ספרי רונית אורי פירסטטר
ספרי רונית אורי פירסטטר

הבנתי את הקטע

הצג תקציר
SeriaID_3

הבנתי את הקטע - כיתה ב

הוסף לסל

הצג תקציר
SeriaID_3

הבנתי את הקטע - כיתה ג

הוסף לסל

הצג תקציר
SeriaID_3

הבנתי את הקטע - כיתה ה

הוסף לסל

הצג תקציר
SeriaID_3

הבנתי את הקטע - קצר וקולע - כיתה א

הוסף לסל

הצג תקציר
SeriaID_3

הבנתי את הקטע - כיתה ד

הוסף לסל

הצג תקציר
SeriaID_3

הבנתי את הקטע - ממומי - הכנה לכיתה א

הוסף לסל

הצג תקציר
SeriaID_3

הבנתי את הקטע - כיתה ו

הוסף לסל

החופש קורא לי

הצג תקציר
SeriaID_13

החופש קורא לי - למסיימי כיתה ג

הוסף לסל

הצג תקציר
SeriaID_13

החופש קורא לי - למסימי כיתה א

הוסף לסל

הצג תקציר
SeriaID_13

החופש קורא לי - למסימי כיתה ב

הוסף לסל

קריאה ראשונה

הצג תקציר
SeriaID_18

קריאה ראשונה - גרסת 2019 - הילד הזה הוא אני - קמץ פתח

הצג תקציר
SeriaID_18

קריאה ראשונה - גרסת 2019 - חברים מכל הסוגים - שווא

הצג תקציר
SeriaID_18

קריאה ראשונה - עזרים -כרזות - סמלים

הצג תקציר
SeriaID_18

קריאה ראשונה - עזרים - כרזות כללי שיח

הצג תקציר
SeriaID_18

קריאה ראשונה - עזרים - כרזות נכתוב נכון

הצג תקציר
SeriaID_18

קריאה ראשונה - עזרים - מצגת

הצג תקציר
SeriaID_18

קריאה ראשונה - עזרים - כרטיסי הברקה קריאה ראשונה

הצג תקציר
SeriaID_18

קריאה ראשונה - עזרים - פריסה שנתית

הצג תקציר
SeriaID_18

קריאה ראשונה - הילד הזה הוא אני - קמץ פתח - ספר למורה

הצג תקציר
SeriaID_18

קריאה ראשונה - חברים מכל הסוגים - שווא - ספר למורה

הצג תקציר
SeriaID_18

קריאה ראשונה -אני ומשפחתי - חיריק - ספר למורה

הצג תקציר
SeriaID_18

קריאה ראשונה - אני והסביבה - חולם - ספר למורה

הצג תקציר
SeriaID_18

קריאה ראשונה - אני וארצי - צירה סגול - ספר למורה

הצג תקציר
SeriaID_18

קריאה ראשונה - בעלי חיים‚ שורוק קובוץ - ספר למורה - ספר למורה

הצג תקציר
SeriaID_18

קריאה ראשונה - עונות השנה וחגי ישראל - ספר למורה

הצג תקציר
SeriaID_18

קריאה ראשונה - עזרים -ערכת מבדקים

ללא תקציר
SeriaID_18

קריאה ראשונה - בעלי חיים‚ שורוק קובוץ [חדש]

