freelist
ספרים |
חדש על המדף
חדש על המדף
ספרי חופש
מבצעים
לוגיסטיקה
ספרים בהפצה
גנים
העשרה
כישורי שפה
בטיחות בדרכים
יסודי
בטיחות בדרכים
הלכה
תרבות יהודית-ישראלית
תרבות יהודית-ישראלית
מתמטיקה
אנגלית
כישורי שפה
עם התנ"ך
שערים לתורה
שערים לתורה
משנה
גמרא
מדעים
ערבית
מוזיקה
חוברות קיץ
תורני
תנ"ך
חטיבת ביניים
מתמטיקה
גיאוגרפיה
מדעים
שפה
פיסיקה
יהדות
הלכה
ערבית
משנה
גמרא
תיכון
אנקורי
אזרחות
מתמטיקה
ספרות
גיאוגרפיה
תנ"ך
פיסיקה
אנגלית
תנך
לימודי ארץ ישראל
היסטוריה
מחשבים
כימיה
תעבורה
ערבית
אלקטרוניקה
הלכה
משנה
גמרא
גמרא סדורה
ה. ש. ב. ח. ה.
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
כיתה ו
רשת נעם צביה
מגזר ערבי
מדעים
מתמטיקה
ערבית
מגזר תורני
לגדול עם התורה
אפיקי קריאה
מיקוד אנקורי
כימיה
אזרחות
היסטוריה
גיאוגרפיה
לשון
ספרות
אנגלית
ביולוגיה
תנ"ך
פיסיקה
מתמטיקה
ספרי עיון
חדש
באישור משרד החינוך
ספר הדרכה
סדרה
ספר דיגיטלי
קובץ משחקים קוראים לענין

מחבר/ת: רונית אורי פירסטטר

שכבת גיל: כתה א

חוברת קוראים לעניין היא חוברת שמטרתה פיתוח שטף הקריאה בדרכים שונות. אחת הדרכים לפיתוח שטף הקריאה היא באמצעות פיתוח מודעות מורפולוגית.
בחוברת זו ישנם משחקים שונים לשם תרגול מבנים לשונים מורפולוגיים.
השימוש במשחקים במקביל לעבודה בחוברת מקדם אך הוא את שטף הקריאה.
בקובץ משחקים זה יש 14 משחקי זיכרון שונים שאפשר להדפיסם‚ לניילן אותם ואף לגזור אותם.
מומלץ לשחק במשחקים בסיום הלימוד של כל מבנה לשוני.
לנוחיות המשתמש. לכל משחק יש מסגרת בצבע שונה‚ ועל כרטיסי המשחקים מצוין מספר המשחק. בכל משחק מודגשים האותיות וסימני הניקוד השייכים למבנה הלשוני הספציפי. 

ספרים נלווים ונוספים שיכולים לעניין אותך:

קוראים לעניין - חובר

מאת: רונית אורי פירסטטר

קוראים לעניין - חובר

מאת: רונית אורי פירסטטר

קוראים לעניין - חובר

מאת: רונית אורי פירסטטר

קוראים לעניין - חובר

מאת: רונית אורי פירסטטר

קוראים לעניין - חובר

מאת: רונית אורי פירסטטר

קוראים לעניין - חובר

מאת: רונית אורי פירסטטר