות מסייע בהתארגנות במרחב הדף והשורה.
מכוון לשמירה נכונה על יחסים בין הצורות (אותיות) במרחב.
מקנה אסטרטגיה לכתיבה יעילה ומאורגנת.
מאפשר הפרדה בין חלקי תבנית המילה.
מאפשר הפרדה ברורה בין תבניות מילים.

לכתוב חכם - סדרת מחברות לראשית כתיבה ותרגול.
מותאמת לשלבי ההתפתחות הגראפומוטורית וליכולת הפסיכוגרפית בראשית רכישת תהליכי הכתיבה.

ספרים נלווים ונוספים שיכולים לעניין אותך:

דפדפת - ראשית כתיבה

מאת: עדות

מחברת - ראשית כתיבה

מאת: עדות

מחברת ראשית כתיבה -

מאת: עדות

מחברת ראשית כתיבה -

מאת: עדות

מחברת ראשית כתיבה -

מאת: עדות

מחברת ראשית כתיבה -

מאת: עדות