הצג תקציר
SeriaID_18

קריאה ראשונה - עונות השנה וחגי ישראל

הצג תקציר
SeriaID_18

קריאה ראשונה - אותיות הכתב

הצג תקציר
SeriaID_18

קריאה ראשונה -אני ומשפחתי - חיריק

הצג תקציר
SeriaID_18

קריאה ראשונה - אני והסביבה - חולם

הצג תקציר
SeriaID_18

קריאה ראשונה - אני וארצי - צירה סגול

הצג תקציר
SeriaID_18

קריאה ראשונה - בעלי חיים‚ שורוק קובוץ

הצג תקציר
SeriaID_18

מדריך למורה - קריאה ראשונה

הצג תקציר
SeriaID_18

רמזור - קריאה ראשונה

הצג תקציר
SeriaID_18

קריאה ראשונה- עזרים - כרטיסיות מילה-תמונה

הצג תקציר
SeriaID_18

קריאה ראשונה- עזרים - מודעות פונולוגית מדריך לאורך מילה

הצג תקציר
SeriaID_18

קריאה ראשונה- עזרים - מודעות פונולוגית - חריזה

הצג תקציר
SeriaID_18

קריאה ראשונה- עזרים - מכוון תנועה אישי לתלמיד

הצג תקציר
SeriaID_18

קריאה ראשונה- עזרים -משחקים

הצג תקציר
SeriaID_18

קריאה ראשונה- עזרים - לחוברת קמץ-פתח

הצג תקציר
SeriaID_18

קריאה ראשונה- עזרים - לחוברת שווא

הצג תקציר
SeriaID_18

קריאה ראשונה- עזרים - לחוברת חיריק

הצג תקציר
SeriaID_18

קריאה ראשונה- עזרים - לחוברת חולם

הצג תקציר
SeriaID_18

קריאה ראשונה- עזרים - לחוברת צירה-סגול

הצג תקציר
SeriaID_18

קריאה ראשונה- עזרים - לחוברת שורוק -קובוץ

הצג תקציר
SeriaID_18

קריאה ראשונה - עזרים -כרזות עצורים ותנועות

זה קורא לי

ללא תקציר
SeriaID_47

זה קורא לי

ללא תקציר
SeriaID_47

זה קורא לי-מדריך למורה

ללא תקציר
SeriaID_47

זה קורא לי מקראה שלישית

ללא תקציר
SeriaID_47

זה קורא לי מקראה שנייה

ללא תקציר
SeriaID_47

זה קורא לי מד"ל

ללא תקציר
SeriaID_47

זה קורא לי - מקראה לראשית הקריאה

קוראים לעניין

הצג תקציר
SeriaID_52

קוראים לעניין - חוברת לפיתוח שטף קריאה

הוסף לסל

הצג תקציר
SeriaID_52

קוראים לעניין - חוברת לפיתוח שטף קריאה - חוברת שנייה

הוסף לסל

הצג תקציר
SeriaID_52

קוראים לעניין - חוברת לפיתוח שטף קריאה - חוברת שלישית

הוסף לסל

הצג תקציר
SeriaID_52

קוראים לעניין - חוברת לפיתוח שטף קריאה - חוברת רביעית

הוסף לסל

סיפורים בתנועה

ללא תקציר
SeriaID_63

סיפורים בתנועה - חלק א

הוסף לסל

ללא תקציר
SeriaID_63

סיפורים בתנועה - חלק ב

הוסף לסל

לשבור את השבר

ללא תקציר
SeriaID_66

לשבור את השבר

ללא תקציר
SeriaID_66

לשבור את השבר-א

הוסף לסל

ללא תקציר
SeriaID_66

לשבור את השבר-2

הוסף לסל

מה עושים

הצג תקציר
SeriaID_75

מה עושים - חוברת ראשונה

הוסף לסל

מצלילים למילים

הצג תקציר
SeriaID_76

מצלילים למילים - חוברת להדפסה

הצג תקציר
SeriaID_76

מצלילים למילים

הוסף לסל

מדבקאות

הצג תקציר
SeriaID_79

מדבקאות

הוסף לסל

מה כותבים

הצג תקציר
SeriaID_80

מה כותבים - חוברת א

הוסף לסל

קטעים אתכם

הצג תקציר
SeriaID_82

קטעים אתכם

הוסף לסל

ממילים למשפטים

הצג תקציר
SeriaID_84

ממילים למשפטים

הוסף לסל

עוד לשון

הצג תקציר
SeriaID_99

עוד לשון - תרגול מיומנויות לשון

הוסף לסל

מה הסיפור שלכם?

הצג תקציר
SeriaID_106

מה הסיפור שלכם